Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 3.1


Необхідно: згідно з наведеними даними заповнити ф. № 1 Баланс

Дані для виконання:

№ з/п Статті балансу Варіанти
Сума, грн Сума, грн Сума, грн Сума, грн
1 2 3 4 5 6
1. Витрати майбутніх періодів    
2. Готова продукція        
3. Довгострокові кредити банків        
4. Доходи майбутніх періодів      
5. Запасні частини        
6. Знос нематеріальних активів        
7. Знос основних засобів        
8. Інший додатковий капітал    
9. Каса в національній валюті      
10. Короткострокові кредити банків      
11. Матеріали    
12. Незавершене виробництво      
13. Нематеріальні активи (первісна вартість)        
14. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        
15. Основні засоби (первісна вартість)        
16. Пайовий капітал      
17. Поточна дебіторська заборгованість        
18. Поточний рахунок в іноземній валюті  
19. Поточний рахунок в національній валюті    
20. Резервний капітал    
21. Розрахунки з бюджетом    
22. Розрахунки з оплати праці        
23. Розрахунки з позабюджетних платежів    
24. Розрахунки з учасниками    
25. Розрахунки зі страхування        
26. Статутний капітал        
Валюта балансу        

 

Завдання 3.2

Необхідно: згідно з наведеними даними заповнити ф. № 1 Баланс

Дані для виконання:

№ з/п Статті балансу Варіанти  
Сума, грн Сума, грн Сума, грн Сума, грн  
1 2 3 4 5 6  
  Каса в національній валюті      
  Товари          
  Короткострокові кредити банків          
  Доходи майбутніх періодів        
  Паливо          
  Знос нематеріальних активів          
  Знос основних засобів          
  Інший додатковий капітал      
  Витрати майбутніх періодів        
  Векселі видані        
  Поточний рахунок в іноземній валюті      
  Незавершене виробництво        
  Нематеріальні активи (первісна вартість)          
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          
  Основні засоби (первісна вартість)          
  Інший додатковий капітал        
  Поточна дебіторська заборгованість          
  Матеріали    
    Поточний рахунок в національній валюті    
    Пайовий капітал    
    Розрахунки з бюджетом    
    Розрахунки з оплати праці        
    Розрахунки з позабюджетних платежів    
    Розрахунки з учасниками    
    Розрахунки зі страхування        
    Статутний капітал        
    Довгострокові біологічні активи        
    Знос біологічних активів        
    Заборгованість з виплати дивідендів        
  Валюта балансу ? ? ? ?
                         

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.