Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


И та і в словах іншомовного походження
Правила Приклади
І пишеться: 1. На початку слова. і дея, І ндія, І нструкція, І нтернат, І спанія
2. Після приголосного перед голосним є та й. акс і ома, артер і я, артилер і я, В і ардо, д і алект, п і єтет, тр і умф
3. Після приголосних в особових іменах і в географіч­них назвах та похідних від них прикметниках перед наступним приголосним та в кінці слова. Анр і, Гр і мм, Д і дро, Д і зель, Капр і, Л і сабон, Нагасак і, Сев і лья, Соч і
4. Після приголосних у кінці невідмінюваних слів. жур і мерс і пар і, попур і, такс і
5. В усіх інших випадках після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним. бітет, п і лот, в і траж, м і раж, ф і ніш, лог і ка, к і но, арх і тектор, л і н і я
Увага! 1. У деяких словах, що давно засвоєні українсь­кою мовою, після зазначених приголосних пишеться и. 2. У словах церковного вжитку пишеться и. в и мпел, г и ря, єх и дна, імб и р, к и парис, л и мон, л и ман, м и ля, м и рт, н и рка, сп и рт д и якон, єп и скоп, єп и тимія, єп и трахиль, м и тропол и т
6. У складних словах, перша частина яких закінчу­ється на голосний, а також після префікса. У деяких словах після голосного пишеться ї. анти і сторичний, дез і нформація, роз і граш, старо і ндійський Ене ї да, Ізма ї л, проза ї к, проте ї н
И пишеться: 1. У загальних назвах післяд, т, з, с, ц, ж, дж, ч, ш, р перед наступним приголосним. дж и нси, д и станція, р и торика, с и лует, ст и мул, фіз и ка
2. У географічних назвах з кінцевим -ида, -ика. Атлант и ка, Балт и ка, Корс и ка, Мекс и ка, Флор и да
3. У географічних назвах після дж, ж, ч, ш, щ, ц пе­ред приголосним. Вірдж и нія, Ч и лі, Ч и каго, Ваш и нгтон, Лейпц и г
4. У географічних назвах із звукосполученням-ри-перед приголосним. Кр и т, Мавр и танія, Пар и ж, Р и м, Цюр и х
5. У географічних назвах після д, т перед приголосним та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою. Аргент и на, Браз и лія, Ват и кан, Єг и пет, К и тай, Сард и нія, С и ракузи, С и рія, С и ц и лія, Т и бет

У — ю, е — є в іншомовних словах

Правила Приклади
1. Після ж, ш у французьких словах пишеться у. ж у рі, брош у ра, параш у т, а також парф у ми, парф у мерія
2. Після інших приголосних пишеться ю. б ю ро, к ю вет, р ю кзак, ф ю зеляж
3. Коли іншомовне е на початку слова вимовляється як й+е, то пишеться є. європеєць, єгер, єнот, Ємен, Євфрат
4. Післяапострофа, е, і, й, ь пишеться є. В' є тнам, фе є рверк, абітурі є нт, Фей є рбах
5. Пишеться е у словах: Г е те, К е льн, Вільн е є

Апостроф у словах іншомовного походження

Апостроф ставиться Апостроф не ставиться
1. Після б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р перед я, ю, є, ї на позначення роздільної вимови: барб' є, комп' ю тер, п' є дестал, Ф' є золе, Ак' я б, Іх'' я мас, Руж' є,. миш' я к, кар' є р. 1. Перед йо: курйоз, серйозний.
2. Після кінцевого приголосного префікса: ад' ю тант, ін' є кція, кон' ю нктура. 2. Коли я, ю позначають пом'якшення поперед­нього приголосного: б я зь, б ю джет, р ю ш, Барб ю с, М ю ллер, Г ю го.

Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.