Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення головних процедур збирання та аналізу вихідних даних.


Стратегічний план дослідження характеризується рівнем знань, якими

володіє дослідник до проведення емпіричного дослідження, що і визначає

можливості розробки гіпотез.

Стратегія дослідницького пошуку може бути різною, зокрема:

Розвідувальною, аналітичною або експериментальною.

Розвідувальний план використовується тоді, коли недостатньо

Літератури, інформації про об'єкт дослідження і дослідник не в змозі

Сформулювати гіпотези.

Розвідувальна стратегія передбачає такі етапи:

• аналіз літератури, що вивчається;

• бесіди із спеціалістами, які працюють з аналогічними проблемами;

Розвідувальне спостереження.

Метою розвідувального плану є формулювання проблеми, визначення

Мети та завдань, висунення гіпотез.

Аналітичний план застосовують тоді, коли є достатньо літератури та

Знань про об'єкт дослідження, що дає можливість висувати гіпотези. Мета

плану - встановлення функціональних зв'язків у соціальних об'єктах та

Процесах.

Експериментальний план використовують при ретельній розробці

Гіпотез. Застосовуючи його у соціальному експерименті, можна розробити

Управлінські рішення проблем, що становлять інтерес і мають важливе

Значення.

Мета дослідження та його гіпотези визначають тип та способи вибірки.

При дослідженні за розвідувальним планом вимоги до вибірки не дуже

Суворі.

У цьому випадку відбір одиниць спостереження на об'єкті визначається

за простим правилом: виділяють полярні групи за суттєвими для аналізу

критеріями. Чисельність таких несистематичних вибірок не визначається. Все

залежить від якості отримуваної інформації. Спостереження або опитування

проводяться доти, доки отриманої інформації не буде достатньою для

формулювання гіпотез. Склад та обсяг вибірки не фіксується заздалегідь, а

визначається досвідом у процесі розвитку дослідження. Інші два типи

досліджень потребують репрезентативної вибірки. Вимоги

репрезентативності вибірки означають, що, за визначеними параметрами,

склад обстежуваних у дослідженні повинен наближатися до відповідних

пропорцій у генеральній сукупності.

Важливим етапом в організації соціологічного дослідження є розробка

Інструментарію, тобто перехід від теоретичних конструкцій до емпіричних

показників, які відображаються у питаннях анкети, інтерв'ю, спостереження

Та ін. Ці показники повинні бути доступні спостереженню та вимірюванню і

Відбивати різноманітні соціально-психологічні характеристики об'єкта.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.