Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Епідеміологічні методи вивчення захворюваності.
Поняття про захворюваність, мета її вивчення. Медико-соціальне значення захворюваності як провідної причини тимчасової та стійкої втрати працездатності, смертності.

Вплив захворюваності на потреби забезпечення населення медичною допомогою, на здоров’я майбутніх поколінь.

Економічні витрати, пов’язані із захворюваністю, в т. ч. з соціально значущими та небезпечними хворобами.

Методи вивчення захворюваності, можливості застосування окремих методів, їх переваги та недоліки.

Застосування методів епідеміологічних досліджень при вивчення неінфекційних захворювань.

Фактори, що впливають на повноту даних про захворюваність в залежності від методів її вивчення.

Міжнародна статистична класифікація хвороб, травм і причин смерті, принципи її побудови та значення.

Види захворюваності, які вивчаються в Україні.

Розбіжності захворюваності міського та сільського населення, різних вікових і статевих груп.

 

Тема 8. Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах (соціально значущі та небезпечні захворювання).

Порівняльна оцінка методів вивчення захворюваності в країнах з різними системами охорони здоров'я.

Джерела інформації для вивчення окремих видів захворюваності.

Можливості вивчення окремих видів захворюваності в різних країнах, тенденції динаміки показників захворюваності, вікові та статеві особливості в регіонах світу, в країнах з різним економічним розвитком, кліматично-природними умовами.

Хвороби системи кровообігу, онкологічні, нервово-психічні захворювання, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, травматизм, алкоголізм, наркоманії та токсикоманії як медико-соціальні проблеми. Провідні чинники, що впливають на ці захворювання. Динаміка основних показників.

Значення комплексного підходу щодо зниження окремих видів захворюваності: Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації на 2005-2025 рр.”.

 

Тема 9. Методика вивчення показників загальної захворюваності.

Вивчення захворюваності за даними звертань по медичну допомогу.

Вивчення загальної захворюваності: одиниця спостереження, облікові документи, правила їх заповнення. Методика визначення показників первинної захворюваності та поширеності захворювань.

 

Тема 10. Оцінка показників загальної захворюваності.

Оцінка показників первинної захворюваності та поширеності захворювань; їх регіональні особливості.

Динаміка показників загальної захворюваності.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.029 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал