Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття № 7


Тема: Іван Франко. Поема “Мойсей” (2 год.)

 

Мета: з’ясувати історію створення поеми «Мойсей», біблійну основу твору; проаналізувати поему «Мойсей» з погляду її жанрово-стильової своєрідності, системи образів, проблематики

Зміст практичного заняття

1. До питання про історію створення поеми.

2. Біблійна основа твору. Віддзеркалення у поемі роздумів автора над історичною долею українського народу (" Пролог").

3. Проблематика поеми, особливості композиції і жанру.

4. Образ Мойсея. Художнє розкриття причин трагедії вождя.

5. Інші образи твору (Азазель, Авірон, Датан) як втілення “протиборних сил людського духу”.

 

Завдання для обов’язкового виконання

1. Домашні завдання:

· Прочитати поему І. Франка «Мойсей».

· Уважно й докладно опрацювати, законспектувати літературознавчі джерела.

· Підготувати доповідь на тему: " Поема І. Франка “Мойсей” та її місце у світовому письменстві".

2. Аудиторні завдання:

· Уміти аналізувати поему з погляду жанрово-стильової своєрідності, сюжету і композиції, системи образів та проблематики, спираючись на текст твору.

· Обов’язково мати тексти творів на семінарському занятті.

 

Література:

1. Багінська Ю. " Мойсей" Івана Франка як заповіт українському народові //Дивослово. - 1996. - № 8. - С.22-28.

2. Гординський С. Мойсей - сумління свого народу // Укр.слово. Хрестоматія укр.літ. та літ.критики. - К., 1994. - Кн.І.

3. Євшан М. Мойсей. Поема //Євшан М. Критика. Літературознавст­во. Естетика. - К., 1998. - С.80-81.

4. Забужко Н. Заповіт українському народові //УМЛШ. - 1991.-- № 9. -. С.21-32.

5. Зубрицька М. Смисл і абсурдність у поемі Ї.Франка " Мойсей" // Сучасність. - 1993. - № 2.

6. Лесик В. Поема І.Франка " Мойсей" /Художня структура твору/ // Дивослово. - 1998. - № 7. - С.7-9.

7. Пархомик Р. Поема І.Франка " Мойсей" - твір неоромантизму? // Укр. літературознавство. - Вип.58. - Львів, 1993. - С.160-166.

8. Шерех Ю. Другий " Заповіт" української літератури (Поема Фран­ка " Мойсей") // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. - Харків, 1998.-С.84-105. - Т.2. Або " Українське слово". - Т.3.

 


 

Самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Українська література раннього романтизму

 

Тема 1. 2. Творчість Івана Котляревського (… год.)

1. Драматургія І. Котляревського. Новаторство драматургії І. Котляревського. „Наталка Полтавка” як оригінальне явище в загальноєвропейській жанровій системі просвітницької драми.

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Єфремов С. Котляревський та його школа / С. Єфремов // Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 276 – 304.

3. Яценко М.Т. І. П. Котляревський / М. Т. Яценко // Історія української літератури. У 2-х т., Т.1. – К., 1984. – С.175 – 185.

4. Смиченко-Волинська О. „В ньому заговорила Україна” (До проблеми витрактування Івана Котляревського як першого українського національного письменника) / О. Смиченко-Волинська // Урок української. – 1999. – Ч. 6. – С. 33 – 36.

5. Мацапура В. І. Котляревський як майстер версифікації / В. Мацапура // І.П.Котляревський – перший класик нової української літератури. – Ч. 4. II. – Полтава, 1998. – С. 9 – 14.

6. Яценко М. Історизм у творчості Івана Котляревського / М. Яценко // Київська старовина. – 1998. – Ч. 5. – С. 55 – 60.

7. Грабович Г. Семантика Котляревщини: (спадщина Котляревського) / Г. Грабович // Сучасність. – К., 1995. – Ч. 5. – С. 65 – 73.

8. Гончар О. Перший твір нової української літератури: Твори І.П.Котляревського „Енеїда”, „Наталка Полтавка” / О. Гончар // Українська мова та література в школі. – К., 1984. – Ч. 11.

9. Шаповал М. Кого героїть любов к Отчизні? („Енеїда” І. П. Котляревського в силовому полі класицизму) / М. Шаповал // Українська мова та література. – К., 2001. – Ч. 37.

10. Неборак В. Перечитана „Енеїда”. Спроба сенсового прочитання „Енеїди” І.Котляревського на тлі зіставлення з „Енеїдою” Вергілія / В. Неборак // Українська мова та література. – К., 2002. – Ч. 37.

11. Вергілій (Життєвий шлях. „Буколіки”. „Георгіки”. „Енеїда”: творча історія. Зміст. Вергілій і Котляревський) // Тема. – 2001. – Ч. 4. – С. 91 – 106.

12. Тахінова А. Реконструкція імперського міфу: ”Енеїда” Вергілія та „Енеїда” Котляревського / А. Тахінова // Слово і час. – 2001. – Ч. 10. – С. 82 – 83.

13. Жулинський М. Духовна епоха в історії України / „Енеїда” І.Котляревського / М. Жулинський // Дивослово. – 2000. – Ч. 8. – С. 15 – 21.

14. Гундорова Т. Перевернений Рим, або „Енеїда” І. Котляревського як національний наратив / Т. Гундорова // Сучасність. – К., 2000. – Ч. 4. – С. 120 – 135.

15. Шевчук В. „Енеїда” І. Котляревського в системі літератури українського барокко / В. Шевчук // Українська література в загальноосвітній школі. – К., 1999. – Ч. 5 – 6; 2000. – Ч.1.

16. Градовський А. „Енеїда” Вергілія і однойменна поема Котляревського в запитаннях і відповідях // Градовський А. І чужому научайтесь / А. Градовський. – К., 1998. – С. 26 – 40.

17. Хропко П. „Енеїда” І. Котляревського як явище просвітительського реалізму // Хропко П. Становлення нової української літератури / П. Хропко. – К., 1988. – С. 44 – 81.

18. Ситченко А. Образи персонажів поеми І.Котляревського “Енеїда” / А. Ситченко // Українська мова і література в школі. – 1989. – Ч. 10.

 

Тема 1. 3. Григорій Квітка-Основ’яненко – засновник нової української прози (… год.)

1. Драматична творчість Г. Квітки-Основ‘яненка.

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко / О. Гончар // Історія української літератури ХІХ ст. – Кн. 1. - К., 1996. – С. 152 – 188.

3. Єфремов С. Григорій Квітка (Основ’яненко) // Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – С. 328 – 340.

4. Радзикевич В. Квітка-Основ’яненко / В. Радзикевич // Історія української культури. – К., 1995. – С. 295 – 300.

5. Лобас П. Невідомий текст п’єси Г. Ф. Квітки-Основ’яненка „Бой-жінка” / П. Лобас // Радянське літературознавство – 1978 – Ч. 11. – С. 46 – 52.

6. Гончарук М. Про основний текст комедії Г.Ф. Квітки-Основ’яненка „Шельменко-денщик” / М. Гончарук // Радянське літературознавство – 1978. – Ч. 11. – С. 33 – 40.

7. Чалий Д. Квітка-Основ’яненко (творчість) / Д. Чалий. – К., 1962.

8. Вербицька Є. Квітка-Основ’яненко / Є. Вербицька. – Харків, 1968.

9. Гончар О. Квітка-Основ’яненко. Життя і творчість / О. Гончар. – К., 1969.

10. Походзіло М. Г. Квітка-Основ‘яненко. Життя і творчість / М. Походзіло. – 1968.

11. Квітка-Основ’яненко, його життя та твори // Зеров М. Українське письменство / М. Зеров. – К.: Основи, 2003. – С. 441 – 443.

12. Трофименко В. Найбільш репертуарна українська комедія (Г. Квітка-Основ’яненко) / В. Трофименко // Слово і час. – 1998. – Ч. 11. – С. 8 – 10.

13. Погребенник В. Г. Квітка-Основ’яненко / В. Погребенник // Українська мова та література. – К., 1998. – Ч. 21 – 24. – додаток. – С. 14 – 16. – газ. Ч. 32.

 

Тема 1. 4. Романтизм у світовій літературі. Українські поети-романтики (… год.)

1. Левко Боровиковський – перший український поет-романтик.

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Українська література в загальноєвропейсько­му й світовому контексті: У 5 т. – К., 1987.

3. Волинський П. Український романтизм у зв'язку з розвитком романтизму в слов'янських літературах // Волинський П. З творчого доробку / П. Волинський. – К., 1973. - С. 39 – 81.

4. Наливайко Д. Спільність і своєрідність. Українська література в контексті європейського літературного процесу / Д. Наливайко. – К., 1988.

5. Ткаченко О. Спроба типології романтизму: доба, стиль, мова / О. Ткаченко // Слово і час. – 1999. – С. 41 – 44.

6. Бородиця С. Перша монографія про Л. Боровиковського: (фундаментальна історико-теоретична праця, яка пропонує нове висвітлення проблем романтизму) / С. Бородиця // Дзвін. – 2003. – Ч. 4. – С. 155.

7. Ротач П. Курські роки Левка Боровиковського / П. Ротач // Київська старовина. – 1998. – С. 268 – 281.

8. Бандура О. Л. Боровиковський / О. Бандура // Українська література. 9 клас. – К., 1998. – С. 268– 281.

9. Стешенкова Т. Він був першим: до 190-річчя з дня народження Л. Боровиковського / Т. Стешенкова // Літературна Україна. – 1996. – 4 квітня.

10. Шамрай А. Левко Боровиковський / А. Шамрай // Бандура О. Українська література. 9 клас. – К., 1998. – С. 313– 315.

11. Крижанівський С. Визначний поет українського романтизму (Л. Боровиковський) / С. Крижанівський // Бандура О. Українська література. 9 клас. – К., 1998.

12. Єфремов С. Боровиковський Лев (1811 – 1889) // Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – С. 340 – 342.

13. Шерех (Шевельов) Ю. Троє прощань і про те, що таке історія української літератури («Прощання» Олени Пчілки, Левка Боровиковського, Юрія Тарнавського) / Ю. Шерех // Українське слово. Кн. 3. – К., 1994. – С. 538 – 545.

14. Левко Боровиковський // Історія української літератури ХІХ ст. – Кн. 1. – К., 1992. – С. 354 – 367.

15. Яценко М. Зачинатель українського романтизму: до 175-річчя від дня народження Л. І. Боровиковського / М. Яценко // Наука і культура України. – К., 1982. – С. 470 – 475.

16. Деркач Б. Байкарська спадщина Левка Боровиковського / Б. Деркач // Радянське літературознавство. – 1975. – Ч. 1. – С. 50 – 63.

17. Українські поети-романтики: поетичні твори / Вст. стаття М. Т..Яценка. – К., 1987.

18. І прадіди в струнах бандури живуть: українська романтична поезія І пол. ХІХ ст. / Передмова П. П. Хропка. – К., 1991.

 

Тема 1. 6. Становлення нової літератури на західноукраїнських землях (… год.)

1. Національні та інонаціональні передумови і джерела формування нової української літератури в Західній Україні.

2. Львівський гурток прогресивної творчої молоді “Руська Трійця” та його історичне значення.

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Купчинський О. Біля джерел творчості „Руської трійці” / О. Купчинський // Жовтень. – 1986. – Ч. 10. – С. С.88 – 89.

3. Єфремов С. „Руська трійця” // Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – С. 441 – 448.

4. Сарбей В. Національне відродження. „Руська трійця” / В. Сарбей // Історія України: нове бачення. – К., 1995. – Т. 1. – С. 325 – 330.

5. Хропко П. Діяльність „Руської трійці” / П. Хропко // Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ ст.). – К., 1992. – С. 444 – 446.

6. Гончар О. Віки перебуде: Слово про „Руську трійцю” // Гончар О. Чим живемо / О. Гончар. – К., 1992. – С. 137 – 143.

7. Історія української літератури: У 8 т.. – Т. 2 – 5. – К., 1967 – 1969.

8. Волинський П., Кобилецький Ю. та ін. Історія української літератури: література першої половини ХІХ ст. / П. Волинський. – К., 1964.

9. Дігтяр С., Сидоренко Г. та ін. Історія української літератури (перша пол. ХІХ ст.) / С. Дігтяр. – К., 1980.

10. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський. – Тернопіль, 1994.

 

Тема 1. 7. Літературний процес 40-60-х років ХІХ століття. Т. Г. Шевченко – основоположник нової української літератури (… год.)

1. Суть світоглядного зламу Т. Шевченка у мистецькій творчості періоду “трьох літ”.

2. Викриття самодержавно-кріпосницького гноблення в поемі Сон .

3. Поєднання сатиричних і героїчних рис в поемі Кавказ . Образ Прометея як символ могутності і безсмертя народу.

4. Послання І мертвим, і живим... : проблематика, художньо-стильова своєрідність.

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Белецкий А. Мировое значение творчества Тараса Шевченко / А. Белецкий // Та­рас Шевченко. – М., 1962.

3. Білецький Л. Тарас Шевченко. Життя і творчість / Л. Білецький // Шевченко Тарас. Кобзар. Вінніпег. – 1952. – Т. 1.

4. Білецький О. Шевченко і західноєвропейські літератури / О. Білецький // Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т. 2.

5. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: з проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета / Г. Грабович. – К., 2000.

6. Дзюба І. Довіку насущний / І. Дзюба // Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Львів. – 1991.

7. Єфремов С. Літературно-критичні статті / С. Єфремов. – К., 1993.

8. Забужко О. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К., 1997.

9. Завадка Б. Серце чистеє подай / Б. Завадка. – Л., 1993.

10. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К., 1994.

11. Історія української літератури ХІХ ст.: Книга друга / За ред. М. Яценка. – К., 1996.

12. Кирилюк Є. Тарас Шевченко / Є. Кирилюк. – К., 1979.

13. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя / О. Кониський. – К., 1991.

14. Лисенко В. Легенди про Тараса / В. Лисенко. – К., 1963.

15. Непокупний А. Балтійські зорі Тараса / А. Непокупний // У Вільні, городі преславнім... — К., 1989.

16. Пахаренко В. Незбагнений апостол. Нарис світобачення Шевченка / В. Пазаренко. – Черкаси, 1999.

17. Сверстюк Є. Шевченко і час / Є. Сверстюк. – Київ – Париж, 1996.

18. Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991.

19. Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

20. Филипович П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. – Черкаси, 1999.

21. Шевченко Т. Автобіографія / Т. Шевченко // Повне зібр. творів: У 12 т. – К., 2003. – Т. 5.

22. Шерех Ю. Третя сторожа / Ю. Шерех. – К., 1993.

 

Тема 1. 8. Художня своєрідність прози Марка Вовчка (… год.)

1. “Народні оповідання” як якісно нове явище в українській прозі. Проблематика оповідань, жанрово-стильова своєрідність.

2. Повість “Інститутка” – найяскравіший зразок індивідуально-творчої манери Марка Вовчка. Життєва основа проблематики, своєрідність жанру, особливості композиції, галерея реалістичних образів, мова і стиль.

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Бандура О. Марко Вовчок. Творчість письменниці / О. Бандура // Українська література. 9 клас. – К., 1998. – С. 470 – 507.

3. Білоус-Гарасевич М. Марко Вовчок // Білоус-Гарасевич М. Ми не розлучались з тобою, Україно / М. Білоус-Гарасевич. – З., 1998. – С. 234 – 252.

4. Брандіс Є. Історія однієї Дружби / Марко Вовчок та П.-Ж. Етцель / Є. Брандіс // Всесвіт. – 1975. – Ч. 2. – С. 193 – 210.

5. Брандіс Є. Марко Вовчок. Повість-дослідження / Є. Брандіс. – К., 1975.

6. Вітошинська Л. Відоме й невідоме про М.Вовчка / Л. Вітошинська // Визвольний шлях.-1958. – Ч. 1. – С. 47; Ч. 3. – С. 289; Ч. 6. – С. 645.

7. Вовчок М. Листи з Парижа / М. Вовчок // Берегиня. – 1999. – Ч. 1. – С. 86 – 89.

8. Гончар О. Марко Вовчок / О. Гончар // Історія української літератури ХІХ ст. – Кн. 2. – К., 1998. – С. 209 – 236.

9. Григоріїв Ю. Українська Бічер-Стов: Марко Вовчок. Життя і творчість / Ю. Григоріїв //Альманах УНС. – 1977. – Ч. 67. – Нью-Йорк, 1977. – С. 99 – 104.

10. Єфремов С. Марко Вовчок (1834 – 1907) // Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – Мюнхен, 1989. – С. 65 – 71.

11. Єфремов С. Оповідання Марка Вовчка // Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – С. 403 – 409.

12. Засенко О. Марко Вовчок: життя, творчість і місце в історії літератури / О. Засенко. – К., 1964.

13. Крутікова Н. Слово про оповідання Марка Вовчка // Крутікова Н. Дослідження і статті різних років / Н. Крутікова. – К., 2003. – С. 103 – 194.

14. Крутікова Н. Сторінки творчого життя / Н. Крутікова. – К., 1965.

15. Лобач-Жученко Б. Про Марка Вовчка / Б. Лобач-Жученко. – К., 1979.

16. Логвиненко О. Три долі Марка Вовчка об’єднано в літературний проект «Текст + контекст» /О. Логвиненко // Літературна Україна. – 2003. – 6 лютого. – С. 7.

17. Мовчун А. “Ясная зоря нашого письменства”: (Вивчення життєпису та творчості М. Вовчка) / А. Мовчун // Укр. літ. в загальноосв. школі. – 2000. – Ч. 3. – С. 24 – 32.

18. Нахлік Є. Козацька тема крізь призму народних інтересів і фольклорно-історична повість Марка Вовчка «Маруся» // Нахлік Є. Українська романтична проза 20 – 60 років ХІХ ст. / Є. Нахлік. – К., 1988. – С. 143 – 152.

19. Незвідський А. Марко Вовчок / А. Незвідський. – К., 1981.

20. Павличко С. Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі / С. Павличко. – К., 2002. – С. 11 – 24.

21. Пацюк О. Дві біографії однієї письменниці (Марко Вовчок) / О. Пацюк // Слово і час. – 1998. – Ч. 6. – С. 41 – 45.

22. Погребенник В. Марко Вовчок / В. Погребенник // Укр. мова та література. – 1998. – Ч. 21 – 24. – С. 26 – 29.

23. Радзикевич В. Марко Вовчок / В. Радзикевич // Історія української культури. – К., 1995. – С. 347 – 351.

24. Ротач П. «Жила вдова на Подолі…»: фольклорне джерело однієї казки Марка Вовчка / П. Ротач // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – Ч. 104. – С. 110 – 113.

25. Сиваченко М. До теми: Марко Вовчок і народна казка // Сиваченко М. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М. Сиваченко. – К, 1990. – С. 43 – 76.

26. Степанишин Б. Марко Вовчок. Творчість («Народні оповідання», «Сестра», «Інститутка», «Кармелюк») // Степанишин Б. Українська література. 9 клас Бандура О. Українська література. 9 клас / Б. Степанишин. – К., 1997. – С. 299 – 318.

27. Шудря М. Народ у величних позах (слідами нового твору М. Вовчка “Листи з Парижа”) / М. Шудря // Берегиня. – 1999. – Ч. 1. – С. 85 – 86.

 

Тема 1. 9. Творчість Пантелеймона Куліша (… год.)

1. Жанрова своєрідність, особливості сюжету, композиції роману «Чорна рада». Багатопроблемність твору, система образів.

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Жулинський М. У праці каторжній, в трагічній самоті / М. Жулинський // Куліш М. Твори: В 2 т. – К., 1989. – Т. 1.

3. Неділько В. Місце Куліша в українській культурі / В. Неділько // Слово і час. – 1992. – Ч. 9.

4. Костомаров Н. П.А.Кулиш и его последняя литературная деятельность // Костомаров Н. Русские инородцы / Н. Костомаров. – М, 1996. – С. 474 – 485.

5. Грабович Г. До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці ХІХ ст.: Т. Шевченко, П. Куліш, М. Драгоманов / Г. Грабович // Сучасність. – 1996. – Ч. 12. – С. 90 – 95.

6. Панченко В. «Думка у мене стоїть на сторожі почуття» (любовні сюжети в житті і поезії Пантелеймона Куліша / В. Панченко // Дивослово. – 1997. – Ч. 12. – С. 34 – 36.

7. Галей С. Народознавча спадщина П. Куліша / С. Галей // Народна творчість та етнографія. – 2002. – Ч. 4 – С. 62 – 75.

8. Євшан М. Шевченко і Куліш // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К., 1998. – С. 119 – 123.

9. Єфремов С. Пантелеймон Куліш (1819 – 1897) // Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – Ч. 1 – 3. – С. 16 – 17.

10. Жулинський М. Пантелеймон Куліш // Жулинський М. Із забуття в безсмертя / М. Жулинський. – К., 1990. – С. 43 – 81.

11. Кононенко П. Могутній талант. Сутність феномену Куліша / П. Кононенко // Рідна школа. – 1999. – №4. – С. 8 – 15.

12. Маланюк Є. В Кулішеві річницю. 1897 (фрагмент) / Є. Маланюк // Українська мова і література. – 1997. – Ч. 6. – С. 1.

13. Міщук Р. Українська оповідна проза 50 – 60-х років ХІХ ст. / Р. Міщук. – К., 1978.

14. Нахлік Є. Панько Куліш / Є. Нахлік // Куліш П. «Чорна рада». – К., 2000. – С. 3 – 14.

15. Пінчук С. Пантелеймон Куліш: до 180-річчя від дня народження / С. Пінчук // Освіта України. – 1999. – 6 жовтня. – К., 1998. – С. 10.

16. Раздихович В. Пантелеймон Куліш / В. Радзихович // Історія української культури. – К., 1995. – С. 335 – 343.

17. Салига Т. Схоже не в схожому: П.Куліш та Є Маланюк / Т. Салига // Дзвін.– 2000. – Ч. 5 –6. – С. 124 – 130.

18. Тетеріна О. Значення перекладацької діяльності П.Куліша / О. Тетеріна // Українська мова і література. – 1997. – Ч. 12. – С. 2.

19. Томашівський С. Куліш і українська національна ідея / С. Томашівський // Український світ. – 1995. – С. 16 – 22.

20. Шевчук В. Пантелеймон Куліш і книга про його любовні пригоди / В. Шевчук // Вітчизна. – 1989. – Ч. 8. – С. 148 – 150.

21. Шутик В. Поет і доба: еволюція світогляду П. Куліша / В. Шутик // Українська мова і література в середній школі. – 2002. – Ч. 3. – С. 30 – 34.

22. Яременко В. Пантелеймон Куліш / В. Яременко // Основа. – 1997. – Ч 32 (10). – С. 3 – 9.

23. Яцюк В. П. Куліш і Т. Шевченко / В. Яцюк // Літературна Україна. – 1999. – 9 грудня. – С. 3.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Українська література класичного реалізму

 

Тема 2. 1. Реалізм в українській літературі другої пол. ХІХ ст. ( … год. )

1. Культурно-історична ситуація в Україні другої пол. ХІХ ст.

2. Ідеологічно-філософська основа класичного реалізму ХІХ ст.

Література:

1. Борецький М. Реалізм. Матеріали до вивчення теоретичних тем //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998.- Ч.11.-С.52-57.

2. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа.-К., 1991.-С.205-239.

3. Пахаренко В. Нарис української поетики: (До нових підходів у вивченні літератури) //Укр. мова та література.-1997.-Ч.8(серпень).-С.31-32, 40-44.

4. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: У 5 т. – Т.1.-К., 1987.-499с.

5. Федоров А. Критический реализм ХІХ века //Федоров А. Зарубежная литература ХІХ-ХХ веков.-М., 1989.-С.25-30.

6. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи //Українське слово. Хрестоматія української літератури і літературної критики: У 3 т. – Т.3. – К., 1994.-С.609-620.

7. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі.-К., 1999.-С.17-24, 57-58.

 

Тема 2. 2. Творчість Панаса Мирного ( … год. )

1. Короткий життєпис, літературно-естетична програма письменника.

2. Романи " Повія", " Хіба ревуть воли, як ясла повні? ": образи, проблематика, жанрово-стильова своєрідність.

Література:

1. Білик І. Зауваження до повісти “Чіпка” (до першої редакції роману П. Мирного “Хіба ревуть...”) // Бойко Г. Література – підручник життя (Творчість Панаса Мирного, М. Рильського, І. Франка) // Укр. мова і літ. в школі. – 200. – Ч. 6. – С. 63 – 75.

2. Історія української літ. критики та літературознавства. Хрестоматія. – Т.2. – К., 1998. – С. 26 – 28.

3. Воловик С. Один із смертних гріхів (за романом П. Мирного “Повія”) // Все для вчителя. – 2000. – Ч. 3. – С. 23 – 24.

4. Горленко В. “Повія”, роман П. Мирного // Історія української літературної критики. Хрестоматія. – Кн. 2. – К., 1998. – С. 197 – 200; або: // Слово і час. – 1993. – Ч. 1. – С. 19 – 21.

5. Майдан О. Психологічні спостереження П. Мирного в жанрі роману (“Повія”) // Слово і час. – 1999. – Ч. 10. – С. 28 – 32.

6. Матюшкіна Т. Використання ЛСК під час вивчення роману П. Мирного “Хіба ревуть воли...” (схематична наочність) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – Ч. 5. – С. 19 – 22.

7. Михальчук О. Об’єктивний тип романного мислення: (роман “Хіба ревуть...”) // Слово і час. – 1994. – Ч. 4-5. – С. 22 – 26.

8. Погребенник В. Панас Мирний // Укр. мова та література. – 1998. – Ч. 21-24. – додаток. – С. 41 – 44.

9. Свідер П. Хто ж він, Чіпка Вареник? // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2000. – Ч. 5. – С. 16 – 18.

10. Слоньовська О. Роман П. Мирного та І. Білика “Хіба ревуть...”. Історія написання. Прототип головного героя. Сюжет і композиція. Образи. Проблематика твору // Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури для 10 кл. – К., 1997. – С. 56 – 64.

11. Хропко П. “Широкий та вільний розмах думки” як константа романного мислення Панаса Мирного // Індивідуальні стилі укр. письменників ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1987. – С. 169 – 198.

12. Шевченко З. Панас Мирний: спроба сучасного прочитання життєвого і творчого шляху письменника // Дивослово. – 2001. – Ч. 12. – С. 45 – 48.

 

Тема 2. 3. Творчість Івана Нечуя-Левицького ( … год. )

1. Огляд життєвого і творчого шляху письменника.

2. Історична проза І. Нечуя-Левицького (казка “Запорожці”, романи “Князь Єремія Вишневецький”, “Гетьман Іван Виговський”).

Література:

1. Абрамова І. Біля витоків української ідеї (Нечуй-Лев. і формально-національний напрям) //Слово і час.-1999.-Ч.12.-С.56-58.

2. Білоус-Гарасевич М. І.Неч.-Лев. //Білоус-Гарасевич М. Ми не розлучались з тобою, Україно.-К., 1998.-С.357-364.

3. Бойко Н. Герої й антигерої в історичних романах І.Нечуя-Лев. // Дивослово.-2001.-Ч.1.-С.2-5.

4. Дрозд В. “Це був письменницький і громадянський подвиг... // Літ. Україна. – 1999. – 20 травня. – С. 2.

5. Зборовська Н. Український світ у творчості Нечуя-Левицького: гендерний підхід //Укр.мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2000.-Ч.5.-С.54-64.

6. Історія української літератури ХІХ ст. – Кн. 3. – К., 1997. – С. 131 – 161.

7. Літературознавчий словник-довідник.-К., 1997.-С.491-492.

8. Мелешко В. Денаціоналізація українця – “винародовленння” особи // Рідний край. – 1999. – Ч. 1. – С. 73 – 75.

9. Міщук Р. До характеристики індивідуального стилю І.Нечуя-Левицького //Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ-поч.ХХ ст. – К., 1987. – С.140-169.

10. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу //Федів Ю. Історія української філософії.-К., 2000.-С.36-40.

11. Павличко С. Фрейдистський аналіз укр. класики: Шевченко, Костомаров, П.Куліш, Нечуй-Левицький // Павличко С. Дискурс модернізму і українській літературі.-К., 1999.-С.259-265.

12. Погребенник В. І.Нечуй-Лев. //Українська мова та література.-1998.-Ч.21-24.-С.33-36. (додаток)

13. Погрібний А. “Всевидящеє око України” – І.Нечуй-Левицький //Погрібний А. Класики не зовсім за підручником.-К., 2000.-С.53-65.

14. Погрібний А. Енергетичність Нечуєвого слова (Творчий шлях І.Нечуя-Левицького) //Урок української. – 1999. – Ч.9-10. – С.44-49.

15. Приходько І. Тема України і національної зради у творчості І.Нечуя-Лев. //Дивослово.-2001.-Ч.3.-С.48-54.

16. Продан І. Історична тема в творчості І.Нечуя-Лев. //Укр. література і цезура.-Черкаси, 1996.-С.38-42. *тут ще стаття про Нечуя-Лев.-С.34-37.

17. Сидорова О. І.Нечуй-Лев. “Князь Ієремія Вишневецький” (Шкільна лекція за історичним романом) //Все для вчителя.-2001.-Ч.7.-Вкладка.-С.16-17.

18. Скорина Л. Дискусія на тему спільної історії (“Вогнем і мечем” Г.Сенкевича та “Князь Єремія Вишневецький І.Нечуя-Лев.) //Українська література в контексті світової.-Черкаси, 1998.-С.35-39.

19. Скуратівський В. Нечуй-Левицький (Проспект до майбутньої монографії) //Дивослово.-1998.-Ч.12.-С.48-51.

20. Слоньовська О. Життєвий і творчий шлях І.Нечуя-Лев. //Слоньовська О. Конспекти уроків з укр. літ. для 10-х класів.-К., 1997.-С.28-40.

21. Тарнавський М. Майстерність психологічного аналізу чи ілюзія психологізму? (Два приклади: П.Мирний і Нечуй-Лев.) //Слово і час.-1992.-Ч.8.-С.75-79.

22. Українська література у портретах і довідках.-К., 2000.-С.221-224.

23. Чорнописький М. Культурологічні трактати І.Нечуя-Лев. (Трактат перший) //Дивослово.-2001.-Ч.12.-С.6-9.

24. Шуляр В. Вивчення спадщини І.Нечуя-Левицького в школі //Українська мова та література в школі. – 2002. – Ч.3. – С.22-27; - Ч.4. – С.28-32; - Ч.5. – С.30-34; - Ч.6. – С.30-36.

25. Шуляр В. Дух Нечуївських творів (Матеріали до вивчення спадщини І.Нечуя-Левицького). – Миколаїв, 2000.-80 с.

 

Тема 2. 4. Творчість Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) ( … год. )

1. Життєвий і творчий шлях митця.

2. Історична тематика у драматургії І. Тобілевича (" Бондарівна", " Мазепа", " Сава Чалий").

Література:

1. Вертій О. Народні джерела типізації в драматургії І.Карпенка-Карого //Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2000. – Ч.4. – С.23-33.

2. Горик Н. І.Карпенко-Карий – батько новочасного українського театру //Дивослово. – 1998. – Ч.9. – С. 31-36.

3. Історія укр. літератури ХІХ ст. – Кн.3. – К., 1997. – С.397-422.

4. Киричок П. Найвидатніший слов’янський драматург (І.Карпенко-Карий(Тобілевич) //Кур’єр Крив басу. – 1995. – Ч.43-44. – С.45-54.

5. Кримський А. І.Карпенко-Карий //Історія укр. літературної критики. Хрестоматія. Кн.2. – К.., 1998. – С.282-285.

6. Майборода З. На сцені чимало трагедій і драм: (Жит. шлях І.Карп.-Карого) //Голос України. – 2001. – 27 березня. – С.7.

7. Пилипчук Л. І.Карпенко-Карий (Життєвий і творчий шлях) //Карпенко-Карий І. Драматичні твори. – К., 1989. – С.5-26.

8. Погребенник В. І. Карпенко-Карий //Укр. мова та література. – 1998. – Ч.21-24. – С.38-41. (додаток)

9. Шпильова Н. Вивчення трагедії “Сава Чалий” І.Карпенка-Карого в 10 кл.. Цикл уроків //Укр. мова та література. – 1999. – Ч.42. – С.3-4.

 

Тема 2. 5. Творчість Івана Франка ( … год. )

1. Життєвий і творчий шлях митця.

2. Поетична творчість І. Франка. Збірки " З вершин і низин", " Зів’яле листя", " Мій Ізмарагд", " Із днів журби", " Semper tiro": джерела, образи, жанрова своєрідність.

3. І. Франко як літературний критик, історик і теоретик літератури.

Література:

1. Басс І., Каспрук А. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях. – К., 1983.

2. Білоус -Гарасевич Н.Ми не розлучались із тобою, Україно.- США, 1998. - 768 с.

3. Гордасевич Г. Три арешти І.Франка// СіЧ. - 1998. -.№4. Тут же - підбірка недрукованих віршів про Україну.

4. Євшан М. Іван Франко //Сучасність. – 1967. – Ч.5. – С.58-69; Ч.6.

5. Історія української літератури XIX ст./ За ред. М. Яценка. - К., 1997. - Кн.3.

6. Погребенник Ф. Воскреслі вірші І.Франка // СіЧ. - 1998- № 4.

7. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку //Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 41. – К., 1984.

8. Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі //Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 35. – К., 1982.

9. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

 

 


 

Перелік творів для прочитання

Змістовий модуль І (25 балів)


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.