Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття № 1


Тема: Сентиментально-реалістична проза Григорія Квітки-Основ’яненка (2 год.)

 

Мета: з’ясувати поняття «сентименталізм», своєрідність творчого методу Г. Квітки-Основ’яненка, а також жанрово-стильові особливості, проблематику сентиментально-реалістичних повістей Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся», «Сердешна Оксана», «Козир-дівка». Докладно проаналізувати повість «Маруся».

 

Зміст практичного заняття

1. Поняття про сентименталізм, творчий метод Г. Квітки-Основ’яненка.

2. Спільність і відмінність сентиментальної прози Г. Квітки-Основ’яненка і сентиментальної прози Карамзіна.

3. Образ оповідача та його роль у творах Г. Квітки-Основ’яненка.

4. Повість Маруся : система образів, проблематика.

5. Жанрово-стильова своєрідність повісті Маруся . Літературно-критичні оцінки твору: Т. Шевченко, П. Куліш, І. Франко.

6. Повісті Г. Квітки-Основ’яненка Сердешна Оксана , Козир-дівка : особливості проблематики, художня своєрідність творів.

 

Завдання для обов’язкового виконання

1. Домашні завдання:

· Прочитати повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся”, “Сердешна Оксана”, “Козир-дівка”.

· Уважно й докладно опрацювати, законспектувати літературознавчі джерела.

2. Аудиторні завдання:

· Уміти аналізувати повість “Маруся” з погляду своєрідності жанру, сюжету і композиції, системи образів та проблематики, спираючись на текст твору.

· Обов’язково мати текст твору на семінарському занятті.

 

Література:

1. Див. відповідні розділи у підручниках і посібниках.

2. Борзенько О. Г. Квітка-Основ’яненко: правдива недостовірна біографія / О. Борзенько // Збірник Харківського історико-філ. Товариства. – Т.7. – Харків., 1998. – С. 57 – 75.

3. Вербицька Є. Квітка-Основ’яненко / Є. Вербицька. – Харків, 1968.

4. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко / О. Гончар // Історія української літератури ХІХ ст. – Кн. 1. - К., 1996. – С. 152 – 188.

5. Гончар О. Квітка-Основ’яненко. Життя і творчість / О. Гончар. – К., 1969.

6. Горболіс Л. Народно-національні характери у творах Г. Квітки-Основ’яненка / Л. Горболіс // Березіль. – 1994. – Ч. 9 – 10. – С. 176 – 180.

7. Дятленко Т. Художня своєрідність пейзажів у сентиментальній повісті „Маруся” Г. Квітки-Основ’яненка / Т. Дятленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – Ч. 3. – С. 27 – 31.

8. Єфремов С. Григорій Квітка (Основ’яненко) // Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995. – С. 328 – 340.

9. Квітка-Основ’яненко, його життя та твори // Зеров М. Українське письменство / М. Зеров. – К.: Основи, 2003. – С. 441 – 443.

10. Ковалець Л. Про Квітчину „Сердешну Оксану” і не лише про неї / Л.Ковалець // Дивослово. – 1998. – Ч. 5. – С. 8 – 10.

11. Куліш П. Григорій Квітка і його повісті / П. Куліш // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. Кн. 1. –К., 1996. – С. 152 – 188.

12. Лобода А. Риси М. Гоголя у Квітки / А. Лобода // Українська мова та література. – К., 1998. – Ч. 2. – С. 10. – газ. Ч. 32.

13. Погребенник В. Г. Квітка-Основ’яненко / В. Погребенник // Українська мова та література. – К., 1998. – Ч. 21 – 24. – додаток. – С. 14 – 16. – газ. Ч. 32.

14. Походзіло М. Г. Квітка-Основ‘яненко. Життя і творчість / М. Походзіло. – 1968.

15. Радзикевич В. Квітка-Основ’яненко / В. Радзикевич // Історія української культури. – К., 1995. – С. 295 – 300.

16. Українська література в загальнослов'янському і світовому літератур­ному контексті: У 5 т. – К., 1987. – Т. 2.

17. Чалий Д. Квітка-Основ’яненко (творчість) / Д. Чалий. – К., 1962.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.