Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ – це господарюючий суб’єкт, який володіє контрольним пакетом акційінших, або більш господарюючих суб’єктів.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО – це господарюючий суб’єкт, контрольним пакетом акцій якого володіє холдингова компанія.

Холдингову компанію створюють у формі відкритого акціонерного товариства, шляхом :

1. поглинання одного господарюючого суб’єкта іншим за рахунок придбання контрольного пакету акцій

2. заснування їх органами, які уповноважені управляти державним майном.

Для створення холдингової компанії засновник подає такі документи :

- обгрунтування доцільності створення холдингової компанії, - проект статуту,

- перелік підприємств та їх структурних підрозділів, які пропонуються перетворити в холдингову компанію та дочірні підприємства,

-згоду Антимонопольного комітету України та Міністерства економіки.

Не допускається створення холдингової компанії :

1. якщо вона та її дочірні підприємства реалізують однорідні товари та їх сукупна частка на відповідному загальнодержавному або регіональному рівні складає більше 35% ( щоб не допустити монопольного утворення ),

2. у деяких галузях : - торгівля товарами народного споживання та продукцією виробничо-технічного призначення, - виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, -громадське харчування та побутове обслуговування населення,-автомобільний транспорт.

ПРОМИСЛОВО- ФІНАНСОВА ГРУПА (ПФГ) – це об’єднання , до якого можуть входити промислові підприємства, банки, наукові та проектні установи всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами , а також виробництва кінцевої продукції.

ПФГ створюється на добровільних засадах,

до складу ПФГ входять : головне підприємство ПФГ та учасники ПФГ

головне підприємство ПФГ- це підприємство , яке виготовляє кінцеву продук-цію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні та офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами.

та учасники ПФГ - це підприємства , банки., наукова чи проектна установа, організація, створена згідно із законодавством України, або іноземна юридична особа, що входить до складу ПФГ, виробляє проміжну продукцію, або надає банківські та інші послуги учасникам і головному підприємству ПФГ і має на меті отримання прибутку.

Особливостями ПФГ та її членів є :

-головне підприємство та учасники ПФГ зберігають статус юридичної особи, незалежність у здійсненні господарської діяльності, ПФГ не має статусу юри-дичної особи. Право діяти від імені ПФГ має виключно головне підприємство.- у складі ПФГ не мое бути тільки одне головне підприємство,

- головним підприємством не може бути банк, фінансово-кредитна установа, торговельне, транспортне підприємство, підприємство у сфері побутового обслуговування та громадського харчування,

-у складі учасників ПФГ обов’язкова наявність банківської установи,

-головне підприємство та учасникиПФГ укладають генеральну угоду про спільну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції,

-підприємство, установа можуть бути головним або учасником тільки однієї ПФГ, рішення про створення (реєстрацію) ПФГ приймає Кабінет Міністрів України.

Для створення ПФГ уповноважена особа подає наступні документи :

-доручення ініціаторів представляти в Кабінет Міністрів України проект створення ПФГ, - генеральну угоду про спільну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції, - висновки відповідного галузевого міністерства чи відомства, Мінекономіки, Антимонопольного комітету України та Фонду держмайна, - документ про сплату державного мита.

 

 

Тема . Управління фінансово-економічною підсистемою

План

1. Оцінка фінансового стану підприємства

2. Фінансове планування на підприємствах.

3. Управління оборотом, запасами, основними фондами, доходами та прибутком.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал