Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка фінансового стану підприємства
Систематичний аналіз фінансового стану підприємства , його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідник керівнику тому, що дохідність підприємства , розмір його прибутку залежить від його платоспроможності.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комрційної та фінансово-господарської діяльності. Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства , що позитивно впливає на його фінансовий стан. Отже , фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є :

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства,

- дослідження ефективності використання майна підприємства , забезпечення підприємства власними оборотними коштами,

- об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства,

- оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності,

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів,

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є :

- орієнтація аналізу на публічну,зовнішню звітність підприємства,

- множиність об’єктів-користувачів,

- різноманітність цілей і інтересів суб’єктів аналізу,

- максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів.

Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу, який здійснюється партнерами, контролюючими органами на основі даних публічної фінансової звітності є :

-аналіз абсолютних показників прибутку,

-аналіз показників рентабельності,

- аналіз фінансового стану, фінансової стійкості, стабільності підприємства, його платоспроможності та ліквідності балансу,

-аналіз ефективності використання залученого капіталу,

-економічна діагностика фінансового стану підприємства.

Основним змістом внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства є:- аналіз майна та кредитоспроможності підприємства,

- аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства,

- аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства,

- оцінка використання майна та вкладеного капіталу,

- аналіз власних фінансових ресурсів,

- аналіз ліквідності та платоспроможності,

- аналіз самоокупності підприємства.

Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання.

 

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані :

- балансу (форма № 1)

- звіту про фінансові результати ( форма № 2)

- звіту про рух грошових коштів ( форма № 3 )

- Звіту про власний капітал (форма №4 ),

- дані статистичної звітності та оперативні дані.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал