Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст теми.


Складіть зміст теми (це план конспекту, в якому пункт плану повинен відповідати номеру сторінки, на якій знаходиться відповідь).

Скласти зміст теми приблизно за таким взірцем:

1. Характеристика центрального зору, периферичного зору, кольорового зору

2. Класифікація видів сліпоти

3. Причини сліпоти

4. Профілактика сліпоти та слабкозорості

5. Опіка над слабкозорими та сліпими

В конспекті зверніть увагу на наступні розділи і відомості:

- сліпота може бути вродженою та набутою

- абсолютною – це повна втрата зору, неможливість відрізнити світло від темноти, при такому стані гострота зору позначається: Vis = 0

- практична сліпота – втрачається здатність орієнтуватися в навколишньому середовищі, рухатися вдома без сторонньої допомоги, але є сприйняття світла і навіть можливість розпізнавати контури крупних предметів: Vis = від світловідчуття до 0, 04 на кращому оці з корекцією звичайними засобами

- професійна сліпота – різке зниження зору, при якому неможливо виконувати професійні обов’язки

- слабозрячими називають осіб, у яких гострота зору кращого ока зі звичайною оптичною корекцією є 0, 05 – 0, 2. Інколи таким особам вдається покращити гостроту зору за рахунок корекції телескопічними окулярами, лупами.

Іноді відсутність кольорового сприйняття називають кольоровою сліпотою, яка буває частіше вродженою, лікуванню не піддається. Розрізняють монохромазію – це повна кольорова сліпота («чорно – білий світ»), протонапію – часткова кольорова сліпота на червоний колір, дейтеранопію – на зелений і тританопію – на синій колір.

Кольорова сліпота обмежує вибір професій, при яких необхідно правильно розпізнавати кольори.

Вказуючи причини сліпоти, зверніть увагу на важкі хвороби очей. травми, опіки та на ураження очей при загальних хворобах організму.

В питанні щодо профілактики сліпоти та слабкозорості вкажіть важливість профілактичних медоглядів (можливість раннього виявлення хвороби), обстеження та оздоровлення вагітних, профілактику та своєчасне раціональне лікування загальних хвороб організму, профілактику травматизму, важливість дотримання здорового способу життя.

Розбираючи питання опіки над сліпими та слабозрячими, вкажіть:

- роботу спецшкіл,

- організацію роботи УТОС, де продовжується навчання та професійна підготовка практично сліпих, використання шрифту Брайля,

- залучення сліпих та слабо зрячих до суспільнокорисної праці.

Рекомендована література

Довідник з офтальмології??????????????????????????

Новицький І.Я. Очні хвороби

3. 4 Методичні рекомендації до виконання СР:

самостійна робота проводиться в читальному залі, комп’ютерному залі, вдома.

Під час виконання роботи необхідно:

1. Вивчити необхідні для роботи матеріали за рекомендованою літературою

2. Скласти питання змісту та записати відповіді.

3. Відповісти на запитання для самоконтролю.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми

Основні завдання Вказівки Відповіді
1. Повторити характеристику центрального зору, периферичного зору, кольорового зору Звернути увагу на нормальні показники цих функцій органа зору Скласти конспект
2. Ознайомитися з видами сліпоти Скласти схему класифікації сліпоти  
2. Вибрати хвороби, які потенційно можуть бути причиною сліпоти Записати причини сліпоти - ІІ -
3. Продумати профілактичні заходи щодо сліпоти   Скласти конспект
4. Ознайомитися з опікою над сліпими та слабкозорими в Україні Записати основні заходи опіки - ІІ -

3.5. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Дайте визначення центрального зору.

2. Які методи визначення центрального зору Ви знаєте?

3. Дайте визначення периферичного зору.

4. Вкажіть норми функцій органа зору: гостроти зору, полів зору, кольоровідчуття.

5. За допомогою яких приладів визначають периферичний зір і кольоровідчуття?

6. Які види сліпоти Ви запам’ятали?

7. Які хвороби найчастіше спричиняють сліпоту чи слабкозорість?

 

 

8. Вкажіть засоби профілактика сліпоти та слабкозорості

9. Які засоби опіки над слабкозорими та сліпими здійснюються в Україні?

4. Форма контролю: перевірка тексту конспекту, який потрібно представити на консультації та відповіді на питання.

5. Критерії оцінювання:

  1. Самостійність виконання
  2. Своєчасність виконання
  3. Повнота розкриття теми, рівень володіння теоретичним матеріалом
  4. Дотримання вимог щодо оформлення конспекту
  5. Вміння робити висновки і давати пропозиції

 

Викладач: Свєкольнікова А.М.

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.