Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Діапазон відповідальності фінансового директора
- Формування діапазонів цін, обсягів продажів, знижок за збільшення обсягів продажів

- Формування діапазонів цін, обсягів закупівель сировини і матеріалів для забезпечення безперебійної роботи виробництва

- Видача продукції на реалізацію

- Розробка фінансового плану

- Планування потоків надходжень і платежів

- Планування перспективного асортименту продукції

- Виконання укладених угод

- Кошториси витрат служби

 

Реконструкція

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ – (докорінна побудова , поліпшення , удосконалення,) -здійснення комплексу заходів щодо збільшення виробничих потужностей, впровадження нових технологій, підвищення технічного рівня, якості продукції і продуктивності праці при менших затратах матеріальних і грошових ресурсів на одиницю введеної потужності порівняно з будівництвом нових підприємств.

Реконструкція — це системна, планова зміна та роз­виток виробничих фондів, обладнання та виробничого, підприємства.

Реконструкція - це великі витрати, величезна організаційна, технічна та технологічна робота. Для багатьох організацій саме технологія виступає в ролі рушійної сили, яка визначає стратегію майбутнього організації. Невміння чи небажання своєчасно замінити застаріле обладнання та технології може привести до значних втрат позицій на ринку або змусити підприємство припинити свою діяльність у прибутковій сфері бізнесу, тому що саме технологія та обладнання здатні служити як могутні інструменти у конкурентній боротьбі фірми.

Кожна технологія залежить від менеджменту , і ця залежність полягає у :

-кожна технологія не універсальна, тобто менеджерам організацій необхідно створювати умови для її розвитку,

-у кожній технології присутні елементи ризику та небезпеки, завдання менеджера – звести їх до мінімуму,

- кожна технологія повинна удосконалювати продукцію та її споживчі якості, і менеджер повинен постійно над цим працювати,

- кожна технологія потребує змін , тому менеджер повинен планувати та займатися реконструкцією технологій або реорганізацією (вихід на нову програму) всього економічного процесу.

Отже, певний склад та наявність задач управління залежить від виробничої технології , яку використовують.

3.Інжиніринг.

Інжиніринг – одна з найбільш прогресивних форм комерційного технологічного обміну в різних галузях діяльності. Ринок технологій набуває великого значення, яке перевищує ринок рухомого та нерухомого майна. Сумарна вартість виготовлених у світі технологій нині досягає 60% величини всього валового продукту, що зумовлює великі обсяги продажу.

Інжиніринг- (винахідливість) - це інженерно-консультативні послуги, роботи дослідного, проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру, підготовка техніко-економічного обґрунтування проектів, надання рекомендацій щодо організації виробництва та управління.Інжинірингові компанії – це фірми , що спеціалізуються на наданні інжи-нірингових послуг.

 

Фірми, які купують технології,за відносно короткий час досягають світового рівня якості та високої конкурентоспроможності виготовленої продукції , отримують нові ринки збуту та підвищують обсяги експорту.

Торгівля інжиніринговими послугами та придбання їх за останні два десятиріччя набула розвитку під впливом НТР.

Комплексний пакет послуг інжинірингової компанії при реалізації проекту під готову продукцію включає:

дослідження можливостей, первинний проект, кінцевий проект, фінансова підтримка, вибір та придбання ліцензій та технологій, постачання виробничих ліній, громадське та промислове будівництво, навчання персоналу різного рівня,

сприяння у виробництві, сприяння у технічному обслуговуванні, проведення маркетингових досліджень, сприяння у ефективному керівництві виробництвом.

Створення та реалізація інжинірингових проектів включає такі етапи :

-маркетинг та розвиток фірми,

- визначення мети та дослідження можливостей, -проект, -вибір спеціалізації,

-розрахунок вартості, підготовка фінансового проекту, -підпис контракту,

- створення управляючої структури, - робота з клієнтами, -субпідрядники,

-команда інжинірингу, - випробування, пуск, навчання,

- технічне сприяння та можливе майбутнє.

Нажаль на сьогодні, спостерігається погіршення фінансування науки і тому деякі наукові розробки продаються західним фірмам за безцінь. Реальний шлях до входження України у міжнародний технологічний обмін та ринок технологій – використання вітчизняного науково-технічного потенціалу, який здатний привернути увагу та мільярди доларів інвестицій під сучасну комерційну технологію. 

4.Реінжиніринг.

Реінжиніринг – це перебудова ділових процесів для досягнення радикального покращення діяльності фірми. Основна мета реінжинірингу – порвати із старими правилами організації ведення бізнесу.

Реінжиніринг -1.Процес оздоровлення підприємств, фірм за рахунок піднесення інжинірингу на новий рівень, 2.-Діяльність щодо модернізації раніше реалізованих технічних рішень на діючому об’єкті.

Ре інжиніринг означає – «почати заново», «почати з нуля» і ні в якій мірі не «латати дір» , тобто вимагає від організації відкинути стару систему і почати заново.

Реінжиніринг є характерним для підприємств, які знаходяться у стані глибокої кризи. Ця криза може виражатися у неконкурентному рівні витрат, масовій відмові споживачів від продукту фірми. У сучасній українській економіці така ситуація характерна для громадських та приватизований підприємств у традиційних галузях – машинобудівництва, текстильній, аграрній. Ситуація кризи поглиблюється такими чинниками, як скорочення традиційних ринків сировини, відсутністю тривалих структур та процедур, які мінімально відповідають вимогам ринкового середовища, фінансова криза і низький рівень фінансового керівництва. Основні етапи реінжиніринга :

- формується бажаний образ фірми, розробляється стратегія з орієнтацією на споживача,

-створюється модель реального бізнесу, визначаються процеси , які вимагають перебудови,

-розробка моделі нового бізнесу, для покращення таких показників як витрати, якість, оперативність, рівень обслуговування. Для інжинірингу характерні такі ва –ріанти:

-фундаментальний –реінжиніринг починається з чистого листа, немає ніяких пропозицій, тобто треба реально та фундаментально розглядати питання «чим займається підприємство, і чому буде займатися саме вибраними варіантами бізнесу»

-радикальний –похідна від слова «корінь», тобто корінні зміни від того чим займається кампанія. Радикальне перепроектування означає впровадження нових способів роботи

-суттєвий – ре інжиніринг немає нічого спільного з частковими змінами (покращеннями), якщо показники кампанії лише на 10% відстають від планових, якість на 10% нижче та витрати на 10% перевищують планові – то це не означає , що фірма потребує ре інжинірингу. Ре інжиніринг необхідний тоді, коли треба зробити суттєвий прорив.

 

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал