Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навчальні цілі


МОЗ України

Комунальний вищий навчальний заклад

«Первомайський медичний коледж»

Циклова комісія хірургічних дисциплін

Методичні рекомендації для організації

позааудиторної самостійної роботи студентів №11

з предмету «Медсестринство в офтальмології»

Тема: «Види і причини сліпоти. Медсестринський процес при них»

Курс - 3

Спеціальність: «Сестринська справа» 5. 12010102

Кількість навчальних годин – 3

Автор: Свєкольнікова А.М., викладач І категорії

Вид самостійної роботи: написання конспекту

Заслухано і схвалено на засіданні

Циклової комісії хірургічних дисциплін

Протокол № __ від________ 2005 р.

Голова ЦМК___________ Баглай М.В.

Актуальність теми

Зір – це здатність одержувати характеристику оточуючих нас предметів за допомогою зорового аналізатора. Такий вид дистантного сприйняття оточуючого нас світу можливий завдяки наявності у природі електромагнітних хвиль довжиною 396 – 760 mµ (світові хвилі).

Апаратом зору є зоровий аналізатор. Процес зору один з самих головних джерел пізнання зовнішнього світу, його відбиття у нашій свідомості. Втрата зору надзвичайно утруднює пізнання навколишнього світу. Більш того, якщо сліпота настає у ранньому періоді онтогенетичного розвитку, це може викликати значні нервово – ендокринні зміни в організмі та порушити нормальний хід розвитку індивідууму.

Безліч очних хвороб можуть бути причиною сліпоти, тому головною задачею офтальмології є профілактика сліпоти та слабкозорості.

Навчальні цілі

Знати:

- основні поняття про центральний зір, периферичний зір та кольоровий зір

- види сліпоти та причини сліпоти

- основні заходи щодо попередження сліпоти

Вміти:

- визначати гостроту зору за таблицями та за допомогою оптотипів у слабкозорих

- визначати поле зору орієнтовно та за допомогою периметра Ферстера

- визначати кольоровідчуття орієнтовно та за допомогою таблиць Рабкіна

- проводити санітарно – освітню роботу з метою профілактики сліпоти та слабкозорості

3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи

3.1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліна Знати Вміти
Анатомія Будову органа зору Намалювати схему зорового аналізатора
Фізіологія Знати функції органа зору Вміти визначати ці функції
Фізика та клінічна фізика Основні поняття рефракції, клінічної рефракції Визначити види рефракції
Терапія Хвороби, при яких ушкоджуються орган зору Пояснити механізм ушкодження очей при загальних хворобах організму
Інфекційні хвороби Ураження очей при загальних інфекційних хворобах організму Назвати ці хвороби, їх причини, механізм ураження очей

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.