Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вихідні дані щодо показників якості перехідного процесу


№ варіанту Показники якості перехідного процесу
Статична похибка, Динамічна похибка, Ступінь затухання,
      0, 9
      0, 85
      0, 9
      0, 8
      0, 75
      0, 85
      0, 9
      0, 85
      0, 8
      0, 75

Примітка: Номер варіанту в додатку 2 відповідає останній цифрі номеру залікової книжки студента


 

Навчальне видання

 

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи

Для студентів напряму 6.050202

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

денної та заочної форм навчання

 

Укладачі: Ладанюк Анатолій Петрович

Архангельська Ксенія Сергіївна

Власенко Лідія Олександрівна

 

 

Видання подано в авторскій редакції

 

 

Комп’ютерна верстка

 

Підп. до друку. Обл.-вид. арк.. Наклад пр.

Вид. № 26/06. Зам. №

 
 


РВЦ НУХТ. 01033 Київ-33, вул. Володимирська, 68

www.bооk..nuft.edu.ua

Свідоцтво про реєстрацію серія ДК № 1786 від 18.05.04 р.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.