Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 22. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування.
Поняття про медичне страхування, його мета.

Зміст медичного страхування.

Особливості реалізації обов’язкового медичного страхування, учасники реалізації його базових програм, джерела фінансування.

Особливості реалізації добровільного медичного страхування, джерела фінансування.

Організація контролю якості медичних послуг при різних видах страхування.

Обов’язки страховиків і страхувальників.

Права застрахованих.

Економічна сутність страхової медицини.

Види страхових ризиків.

Особливості медичного страхування в окремих країнах (Німеччині, Франції).

Проблеми впровадження страхової медицини в Україні.


 

Індивідуальна самостійна робота студентів (ІСРС)

 

Питання для самостійної роботи студентів

(теми рефератів для iндивiдуальної СРС)

1. Умови життєдіяльності; чинники, що впливають на формування популяційного здоров'я.

2. Індивідуальне здоров'я - щастя життя людини, суспільне здоров'я - потужність і благополуччя держави.

3. Об'єктивні критерії вимірювання індивідуального і суспільного стану здоров'я.

4. «Демографічне здоров'я» населення; критерії виміру.

5. Перепис населення і основні показники статистики - чисельності і складу населення.

6. Відтворення населення (природний рух), його показники, їх обчислення і аналіз.

7. Фізичний розвиток і методика його оцінки в різних віково-статевих групах населення України.

8. Кореляційний і регресійний методи оцінки фізичного розвитку населення (індивідів і груп).

9. Захворюваність населення: поняття; види; методи та джерела вивчення.

10. Тенденції динаміки захворюваності та поширеності захворювань серед населення України.

11. Епідеміологічні дослідження туберкульозу серед населення Одеської Області.

12. Епідеміологія травматизму в Північному Причорномор’ї.

13. Епідеміологічні дослідження хвороб системи кровообігу.

14. Регіональні особливості стану здоров'я населення України в динаміці за останнє десятиріччя.

15. “ Здоров’я 2020: український вимір. ”

16. Система охорони здоров'я в України.

17. Рівні надання медичної допомоги: первинна, вторинна, третинна. Напрямки реформування.

18. Стандарти “ якості медичної допомоги ” в Україні.

19. Експертна оцінка організації роботи ЛПУ, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу; об’ємні показники та показники якості роботи.

20. Динамічний метод спостереження (диспансеризація) стану здоров'я окремих контингентів населення.

21. Оцінка якості роботи стаціонарів.

22. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському та сільському населенню; особливості в умовах реформи.

23. Медико-соціальне забезпечення населення літнього віку.

24. Медичне страхування: перспективи розвитку в Україні.

Перелік практичних навичок,


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал