Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік контрольних питань
 

Змістовий модуль 1. “Введення в соціальну медицину та організацію охорони здоров’я.”

 

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука; основні методи. Історія розвитку у світі, в Україні, в Одесі.

2. Визначення поняття “здоров’я”: індивідуальний, теоретичний, практичний та популяційний підходи.

3. Медичні показники здоров’я населення.

4. Провідні групи чинників, що впливають на здоров’я населення.

5. Фактори ризику, які впливають на здоров’я: класифікація, методи вивчення.

Змістовий модуль 2. “ Медико-соціальні аспекти демографії.Методика вивчення демографічних показників.”

 

6. Демографія: предмет і зміст; основні розділи.

7. Статика населення: визначення; показники, їх тенденції за регіонами світу і країни.

8. Народжуваність: рівні і тенденції, характерні для її показників в Україні.

9. Природний рух населення: методика вивчення, джерела інформації, показники.

10. Смертність: загальний та спеціальні показники; методика розрахунку; причини і динамічність смертності в різних групах населення.

11. Смертність немовлят в Україні, вікові особливості; провідні причини; медико-соціальні аспекти зниження. Перинатальна смертність. Методика розрахунку показників.

12. Середня очікувана тривалість життя: показники в регіонах світу, в Україні та інших країнах.

13. Сучасна демографічна ситуація у світі та в Україні.

 

 

Змістовий модуль 3. “ Медико-соціальні аспекти захворюваності. Методика вивчення захворюваності.”

 

14. Медико-соціальне значення захворюваності як показника здоров’я населення.

15. Методи вивчення захворюваності: порівняльна оцінка; фактори та умови, що впливають на повноту даних про захворюваність міського та сільського населення.

16. Методика вивчення захворюваності за даними звертань у лікувально-профілактичні заклади.

17. Види захворюваності, їх порівняльна оцінка.

18. Загальна захворюваність, джерела інформації, правила заповнення облікових документів; показники; тенденції, їх динаміки у світі та в Україні.

19. Інфекційна захворюваність: спеціальний облік, облікові документи; показники.

20. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання: перелік нозологічних форм, спеціальний облік, облікові документи, показники.

21. Госпіталізована захворюваність: спеціальний облік, обліковий документ, показники.

22. Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності: облікові документи; особливості поглибленого вивчання; показники та основні їх тенденції.

23. Медико-соціальне значення найважливіших хвороб.24. Хвороби системи кровообігу (ХСК), їх медико-соціальне значення; система спеціалізованої допомоги; напрямки профілактики.

25. Медико-соціальне значення злоякісних новоутворень (ЗН); провідні фактори ризику, система медичної допомоги.

26. Травматизм: види, чинники, показники та їх особливості за регіонами світу, країнами та в Україні; система медичної допомоги травмованим.

27. Регіональні особливості поширення психічних уражень у світі та в Україні, їх основні тенденції; організація надання спеціалізованої психіатричної допомоги.

28. Вирішення проблем щодо зниження наркоманії, алкоголізації, тютюнопаління; медико-профілактична допомога в Україні.

29. Туберкульоз як медико-соціальна проблема.

30. ВІЛ/СНІД як медико-соціальна проблема; світові тенденції розвитку пандемії; система медико-профілактичної допомоги.

31. Правові та юридичні засади профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні.

 

 

Змістовий модуль 4. “Організація лікувально-профілактичної допомоги міському та сільському населенню.”

32. Організаційні принципи лікувально-профілактичної допомоги.

33. Лікувально-профілактична допомога: види та заклади, що її надають.

34. Види лікувально-профілактичної допомоги за ступенем складності.

35. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД): визначення поняття; основні принципи; стратегія і тактика реформування в Україні на сучасному етапі.

36. Організація системи сімейної практики в кранах світу: Велика Британія, Скандинавські країни, США, Росія та інші.

37. Сімейна медицина: чинники розвитку; організаційні моделі; значення в процесі реформування системи охорони здоров’я в Україні.38. Амбулаторії сімейної медицини; підрозділи; штатні посади працівників сімейної медицини.

39. Сімейні лікарі: завдання, існуючі організаційні моделі їх роботи; зміст роботи; співпраця із закладами охорони здоров’я і соціальними службами.

40. Амбулаторно-поліклінічні заклади: роль у медичному забезпеченні населення.

41. Амбулаторії та поліклініки: завдання, структура, функції, основні розділи роботи.

42. Диспансерний метод роботи амбулаторно-поліклінічних закладів. Визначення, принципи та етапи диспансеризації.

43. Облік роботи амбулаторно-поліклінічних закладів; методика визначення та аналіз їх діяльності.

44. Зміна змісту та організації роботи амбулаторно-поліклінічних закладів в умовах реформування системи охорони здоров’я України.

45. Стаціонарна допомога; формування потреби в госпіталізації.

46. Стаціонари: види, формування штатів, структурні підрозділи, функції.

47. Заходи, що сприяють покращенню якості стаціонарної допомоги та ефективному використанню ліжкового фонду; перспективні напрямки розвитку стаціонарної допомоги у світі реформ в охороні здоров’я.

48. Значення стаціонарзамінної допомоги, її організаційні форми.

49. Функції та структура денного стаціонару.

50. Облік та аналіз діяльності стаціонарів.

51. Особливості медичної допомоги сільському населенню. Етапи надання медичної допомоги сільському населенню, їх лікувально-профілактичні заклади.

52. Лікарська дільниця: завдання, інфраструктура; медичне забезпечення населення в умовах реформи охорони здоров’я.

53. Центральна районна лікарня (ЦРЛ): завдання, структура; організаційно-методична робота; роль районних спеціалістів в організації лікувально-профілактичної допомоги; напрями реформування.

54. Обласна лікарня: значення в системі медичного забезпечення населення області, основні завдання; структурні підрозділи; удосконалення діяльності по етапах реформування.

55. Служба швидкої медичної допомоги (ШМД): організація діяльності, заклади.

56. Станції швидкої медичної допомоги; завдання та функції.

57. Виїзна бригада ШМД. Склад, завдання, функції.

58. Лікарня швидкої медичної допомоги. Структура, штати, завдання та основні функції.

59. Організація швидкої медичної допомоги в сільській місцевості.

60. Швидка та невідкладна медична допомога на сучасному етапі реформи охорони здоров’я.

61. Медицина катастроф, роль служби ШМД в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

 

Змістовий модуль 5. “Особливості медико-соціального забезпечення населення літнього віку.”

62. Геріатрична допомога: основні тенденції організації в світі та в Україні.

63. Перспективи розвитку медичного обслуговування літніх людей у світі та Україні.

 

 

Змістовий модуль 6.“Страхова медицина. Медичне страхування.”

64. Поняття: “медичне страхування” і “страхова медицина”.

65. Обов’язкове та добровільне медичне страхування: особливості реалізації.

66. Страхова медицина: проблеми впровадження в Україні.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал