Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спостереження у соціології


Одним із методів, яким користуються соціологи для отримання

інформації, є спостереження.

Спостереження - це метод, за допомогою якого відбувається пряма

реєстрація подій їх свідками. Знання, отримане шляхом спостереження, має

такі особливості:

• пов'язаність з дослідницькою метою та визначеними завданнями;

• передбачуваність чіткого планування;

• фіксування отриманої інформації у щоденниках або протоколах;

• необхідність контролю на обґрунтованість та сталість отриманих даних.

Найпоширенішою є класифікація спостережень в залежності від

становища спостерігача на включене та невключене спостереження.

Включене спостереження передбачає входження у соціальне

середовище, адаптацію до нього дослідника.

Модифікацією такого спостереження є стимулююче спостереження.

Якщо мета дослідження пізнавально-аналітична або практична і передбачає

прийняття управлінських рішень, то активне втручання соціолога у події є

доцільним. Створюючи нестандартні ситуації, дослідник вивчає реакцію

об'єкта спостереження на свої дії, стимулює його діяльність, що дає

можливість краще вивчити його стан, побачити те, що неможливе у

звичайній ситуації.

Перевагами такого спостереження є отримання яскравих, безпосередніх

вражень, можливість краще зрозуміти вчинки людей та дії соціальних

спільнот.

До недоліків можна віднести те, що дослідник може втратити здатність

об'єктивно оцінювати ситуацію і перейти на позиції тих, кого він вивчав.

Невключене спостереження передбачає реєстрацію позицій

дослідником, котрий не є членом соціальної групи і спостереження здійснює

ніби збоку.

В залежності від програми дослідження, його гіпотез, спостереження

може здійснюватись за орієнтовним планом, що дасть можливість

структурувати об'єкт, виділити його елементи, якості, функції.

Невключене спостереження використовується при дослідженні

буденного життя, де об'єктами є люди, які реагують на поведінку

спостерігача. Для того, щоб звести до мінімуму вплив дослідника на об'єкт,

необхідно:

• добитися, щоб люди не знали, що за ними спостерігають або забули про

це;

• створити у людей хибне уявлення про мету спостереження.

Яким би не було спостереження, необхідно щоденно занотовувати,

систематизувати та упорядковувати (згідно з програмою дослідження)

отримані дані, записувати у картки, фіксувати у протоколі та комп'ютерному

файлі.

Для підвищення надійності даних спостережень необхідно виконувати

деякі правила:

• досить детально класифікувати елементи подій;

• прагнути, щоб усі, хто здійснює спостереження, порівнювали свої

враження, визначалися з оцінками та інтерпретацією подій,

використовуючи однакову методику;

• спостерігати об'єкт у різних ситуаціях та з різних боків; не змішувати опис

подій з їх інтерпретацією. Спостереження особливо корисні при

дослідженні системи

організації, діяльності підприємств та установ, тобто відносно

автономних соціальних одиниць. У прикладних дослідженнях - це метод

роботи соціолога-консультанта, який завжди комбінує спостереження,

інтерв'ю та вивчення документів організації.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.