Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст теми


МОЗ України

Комунальний вищий навчальний заклад

«Первомайський медичний коледж»

Циклова комісія хірургічних дисциплін

Методичні рекомендації для організації

позааудиторної самостійної роботи студентів №12

з предмету «Медсестринство в офтальмології»

Тема: «Професійні ушкодження очей. Роль медсестри в їх профілактиці і діагностиці»

Курс - 3

Спеціальність: «Сестринська справа» 5. 12010102

Кількість навчальних годин – 3

Автор: Свєкольнікова А.М., викладач І категорії

Вид самостійної роботи: складання тестів, задач,

Структурно-логічних схем

Заслухано і схвалено на засіданні

Циклової комісії хірургічних дисциплін

Протокол № __ від________ 2005 р.

Голова ЦМК___________ Баглай М.В.

Актуальність теми

Професійні хвороби виникають внаслідок впливу на організм шкідливих факторів виробничого середовища фізичної, хімічної, біологічної природи. Професійні хвороби очей рідко бувають специфічними; вони викликають захворювання усього організму з різними змінами в окремих органах і системах. Іноді ураження очей є головним симптомом, наприклад, токсична катаракта у разі дії тринітротолуолу. Медичні працівники повинні проводити профілактичні заходи по попереджені професійних хвороб, проводити цільові профілактичні медогляди працівників на виробництвах.

Навчальні цілі

Знати:

  1. Види професійних шкідливих чинників, зміни органа зору, які вони викликають.
  2. Профілактичні заходи по попередженню професійних хвороб
  3. Перші симптоми професійних хвороб
  4. Методи лікування професійних хвороб

Вміти:

  1. Визначити функції органа зору з метою виявлення впливу шкідливих факторів на орган зору
  2. Проводити зовнішній огляд очей за наявності денного світла та методом бокового освітлення.
  3. Проводити профілактичні заходи по попередженню професійних хвороб
  4. Виявляти перші симптоми професійних хвороб
  5. Проводити інтерпретацію результатів обстеження.
  6. Вести медичну документацію.

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3. 1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліна Знати Вміти
Анатомія та фізіологія анатомію та фізіологію органа зору. показати на малюнках та муляжах усі частини органа зору
Основи сестринської справи методи загального обстеження хворих. проводити загальне обстеження хворих.
Терапія зміни органів і систем при професійних хворобах проводити загальне обстеження хворих.
Деонтологія основи медичної етики. застосовувати принципи деонтології на практиці.

 

Зміст теми

Складіть зміст теми приблизно за такою схемою:

1. Зміни органа зору, які викликаються впливом фізичних чинників -

променистої енергії (ультрафіолетові промені, інфрачервоні промені, іонізуючі проміні, ультразвукові хвилі) та пилом у текстильному, цементному виробництві та при будівельних роботах.

2. Зміни органа зору, які викликаються впливом хімічних факторів (бензол, диметилсульфат, миш’як, нікотин, свинець, срібло, ртуть, тринітротолуол)

3. Професійні хвороби очей внаслідок дії біологічних факторів

Так як біологічні фактори (інфекції, інвазії) рідко викликають професійні хвороби, слід звернути увагу на професійні хвороби внаслідок дії фізичних та хімічних чинників.

Рекомендована література

Основна:

?? Очні хвороби І.Я.Новицький?????????????????????????????????????? 7

?? М/с в офтальмології. О.М. Корконішко

Додаткова: Довідник з офтальмології????


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.