Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Позабюджетні кошти державних установ
Позабюджетні кошти державних установ поділяються на власні надходження, інші надходження та інші власні надходження.

1)Власні надходження (спеціальні кошти ) пов’язанні з

- наданням платних послуг, виконанням робіт на основі професійної діяльності працівників установи( спрямовуються на покриття витрат, пов’язанних з організацією та наданням послуг)

- орендою від експлуатації будівль та приміщення , основних засобів , що належать установі, надходжень від суборенда торів за спільне господарське обс-луговування приміщень ( паливо, освітлення тощо) ( спрямовується на утри-мання обладнання і ремонт будівель, покриття видатків спільного господар-ського обслуговування )

-надання транспортних послуг із перевезення населення, вантажів, ремонту транс-портних засобів, користування стоянками що знаходяться на території установи або їй належать (спрямовуються на проведення ремонту та обслуговування автотранспорту, придбання паливно-мастильних матеріалів тощо)

-кошти , отриманні від реалізації не обігових активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, за здані відходи кольорових чорних металів у вигляді брухту, кіно та фотоплівок тощо (спрямовані на покриття витрат , пов’язаних зі збором і транспортуванням зазначених матеріалів, на преміювання осіб, які зайняті збиранням брухту, на ремонт чи придбання нових не обігових активів та матеріалів )

-суми за дорученнями –(спонсорськи) кошти які державні установи отримують від підпри-ємств, фізичних осіб і доброчинних фондів для виконання певних доручень (спрямовані на придбання бланків бух обліку, звітностей, статистики ).

2)Інші надходження –включають :

-депозитні суми – кошти , що надходять у тимчасове розпорядження організа-ції(наприклад, кошти хворих які перебувають на лікуванні )

-доброчинна допомога –громадських організацій та громадян у вигляді мате-ріальних та нематеріальних цінностей, за умов, що особи які внесли ці внески не визначили їх цільового призначення

- кошти, отриманні в результаті задоволення судових позовів до організацій та окремих осіб щодо відшкодування нанесених державній установі збитків.

3) Інші власні надходження- це

-кошти , що надходять від діяльності закладів громадського харчування, які нале-жать державним установам (спрямовані на покриття витрат даних закладів)

-кошти , які отримують установи від реалізації путівок на бази відпочинку в пансіонати та профілакторій ( спрямовані на утримання таких закладів )

-кошти за харчування працівників за місцем роботи

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал