Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття № 2


Тема: Творчість Миколи Костомарова (2 год.)

Мета: схарактеризувати наукові зацікавлення М. Костомарова, зокрема фольклористичні та етнографічні, з’ясувати своєрідність поетичної творчості митця, а також жанрово-стильові особливості, систему образів, проблематику драматичної творчості М. Костомарова

Зміст практичного заняття

1. Наукова діяльність М. Костомарова – історика, фольклориста, етнографа.

2. Поетична творчість, наслідування мотивів, настроїв і поетичних форм.

3. Трагедія Сава Чалий . Фольклорна основа, часове зміщення і довільне трактування історичного факту. Система образів, проблематика.

4. Трагедія Переяславська ніч . Історизм, новаторство в трактуванні образів. Проблематика твору.

 

Завдання для обов’язкового виконання

1. Домашні завдання:

· Прочитати п’єси М. Костомарова Сава Чалий , Переяславська ніч .

· Уважно й докладно опрацювати, законспектувати літературознавчі джерела.

2. Аудиторні завдання:

· Уміти аналізувати п’єси з погляду жанрово-стильової своєрідності, сюжету і композиції, системи образів та проблематики, спираючись на тексти творів.

· Обов’язково мати тексти творів на семінарському занятті.

 

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Грушевський М. З публіцистичних писань Костомарова / М. Грушевський // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – К., 1928.

3. Єфремов С. Микола Костомаров (1817 – 1885) // Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – С. 349 – 352.

4. Івашків В. Українська романтична драма 30 – 80-х років XIX ст. / В. Івашків - К., 1990.

5. Історія української літературної критики. – К., 1988.

6. Козачок Я. Художньо-стильові особливості романтичної творчості Миколи Костомарова харківського періоду / Я. Козачок // Рідний край: Науково-публіцистичний художньо-літературний альбом. – Полтава, 2003. – Ч. 2 (9) – С. 105 – 113.

7. Костомаров М. Автобіографія / М. Костомаров // Дніпро. – 1989. – Ч. 4. – С. 66 – 87.

8. Костомаров М. Твори: В 2 т. / М. Костомаров. – К., 1967. – Т. 1.

9. Костомаров М. Твори: В 2 т. / М. Костомаров. – К., 1967. – Т. 2.

10. Костомаров Н. Автобиография // Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография / Н. Костомаров. – К., 1989.

11. Пінчук Ю. Про оцінку М. С. Грушевським науково-публіцистичних і полемічних праць М. І. Костомарова / Ю. Пінчук // Український історичний журнал. – 1992. – Ч. 4. – С. 112 – 113.

12. Початки романтизму в українській літературі і творчість М. І. Костомарова // Пільгук І. У пошуках художньої правди. Вибрані статті / І. Пільгук. – К., 1969. – С. 52 – 73.

13. Смілянська В. Літературна творчість Миколи Костомарова / В. Смілянська // Костомаров М. Твори: У 2-х т. – К., 1990.

14. Франко І. Зібр. творів: У 50 т. / І. Франко. – К., 1976—1986. – Т. 41.

15. Харківська школа романтиків. Том другий. – X., 1930.

16. Шевчук В. Муза Миколи Костомарова // Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990.-с. 262-269.

17. Яценко М. Микола Костомаров / М. Яценко // Історія української літератури XIX ст. – Кн. 2. - К., 1996. – С. 236 – 272.

18. Яценко М. Минуле проростає в сучасність (романтична драматургія М. Костомарова) / М. Яценко // Слово і час. – 1992. – Ч. 5.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.