Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Міському та сільському населенню
Конкретні цілі:

знати основні принципи лікувально-профілактичної допомоги населенню України, в т.ч. сімейної медицини (загальної практики);

трактувати правові засади організації медичного забезпечення, значення первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД);

знати види лікувально-профілактичної допомоги;

інтерпретувати сутність позалікарняної, стаціонарної та екстреної медичної допомоги;

знати основи та особливості лікувально-профілактичної допомоги міському та сільськомунаселенню;

знати зміст і організацію роботи сімейного лікаря;

аналізувати доцільність впровадження різних моделей ПМСД в Україні;

знати організацію та зміст роботи амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів;

знати організацію та зміст роботи закладів швидкої медичної допомоги (ШМД);

знати сутність і особливості медико-соціального забезпечення населення літнього віку;

вміти заповнювати облікові документи лікувально-профілактичних закладів;

визначати та аналізувати показники діяльності амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів, закладів ШМД.

тема 12. Організація різних видів лікувально-профілактичної допомоги населенню. Амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарна та швидка допомога.

Принципи лікувально-профілактичної, стаціонарної та швидкої допомоги, сутність різних її видів у сучасних умовах, участь медичних закладів різних рівнів у медичному забезпеченні населення.

Проблеми організації амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, швидкої та екстреної допомоги.

Роль різних лікувально-профілактичних закладів та їх взаємодія в наданні первинної, вторинної та третинної допомоги.

Роль амбулаторно-поліклінічних закладів у лікувально-профілактичному забезпеченні населення, вплив їх роботи на показники здоров’я та роботу стаціонарів, на потребу в швидкій допомозі, на оцінку населенням діяльності систем охорони здоров’я.

Профілактична робота поліклінік і амбулаторій.

Диспансерний метод, його принципи, етапи диспансеризації.

Взаємодія поліклінік зі структурами сімейної медицини.

Система стаціонарної допомоги з урахуванням рівнів її надання. Функції сучасної лікарні. Багатопрофільні та спеціалізовані лікарні, диспансери.

Забезпечення наступництва між поліклінікою та стаціонаром.

Управління раціональним використанням ліжкового фонду.

Захист прав і безпека пацієнтів.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал