Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поділ, злиття, виділення та приєднання.
Реорганізація державних юридичних осіб може проводитися лише за рішенням тих державних органів, які мають право створювати юридичні особи. Реорганізація корпоративних та громадських юридичних осіб здійснюється на підставі рішення загальних зборів її членів з правом ухвального голову.

Реорганізація супроводжується змінами як у змісті праці, так і змінами у штатній структурі підприємства, у характері просування співробітників по службі. Ключо­вою ланкою є постійна взаємодія співробітників. Успіх кар'єри залежить від Їх спроможності працювати на сти­ку функціональних процесів. Таким чином зростає роль системного управління.

При формуванні нової структури управління підприємством доцільно враховувати такі рекомендації :

- виведення підприємства із зони ближнього банкрутства вимагає активної участі в управлінні генерального директора,

- для управління оперативною діяльністю, забезпечення виробництва і реалізації задач технічного розвитку фірми необхідний більш чіткий поділ функцій директора по виробництву і головного інженера,

- характер діяльності фірми, збільшення продажу товарів і продукції вимагає створення самостійної комерційної служби,

- слабка орієнтація на споживача вимагає створення відділу маркетингу і передачі йому функцій удосконалення асортименту,

- для забезпечення ефективного функціонування фірми необхідний чіткий розподіл функцій фінансової служби і бухгалтерії,

- забезпечення розробки нових напрямів діяльності підприємства вимагає створення служби управління змінами , основною задачею якої є адаптація виробництва до змін ринкових умов,

- запровадити посаду директора-адміністратора з передачею йому всіх допоміжних та обслуговуючих підрозділів непромислової сфери,

- передати транспортний відділ у відання комерційного директора, для забезпечення діяльності відділів постачання та збуту,

- для аналізу діяльності підприємства і планування на перспективу фінансової діяльності підприємства передати відділи - фінансовий, плановий та економічний у відання фінансового директора.

Реорганізація— болючий процес, особливо для пер­соналу фірми. Дуже важливо проводити цю роботу делі­катно, аргументовано, за допомогою законів психології та соціальної психології. Необхідно вживати суб'єктивні оцінки діяльносгі людей, їх результатів.

Реорганізація, як правило, проводиться при зміні ви­дів діяльності, видів власності, виникненні кризових си­туацій, формуванні інноваційних підходів та нових стра­тегій в життєдіяльності організацій. Кожний з цих випадків має свої особливості, свої фінансові, еконо­мічні, соціально-психологічні та організаційні нюанси, на які потрібно зважати у програмах реорганізації підприємства. Це робота менеджерів, оскільки вони є професіоналами в управлінні людськими ресурсами.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал