Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опитування та його різновиди в соціології


Опитування - це найпоширеніший та незамінніший спосіб отримання

інформації про життєвий світ людини, її наміри, мотиви, думки, події,

результати людської діяльності тощо.

Цей метод є поширеним не тільки серед соціологів, а й серед

журналістів, юристів, лікарів, педагогів, тобто тих, хто працює з людьми.

Специфіка соціологічного опитування у тому, що, опитавши певну кількість

індивідів і зібравши їх суб'єктивні думки, дослідник з допомогою спеціальної

дослідницької техніки та процедур отримує інформацію про соціально

типову думку, виводить усереднену картину дійсності. Застосовуючи метод

опитування, соціолог здобуває достовірне, об'єктивне та унікальне знання

про певні суспільні процеси.

Мистецтво використання цього методу полягає у тому, щоб чітко

уявляти кому, коли і як ставити запитання, а також знати, яким чином

обробити отримані відповіді. Видатний американський соціолог П.

Лазарсфельд присвятив проблемам методики опитування наукову працю з

виразною назвою: " Мистецтво питати " Чому".

Перші згадування про проведення опитувань відносяться до часів

Стародавнього світу. Як правило, вони пов'язувалися із встановленням

чисельності населення, яке здатне носити зброю і сплачувати податки.

Становлення опитування як наукового методу здобуття інформації

відноситься до кінця XIX століття. Саме у цей період відбуваються масові

переписи населення, ведеться облік врожаїв, худоби, землі, засобів

виробництва, збирається інформація з моральної статистики тощо.

Існує два основних типи опитувальних методів: анкетне опитування

(анкетування) та інтерв'ю (інтерв'ювання).

Анкетне опитування - метод здобуття соціологічної інформації, за яким

спілкування між дослідником і респондентом здійснюється за допомогою

анкети. Анкета - основний документ у анкетному опитуванні, являє собою

впорядкований певним чином перелік питань, з допомогою яких збирається

первинна інформація.

Як підкреслюють фахівці, побудова анкети вимагає включення питань,

які б повинні відповідати основним цілям дослідження і слугувати зібранню

тієї інформації, котра б дала можливість перевірити гіпотези, висунуті

програмою дослідження.

Процесу складання анкети має передувати етап ґрунтовного вивчення

наукової літератури із даної проблематики. Існують також окремі правила,

методичні вимоги відносно послідовності питань в анкеті (про це детально

див. нижче), а також організаційно-технічні процедури щодо проведення

анкетування.

Розрізняють такі різновиди анкетного опитування: анкетування

індивідуальне - вид анкетування, який не передбачає спільності місця та часу

під час заповнення анкети для всієї сукупності респондентів;

анкетування групове - вид анкетування, який передбачає одночасне

заповнення анкети групою людей, які зібрані в одному приміщенні;

поштове анкетування - вид анкетного опитування, який передбачає

розповсюдження анкети поштою та очікування її повернення після

заповнення респондентом;

пресове анкетування (у ЗМІ) - вид анкетування, який адресується

специфічному контингенту: читачам газети, слухачам радіо, телеглядачам;

експертне анкетування - вид анкетування спеціалістів-фахівців з

проблеми, яка є предметом вивчення.

Основні етапи анкетного опитування:

підготовчий етап, пов'язаний з розробкою програми опитування,

складанням анкети, її тиражуванням, виробленням інструкцій для

анкетерів та респондентів тощо;

оперативний етап - пов'язаний з безпосереднім анкетуванням

респондентів;

підсумковий етап - пов'язаний з обробкою та аналізом анкетування.

Іншим типом опитування є інтерв'ю. Інтерв'ю - метод здобуття

соціологічної інформації, який полягає у безпосередньому спілкуванні

дослідника та респондента.

Виділяють такі різновиди інтерв'ю:

фіксоване (стандартизоване) - такий різновид інтерв'ю, який суворо

регламентований питальником;

фокусоване -такий різновид інтерв'ю, у якому респондента заздалегідь

знайомлюють з проблематикою бесіди;

вільне (нестандартизоване, неформалізоване) - такий різновид інтерв'ю,

у якому тема визначена заздалегідь, а інтерв'юер має відносну свободу у

веденні бесіди.

квазі-інтерв'ю у фокус-групах - ретельно спланована дискусія, націлена

на збір думок респондентів у неформальних обставинах. (Детальніше про це-

див. нижче).

Поряд з двома основними типами опитування - анкетуванням та

інтерв'ю - є і такий специфічний його різновид як соціометричне

опитування.

Соціометрія - це різновид опитування, спрямований на вимірювання

соціальних дистанцій між членами даної групи. Вперше у соціології описав

цей метод та застосував його практично Я.Л. Морено -американський

психіатр та соціальний психолог, представник Колумбійської школи у

соціології. Здійснюючи кількісний та якісний аналіз емоційних відносин у

колективі, він сформулював тенденції групової міжособистісної взаємодії.

Основним документом у соціометрії виступає соціометричний тест,

соціокартка, мета якого - виміряти соціальні відстані між членами

колективу, які зумовлені відносинами симпатії - антипатії, притягання -

відштовхування тощо. У результаті такого опитування виявляються

неформальні лідери у колективі - " зірки", " бажані члени колективу" та

" відчужені члени колективу". Дана методика дозволяє дослідити стан

соціально-психологічного клімату в колективі та виробити практичні

рекомендації щодо його поліпшення.

Цей метод опитування не є найуніверсальнішим методом, його доцільно

застосовувати, як вважають спеціалісти, в поєднанні з іншими методами:

спостереженням, аналізом документів тощо.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.