Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до побудови анкети у конкретному соціологічному дослідженні


Анкетування - це найпоширеніший у соціології метод.

Анкета - це документ, в якому міститься впорядкований перелік питань,

що дає можливість отримати нову інформацію про події і факти суспільного

життя.

Створенню анкети передує довга копітка розробка програми

дослідження в зв'язку з тим, що в анкету закладаються гіпотези,

сформульовані завдання, які потрібно вирішити під час соціологічного

дослідження. Перекласти мову науки на питання до респондентів - процедура

складна, але необхідна. Існує різниця між науковими термінами та буденною

мовою, тому поняття можуть мати для простих людей та вчених різні

значення.

Анкета починається із вступної частини - звернення до респондента. В

ньому визначається мета дослідження, спосіб заповнення анкети. Далі йде

основна частина анкети з блоками питань до опитуваних і третя частина -

" паспортичка", тобто демографічні відомості про опитуваних.

Структура та послідовність питань в анкеті передбачає розвиток

комунікації соціолога з респондентом: завоювання довіри, пробудження

зацікавленості, бажання продовження бесіди та ін.

Логіка побудови питань в анкеті відповідає меті дослідження і

отримання такої інформації, що дає можливість перевірити гіпотези.

Питання повинні формулюватися максимально конкретно і точно, не

допускається неясності та неоднозначності.

Усі питання поділяються на два основних типи: відкриті і закриті.

Відкриті запитання-це ті, щодо яких дослідник не пропонує

респондентові перелік підготовлених відповідей, а залишає місце для

відповідей у довільній формі.

Ознайомлення з відповідями на відкриті запитання дають можливість

дослідити проблеми людей, які стоять за цифрами звіту. Однак досвід

показує, що на відкриті запитання відповідає лише третина респондентів, при

цьому відповіді або надто стереотипні, або дуже конкретні,

малоінформативні. Окрім цього, такі питання важко обробляти.

Закриті запитання - це ті, в яких після тексту запитання пропонується

перелік відповідей. Досить часто при формуванні.переліку відповідей

зустрічається логічна помилка - порушення принципу відповідності

запитання і відповідей. Це відбувається тоді, коли варіанти відповідей не

відповідають ключовому слову запитання і є варіантами відповідей на інше

запитання.

Запитання-фільтри. Завдання таких запитань - відсіяти тих

респондентів, яких не стосується наступне запитання.

Запитання, які стосуються соціально-демографічних характеристик

респондента, як правило, завершують анкету. Опитування проводяться

анонімно і соціально-демографічний блок передбачає врахування таких

позицій:

Вік, стать, рід занять, національність, місце проживання, освіта (якщо

проблема дослідження передбачає їх врахування).

При формулюванні запитань анкети необхідно дотримуватись таких:

* Однозначність. Уданому випадку мова йде про однакове розуміння

змісту запитання респондентами. Дуже важливим є визначеність понять та їх

конкретність. Іноді запитання анкети містять у собі два, а той більше

запитань, що є недоцільним і заважає отримати об'єктивну інформацію.

* Стислість. Досвід проведення соціологічних досліджень свідчить, що

чим довше запитання, тим важче респонденту зрозуміти його зміст. Якщо

запитання довге, то поки респондент дочитає його до кінця, він забуде

початок.

* Валідність. Це означає міру відповідності запитання анкети проблемі,

що вивчається. Запитання можуть бути прямі і непрямі. Валідність запитання

визначається точністю переведення показника у запитання.

Відомо, що добре опрацьована анкета може бути заповнена не більше,

ніж за півгодини. У подальшому настає психологічна втомленість і увага

респондента розсіюється.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.