Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фінансова діяльність державних організацій


Державні організації –юридичні особи, фінансово-господарська діяльність яких здійснюється на основі кошторису доходів і видатків та надходжень від проведення господарських і фінансових операцій, необхідних для проведення завдань передбачених установчими документами.

Характерним для фінансово-господарської діяльності державних організацій є поєднання фінансування , яке здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів з позаб-юджетними коштами, отриманими у вигляді добровільних грошових внесків від підприємств, організацій та громадян, від надання послуг на основі професійної діяльності працівників.

Основним планово- фінансовим документом для державних організацій є кошторис доходів і видатків , який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджет-ною установою своїх функцій та досягнення цілей визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Кошторис має дві складові :

-загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних функцій,

- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюд-жетту та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію приоритетних заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій.

Кошторис доходів і видатків складається з наступних розділів

1Доходи- всьогоу цьому розділі відображаються

-надходження коштів із загального фонду бюджету

-надходження із спеціального фонду бюджету: власні надходження (спеціальні кошти, суми за дорученнями, інші спеціальні кошти ), субвенції, інші доходи. Усі позабюджетні кошти установ ( в матеріальній чи нематеріальній формі ), які отримуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, включаються до спеціального фонду відповідного бюджету.

Формування доходної частини спеціального фонду виконується на основі роз-рахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що планується на наступний рік, в основу таких розрахунків беруться показники :

- обсяг надання чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень та вартість обладнання, іншого майна,що здається в оренду, кількість місць в гуртожитку, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо ) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який встановлюється відповідно до чинного законодавства,

- прогнозне надходження зборів (обов’язкових платежів ) до спеціального фонду бюджету.

2. Видатки –всього – основними частинами цього розділу є :

- поточні витрати(оплата праці, нарахування на зарплату, придбання предметів, постачання та оплата послуг, видатки на відрядження, матеріали та інвентар, оплата комунальних послуг, субсидії та інш.)

- капітальні видатки –(придбання основного капіталу, створення державних запасів та резервів, придбання землі і нематеріальних активів тощо ).

-нерозподілені видатки

-кредитування з вирахуванням погашення.

Обов’язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення видатків на зарплату з нарахуваннями та господарське утримання установи.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал