Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інтерв'ю у соціології


Одним із найбільш поширених методів отримання соціологічної

інформації є інтерв'ю. Інтерв'ю - це бесіда, побудована за певним планом, що

передбачає безпосередній контакт інтерв'юера з респондентом із

обов'язковою фіксацією відповідей.

Коли формулювання запитань, їх порядок чітко визначені і інтерв'юер

(людина, яка проводить опитування) не має права відхилятися від них, мова

йде про формалізоване інтерв'ю. Цей метод має як переваги, так і недоліки.

Переваги інтерв'ю:

• можливість залучення для проведення інтерв'ю осіб без спеціальної

підготовки;

• можливість опитування великої кількості осіб;

• впевненість у тому, що респондент (людина, яка відповідає на питання

соціолога) - саме той, який відібраний згідно до вимог вибірки;

• відносно невеликі фінансові витрати на опитування;

• можливість контролювати хід опитування інтерв'юером. Недоліками

інтерв'ю можна вважати: присутність інтерв'юера, що може заважати

респондентам щиро відповідати на питання;

• відносно великим навантаженням на інтерв'юера вважається опитування

більше 12-15 респондентів;

• складність пошуку респондентів та їх переконання взяти участь в

опитуванні;

• необхідність встановлення між інтерв'юером і респондентом контактів, які

ґрунтуються на довір'ї, симпатії, що інколи потребує значних зусиль.

Отримані дані не завжди є об'єктивними. Причиною цього може бути і сам

інтерв'юер за умов, коли:

• бажаючи прискорити процес опитування, він " підштовхує" респондента

до відповіді на питання;

• не отримавши відповідь на ті чи інші питання, сам відповідає на них;

• не зустрівши потрібного респондента і не бажаючи витрачати час на

інший візит, опитує будь-яку людину.

Формулювання питань потребує дотримання таких правил:

• питання повинні бути короткими;

• необхідно уникати багатозначних понять;

• не поєднувати різні підстави в одному питанні.

У наш час набуло поширення телефонне інтерв'ю, яке має такі особливості:

• за короткий час можна провести опитування великої кількості

респондентів;

• не потребує часу і сил для пошуків респондентів;

• інтерв'юер не впливає на респондента, що дає можливість отримати більш

об'єктивну інформацію.

До недоліків такого інтерв'ю можна віднести:

• неможливість сформувати репрезентативну вибіркову сукупність. Це

пов'язане з різним ступенем телефонізації сільської та міської місцевості

та різних соціальних верств;

• ускладнення у керівництві процесом формування вибіркової сукупності. У

вибірковій сукупності можливі зміщення за такими ознаками, як вік,

стать, освіта.

У тому випадку, коли визначена тема, план та основні питання, а все

інше домислює інтерв'юер, мова йде про не стандартизоване інтерв'ю. Всі

питання у ньому відкриті, результати його не піддаються статистичній

обробці, їх використовують для отримання інформації про незнайоме явище,

виявлення деталей, поглиблення проблеми. Використовують таке інтерв'ю

рідко, а кількість респондентів при цьому невелика.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.