Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретико-прикладні дослідження, мета яких – сприяння розв'язанню


Соціальних проблем шляхом розробки нових підходів до їх вирішення та

пояснення;

Прикладні дослідження, завдання яких – визначення конкретних дій щодо

Практичного вирішення визначених соціальних проблем.

Програма соціологічного дослідження-це науковий документ, у якому

Логічно відображена схема переходу від теоретично-методологічного

Викладення проблеми до конкретного дослідження.

У процесі розробки програми вирішуються питання визначення об'єкта, a

розробляються конкретні методики збору, обробки та аналізу отриманої

емпіричної інформації.

Програма складається з двох частин:

теоретико-методологічний розділ;

Організаційно-методичний розділ.

Теоретико-методологічний розділ програми містить:

• обгрунтування проблеми;

визначення об'єкта та предмета дослідження;

• визначення мети та завдань дослідження;

• уточнення та інтерпретацію основних понять;

• попередній систематичний аналіз об'єкта дослідження;

Розробку робочих гіпотез.

Організаційно-методичний розділ містить:

• стратегічний план дослідження;

• обґрунтування вибірки;

Визначення головних процедур збирання та аналізу вихідних даних.

Доповненням програми є робочий план, в якому впорядковуються етапи

роботи, терміни проведення дослідження, визначаються необхідні

матеріальні та людські ресурси тощо.

Програма дослідження має виконувати такі функції:

• методологічну;

• методичну;

Організаційну.

Методологічна функція програми передбачає чітке окреслення наукової

Проблеми, визначення мети та завдань дослідження.

Методична функція полягає у розробці процедури дослідження,

Визначенні методів збирання та аналізу інформації.

Організаційна функція виявляється у організації роботи колективу

Соціологів, визначенні та розподілі функцій, формах контролю за ходом

Дослідження.

Успіх соціологічного дослідження залежить від того, наскільки ретельно

розроблена програма. Програма складається з двох розділів: теоретико-

Методологічного та організаційно-методичного. Теоретико-методологічний

Розділ починається з формулювання проблеми дослідження, визначення

Об'єкта та предмета соціологічного пізнання. Вирішенню цього завдання

Сприяє аналіз проблемної ситуації, яку можна визначити як протиріччя між

знанням про потреби людей в тих чи інших діях та незнанням про шляхи,

Методи та засоби реалізації цих дій.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.