Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Гіпотеза у конкретному соціологічному дослідженні


Важливим складовим елементом теоретико-методологічного розділу

програми конкретного соціологічного дослідження є розробка та

формулювання робочих гіпотез.

Гіпотеза - це обґрунтоване наукове припущення для пояснення

відношень, фактів, явищ, які безпосередньо не спостерігаються. У процесі

дослідження гіпотеза має бути або підтвердженою, або спростованою.

Гіпотези, що підтвердилися у дослідженні, стають теорією, збагачують науку

новими знаннями, і можуть бути використані у практичній діяльності. Якщо

гіпотеза виявилася спростованою, це не означає, що дослідження було

марним. Отримані знання можуть стати відправними для формування нових

гіпотез або для розробки нових напрямків дослідження.

Розрізняють такі основні процедури побудови гіпотез: висунення

гіпотез, формулювання гіпотез та їх перевірка.

Гіпотези розробляються у два етапи: в процесі розробки програми, а

також після " пілотажу" - пробного дослідження, коли гіпотези уточнюються,

коректуються, доповнюються або висуваються нові.

Вимоги, що ставляться до гіпотез:

• гіпотеза не може містити понять, які не мають емпіричних індикаторів

(тобто, попередньо не проінтерпретовані), інакше вона не може бути

перевіреною;

• гіпотеза не повинна суперечити отриманим раніше знанням та

встановленим фактам;

• гіпотеза має бути простою і не повинна містити умов, припущень, що

утруднюють її розуміння;

• гіпотеза повинна бути такою, що перевіряється за існуючого рівня знань

та методичних можливостей;.

• гіпотези у дослідженні повинні бути об'єднані у систему доведень

висунутого пояснення.

Гіпотези класифікують за різними критеріями. Так, виходячи із завдань

дослідження, розрізняють основні та неосновні гіпотези; за ступенем

узагальненості виокремлюють висхідні гіпотези та гіпотези - наслідки; за

порядком висунення розрізняють первинні та вторинні гіпотези. За змістом

гіпотези можуть бути описові, пояснювальні та гіпотези на прогноз.

Як приклад, наведемо гіпотези, які були вироблені у соціологічному

дослідженні, що проводилося в Україні на початку 90-х років УНДІ проблем

молоді (нині - Інститут соціальних досліджень) " Молода сім'я України 90-х" і

розраховане до 2015 року.

1. Однією з особливостей сучасної молодої сім'ї є висока матеріальна

залежність від батьківської сім'ї, а саме: сумісне проживання (житлова

залежність), потреба в догляді за дітьми, у забезпеченні коштами тощо.

2. Матеріальна залежність дітей від батьків посилює їхню психологічну

залежність і підвищує можливість батьківського втручання (впливу) у

сімейне життя молодих людей.

3. Серед дітородних установок переважає бажання мати не більше однієї

дитини.

4. Формується тенденція до більш чіткої диференціації молодих сімей з

низьким та високим рівнем матеріальної забезпеченості при переважанні

категорії малозабезпечених.

5. Стабільність шлюбу й основні характеристики його розвитку на

перших етапах існування залежать перш за все від готовності молодих людей

до створення сім'ї, яка визначається багатьма факторами.

6. Передбачається існування декількох рівнів готовності молодих людей

до сімейного життя: високий, середній, низький.

Гіпотетичне знання носить імовірнісний характер і потребує всебічного

обґрунтування та перевірки, що і має бути досягнуто в процес і емпіричного

соціологічного дослідження.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.