Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1.3


КИЇВ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

План семінарського заняття

1. Звітність підприємства як джерело економічної інформації та як елемент методу бухгалтерського обліку.

2. Комерційна таємниця на підприємстві.

3. Види та користувачі звітності.

4. Нормативне регулювання процесу складання звітності.

5. Відповідальність бухгалтера за складання та подання звітності підприємств.

Навчальні завдання

ЗАДАЧІ

Завдання 1.2

Необхідно: пов’язати наведені нижче терміни з їх визначеннями.
Для цього слід знайти відповідну літеру праворуч.

Дані для виконання:

Термін Визначення
_(1) Звітність А. Складається за певний період часу (квартал, півріччя, 9 місяців)
_(2) Фінансовий стан підприємства Б. Полягає в зниженні витрат на одержання загальної підсумкової інформації
_(3) Бухгалтерська звітність В. Містить показники, необхідні для контролю за роботою цехів, ділянок, змін, бригад за визначений період, а також короткі відомості про виконання плану з випуску та відвантаження продукції, виконані роботи, надані послуги
_(4) Статистична звітність Г.Система узагальнених і взаємопов’язаних показників про стан і використання основних та оборотних засобів, про джерела формування цих засобів, фінансові результати та напрями використання прибутку тощо
_(5) Періодична звітність Д. Містить показники виробничо-фінансової діяльності підприємства
_(6) Внутрішньо-заводська звітність Е. Система кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку. Призначена для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей народного господарства
_(7) Реформування балансу Ж. Комплексне поняття, яке характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення та використання ресурсів, фінансову стійкість підприємства, ліквідність балансу

 

Завдання 1.3

Необхідно: пов’язати наведені нижче терміни з їх визначеннями.
Для цього слід знайти відповідну літеру праворуч.

Дані для виконання:

Термін Визначення
_(1) Складання звітів А. Фінансова звітність, складена для “сім’ї” корпорації, як єдиної господарської одиниці. Така “сім’я” складається з головної компанії та дочірніх компаній
_(2) Економічність звітності Б.Містить дані виробничо-господарської діяльності підприємства, потрібні для аналізу розвитку економіки країни
_(3) Оперативна звітність В.Розподіл результатів (прибутку) господарської діяльності за звітний період
_(4) Річна звітність Г. Завершальний етап облікового процесу
_(5) Загальнодержавна звітність Д.Характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати діяльності підприємства за рік
_(6) Консолідована звітність Е.Призначена для поточного контролю та управління всередині підприємства на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після їх завершення

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.