Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форми об’єднань підприємств в Україні
-асоціація, - корпорація, -консорціум, -концерн, -холдингова компанія, промислово –фінансова група.

АСОЦІАЦІЯ -це договірне об’єднання, яке створене з метою постійної координації господарської діяльності, асоціація не має права втручатися у виробничу й комерційну діяльність будь-якого з її учасників.

Згідно міжнародної класифікації асоціація– це договірне об’єднання підприємств, яке створюється для здійснення спільної координаційної діяльності підприємств на основі госпрозрахунку, самофінансування та самоуправління.

Характерними рисами асоціації є :

-незначний ступінь централізації функцій,

-привабливість для учасників поєднувати діяльність в цьому об’єднанні з участю в інших асоціаціях при збереженні усієї повноти юридичної самостійності,

-створення для учасників спеціального органу управління, який є інформуючим, координуючим центром,

-нежорсткість зв’язків між учасниками,

-різноманітність координаційних питань, які вирішуються.

Основними функціями асоціації є :

-забезпечення учасників необхідною ринковою та внутрішньою інформацією,

-координація спільних досліджень та розробок, проведення маркетингових досліджень, - юридичне обслуговування учасників,

-допомога та стимулювання збуту, кредитування, страхування та навчання,

- централізований ремонт обладнання,

-підтримка інтересів учасників в державних та комерційних організаціях,

-представництво інтересів на ярмарках, виставках, допомога у пошуку постачальників та покупців, -пошук нових ринків.

КОРПОРАЦІЯ – це договірне об’єднання, яке створене на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Особливості корпорації :

-збереження юридичної та фінансової незалежності учасників від об’єднання або будь-якого з його членів,

- делегування учасниками корпорації її центру (правлінню і його апарату) частини повноважень , пов’язаних із централізованим віконанням деяких функцій в інтересах кожного з них,

-кооперування у випуску продукції, координація основної господарської діяльності підприємств-членів корпорації,

КОНСОРЦІУМ– це тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети, або реалізації крупних цільових програм та проектів.

Особливостями консорціуму є : - спільність економічних інтересів та рівноправність учасників, -здійснення цільових програм та проектів,що потребують значних фінансових ресурсів, -обмеженість строку функціонування, -вузькоцільова спрямованість,спільне проведення комерційних операцій велиого масштабу на підставі угоди між декількома банками, що створили консорціум.КОНЦЕРН– це статутне об’єднання підприємств промисловості, транспорту, банків, торгівлі на основі фінансової залежності від обного або групи підприємств. Частіше всього концерн є об’єднанням виробничого характеру.

Особливості концерну : -високий ступінь централізації функцій, -створення відокремленого апарату управління концерну, - зрощування промислового та банківського капіталу, - можливість заборонення підприємству –учаснику бути одночасно у декількох концернах.

Згідно з Указом Президента України „Про холдингові компанії , що створюються у процесі корпоратизації та приватизації „ від 11.06.1994р.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал