Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття № 5


 

Тема: Драматургія Марка Кропивницького, Івана Тобілевича (2 год.)

 

Мета: З’ясувати своєрідність драматичної творчості М. Кропивницького, Івана Тобілевича. Дослідити жанрово-стильову своєрідність, систему образів, проблематику драматичних творів «Глитай, або ж Павук» і «Хазяїн».

Зміст практичного заняття

1. Соціальна драма М. Кропивницького “Глитай, або ж Павук”. Тема п’єси. Ознаки реалізму і мелодраматизму. Психологізм твору, його місце в українській літературі ХІХ ст.

2. Проблематика твору (соціальна, морально-етична). Характер конфлікту.

3. Прийоми характеротворення. Образи п’єси (Йосип Бичок, Олена, Анд­рій, Стеха).

4. Особливості стилю драми “Глитай, або ж Павук” (реалізм, мелодраматизм, психологізм, сатира).

5. Життєва основа п’єси І. Карпенка-Карого “Хазяїн”. Тема твору, художнє відтворення у ньому нових явищ і процесів дійсності.

6. Морально-етична проблематика твору, його психологічні конфлікти. Ідейний зміст комедії; мотив фальшивих цінностей як провідний у творчості драматурга.

7. Трагікомізм образу Пузиря. Гумор і сатира у п’єсі.

8. Образи Феногена і Ліхтаренка як втілення “духу часу”.

9. Інші образи твору (Зозуля, Зеленський, Соня, Калинович), їх композиційна роль.

 

Завдання для обов’язкового виконання

1. Домашні завдання:

· Прочитати п’єси М. Кропивницького «Глитай, або ж Павук», І. Тобілевича «Хазяїн».

· Уважно й докладно опрацювати, законспектувати літературознавчі джерела.

· Підготувати доповідь на тему: " Новаторство теми і проблематики драми М.Кропивницького " Доки сонце зійде, роса очі виїсть".

· Підготувати доповідь на тему: " Історична трагедія І.Тобілевича " Сава Чалий" як " архітвір нашої літератури" (І.Франко)".

 

2. Аудиторні завдання:

· Уміти аналізувати п’єси з погляду жанрово-стильової своєрідності, сюжету і композиції, системи образів та проблематики, спираючись на тексти творів.

· Обов’язково мати тексти творів на семінарському занятті.

 

Література:

М. Кропивницький:

1. Бабанська Н. “Суду історії я не боюся, бо я роблю діло...” //Слово і час.-1995.-Ч.5-6.-С.25-28.

2. Вертій О. Народні джерела психологізму драматургії М.Кропивницького //Народна творчість та етнографія.-1992.-Ч.1.-С.3-11.

3. Градовський А. “Ми скрити вміємо заласся потайне...” (“Тартюф” Ж.-Б. Мольєра та “Глитай, або ж павук” М.Кропивницького) //Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – Ч.5. – С.45-47.

4. Єфремов С. Історія українського письменства.-К., 1995.

5. Мороз Л. Марко Кропивницький // Іст. укр. літератури XIX ст. - К., 1997. - Кн.3.

6. Мороз Л. Марко Кропивницький //Марко Кропивницький. Бібліотека укр. літератури. – К., 1990.

7. Радзихевич В. М.Кропивницький //Радзихевич В. Історія української культури. - К., 1994.

8. Франко І. Збірник творів М.Кропивницького //Іван Франко про театр і драматургію.-К., 1957.

І. Тобілевич:

1. Вертій О. Народні джерела типізації в драматургії І.Карпенка-Карого //Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2000. – Ч.4. – С.23-33.

2. Горб О. Вивчати – порівнюючи: з досвіду проведення уроків компаративного аналізу. На прикладі драматичних творів М.Куліша, І.Карпенка-Карого та Ж.Б. Мольєра //Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – 2000. – Ч.1. – С.177-179.

3. Єфремов С. Історія українського письменства.-К., 1995.

4. Карасевич В. Образ Терентія Пузиря за комедією “Хазяїн” //Все для вчителя. – 2001. – Ч.7. – Вкладка. – С. 35-37. або: //Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2000. – Ч.4. – С.33-37.

5. Петлюра С. Пам’яті І. Тобілевича (Карпенка-Карого) //Дивослово. – 1995. – Ч.8. – С.4-7.

6. Свербилова Т. Уроки “Хазяїна” наприкінці ХХ ст. (Не зовсім за підручником) //Урок української. – 1999. – Ч.1. – С.30-32. або: //Слово і час. – 1998. – Ч.3. – С.61-63.

7. Сидоренко В. Робота з текстом комедії І.Карпенка-Карого “Хазяїн” //Дивослово. – 1995. – Ч.9. – С.38-41.

8. Франко І. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) //Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1982.-Т.37.

9. Хомандюк М. “Мій “Хазяїн” не єсть Терещенко...” //Слово і час.-1993.-Ч.6.-С.58-59.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.