Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Параметрів настройок регуляторів


Пояснимо графо-аналітичний метод розрахунку опримальних параметрів настройки регулятора на прикладі АСР з ПІ-регулятором.

1. Будуємо на міліметровому аркуші формату А3 в певному масштабі АФХ розімкненої системи ( з пропорційним регулятором, для якого приймаємо . В цьому випадку годограф накладається на годограф об’єкта за каналом управління (див. рис. 3.2). На годографі відмічаємо частоти (приблизно 6…8 значень):

.

Зауваження: частоти обрати таким чином, щоб вектори АФХ розімкненої системи були розташованими у другому та третьому квадрантах комплексної площини.

Рис. 3.2. Визначення границі заданого запасу стійкості АСР

графо-аналітичним методом

2. Для кожної з частот провести вектор ОАі.

3. За частотною характеристикою побудувати сімейство частотних характеристик розімкненої системи з ПІ-регулятором, для якої та є декілька значень часу інтегрування .

Щоб задатися , визначаємо сталу часу з кривої розгону об’єкта за каналом управління та задаємося інтервалом зміни (. На інтервалі обираємо 6…8 значень .

4. До кожного вектора ОАі проводиться вектор під кутом , на якому відкладаються відрізки довжиною:

.

Отримуємо ряд векторів. Точки Сі з’єднуємо плавними кривими. Кожна крива буде частотною характеристикою розімкненої системи з ПІ-регулятором (див.рис. 3.2) і буде відрізнятися від іншої тільки часом інтегрування .

5. Провести пряму ОЕ під кутом , де ­– величина, пов’язана з показником коливальності системи, який визначається як відношення модуля АФХ замкненої системи за резонансної частоти до модуля АФХ замкненої системи за частоти . За показник коливальності співпадає з величиною .

Залежність між ступенем затухання, резонансним піком модуля АФХ замкненої системи, кутом та величиною наведена у таблиці [4]:

Ступінь затухання 0, 70 0, 75 0, 80 0, 85 0, 90 0, 95
2, 70 2, 38 2, 09 1, 80 1, 55 1, 29
Кут , град. 21, 7 24, 8 28, 6 33, 8 40, 2 50, 8

 

6. Шляхом підбору провести коло з центром на осі абсцис і радіусом , яке торкається одночасно прямої ОЕ та для заданого .

Виміряти радіус лінійкою та отримані значення перевести з мм в .

7. Для заданого коефіцієнт передачі регулятора визначаємо за формулою:

.

8. За отриманими результатами будуємо в площині параметрів настроювання регулятора та границю області заданого запасу стійкості, типовий вигляд якої наведено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Границя заданого запасу стійкості

для системи з ПІ-регулятором

Максимум відношення , який визначає оптимальну настройку регулятора за низькочастотних збурень, що відповідає точці дотику дотичної до границі заданого запасу стійкості, проведеної з початку координат (точка А на рис. 3.3).

9. Встановлюємо отримані оптимальні значення настройок до змодельованої АСР і отримуємо перехідний процес, прямі показники якості якого мають підтвердити проведені розрахунки за умови дії збурень, величина яких задана у вихідних даних, та зміни завдання.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.