Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відображає та відтворює основні характеристики останньої і є її зменшеною


моделлю. Наприклад, соціолог ставить за мету вивчити політичні орієнтації

студентської молоді України. Генеральна сукупність визначається цілями

дослідження, а це означає, що її складають усі представники студентської

молоді України. Вибіркова ж сукупність визначається за допомогою

математичних методів і повинна репрезентувати (представляти) за своїми

основними характеристиками генеральну сукупність. Наприклад,

американський Інститут суспільної думки Дж.Геллапа, опитуючи близько

двох тисяч респондентів, відібраних за певними критеріями (стать, вік,

освіта, прибуток, професійна приналежність, раса, місце проживання,

величина населеного пункту тощо), отримує достовірні дані про все

американське населення.

Вибіркове опитування значно зменшує кошторис соціологічного

дослідження і скорочує терміни його проведення.

До основних видів або типів вибірки відносяться наступні.

Імовірнісна вибірка - варіант випадкової вибірки, який застосовується у

випадках, коли відбір здійснюється на основі засади випадковості, що

забезпечує рівні можливості кожному з елементів генеральної сукупності

потрапити до вибіркової сукупності.

Найчастіше імовірнісну вибірку формують, користуючись таблицею

" випадкового числа", лотерейним методом, за алфавітним списком, добором

за датами народження, за прізвищами, що починаються з певної літери тощо.

Гніздова вибірка - це варіант випадкової вибірки, за яким відібрані

об'єкти нагадують гнізда (кластери) більш дрібних одиниць. Гніздова вибірка

має широке застосування при побудові територіальної вибірки. Після відбору

невеликої кількості територіальних об'єктів (населених пунктів, районів,

житлових кварталів, вулиць, будинків, під'їздів) проводиться суцільне

опитування їх мешканців. Бажано, щоб розбіжності між гніздами були

мінімальними, а одиниці, що їх складають, по можливості, неоднорідними, а

також більша кількість малих гнізд доцільніша за малу кількість великих.

Систематична, цілеспрямована, неймовірнісна вибірка застосовується у

тих випадках, коли відбір людей з генеральної сукупності здійснюється на

основі заданої засади. Наприклад, при проведенні електоральних досліджень

у певному регіоні вибіркова сукупність складає, припустимо, 2000 чоловік, а

генеральна - 200000 чоловік. Крок вибірки визначається поділом генеральної

сукупності на вибіркову. У даному випадку він дорівнює 100. Це означає, що,

починаючи з будь-якого номера із загального списку (визначається довільно),

опитується кожний сотий виборець.

Стратифікована, розшарована, районована вибірка застосовується у

випадках, коли відбувається попередній розподіл генеральної сукупності на

більш-менш однорідні частини, шари, верстви, а потім здійснюється відбір

одиниць всередині цих частин.

Властивість вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики

генеральної називають репрезентативністю. Вислів " репрезентативне

соціальне дослідження" означає, що вибіркова сукупність, яка

досліджувалася, відображає основні параметри генеральної сукупності і є її

зменшеною моделлю, а висновки дослідження вибіркової сукупності можуть

бути поширені на всю генеральну сукупність.

Різниця, розходження, які об'єктивно існують між характеристиками

генеральної та вибіркової сукупностей, називаються, похибкою

репрезентативності.

Вірогідність похибки репрезентативності зменшується завдяки

збільшенню обсягу вибірки, а також внаслідок вдосконалення процедури

формування вибірки шляхом застосування математичних методів.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.