Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відмінювання іменників II відміни
Від­мін­ки Однина Множина
Тверда група
Н. стіл професор сел-о стол-и професор-и сел-а
Р. стол-а професор-а сел-а стол-і в професор-ів сіл
Д. стол-ові (-у) професор-ові (-у) сел-у стол-а м професор-ам сел-ам
З. стіл професор-а сел-о стол-и професор-ів сел-а
О. стол-ом професор-ом сел-о м стол-а їми професор-ами сел-а ми
М. ...стол-і. ...професор-ові, -і ...сел-і ...стол-ах ...професор-ах ...сел-ах
Кл. стол-е професор-е сел-о стол-и професор-и сел-а
М'яка група
Н. знавець лікар жигг-я знавц-і лікар-і краї
Р. знавц-я лікар-я житт-я знавц-ів лікар-ів кра-їв
Д. знавц-еві (-ю) лікар-еві (-ю) житт-ю знавц-ям лікар-ям кра-ям
3. знавц-я лікар-я житт-я знавц-ів лікар-ів кра-ї
О. знавц-ем лікар-ем житт-ям знавц-я ми лікар-ями кра-ями
М. ...знавц-еві, (-ю) ...лікар-еві, (-ю) ...житт-ю ...знавц-ях ...лікар-ях ...кра-ях
Кл. знавц-ю лікар-ю житт-я знавц-і лікар-і кра-ї
Мішана група
Н. доповідач скляр плеч-е доповідач-і скляр-і плеч-і
Р. доповідач-а скляр-а плеч-а доповідач-ів скляр-ів плеч-ей (пліч)
Д. доповщач-еві (-у) скляр-еві (-у) плеч-у доповідач-ам скляр-ам плеч-зм
3. доповідач-а скляр-а плеч-е доповідач-ів скляр-ів плеч-і
О. доповідач-ем скляр-ем плеч-ем доповідач-ами скляр-ами плеч-има
М. ...доповідач-еві, (-у) ...скляр-еві, (-у) ...плеч-і ...доповідач-ах ...скляр-ах ...плеч-ах
Кл. доповідач-у скляр-е плеч-е доповідач-і скляр-і плеч-і

Закінчення іменників II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини

Правила Приклади
Закінчення -а, -я мають іменники, коли вони означають: 1. Назви осіб, власні імена та прізвища, персоніфі­ковані предмети та явища. Зітра, Дмитра, Івана, Ліса, Мороза, професора, студента
2. Назви тварин і дерев. ведмедя, вола, дуба, зайця, коня, ясеня
3. Назви предметів. ножа, олівця, стола (столу).
4. Назви населених пунктів. Києва, Львова, Лондона, Нью-Йорка, Харкова
5. Географічні назви з наголосом у родовому відмін­ку на кінцевому складі та з суфіксами-ов, -ев (-ев), -ин (-їн). Дністра, Іртиша, Орла, Пскова, Тетерева
6. Назви мір довжини, ваги, часу, місяців і днів тиж­ня, грошових знаків. кілометра, грама, місяця, вівторка, жовтня, до­лара
7. Назви машин і їх деталей. автомобіля, дизеля, мотора
8. Терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, гео­метричні фігури та їх частини, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни. атома, квадрата, радіуса, ромба, сектора відмінк а, займенник а, трикутник а, чисельник а
Закінчення -у, -ю мають іменники, коли вони означають: 1. Назви речовини, маси, матеріалу. бензину, граніту, піску, каменю, льоду, спирту, але: хліба
2. Збірні поняття. батальйону, капіталу, колективу, лісу, тому, товару
3. Назви кущових і трав'янистих рослин і сорти пло­дових дерев. барвінку, гороху, наливу, ренету, щавлю
4. Назви будівель, споруд, приміщень та їх частин. вокзалу, клубу, коридору, магазину, палацу, тину, але: бліндажа, гаража, куреня, млина, хліва, кар­низа, еркеру портика
5. Назви установ, закладів, організацій. Інституту, комітету штабу
6. Слова із значенням місця, простору, а також зме­ншені форми на -к. краю, лиману, абзацу, світу, лугу ліска, ставка, майданчика
7. Явища природи. вітру, грому, дощу, снігу
8. Назви почуттів. болю, сорому, страху
9. Назви процесів, станів, властивостей, ознак, фо­рмацій, явищ суспільного життя, загальних І абстра­ктних понять. винятку, галасу, звуку, моменту, принципу, руху, світогляду, спорту, шуму, але: ривка, стрибка
10. Терміни іншомовного походження, що означа­ють фізичні або хімічні процеси, частину площі, лі­тературознавчі терміни. аналізу, синтезу, образу, памфлету, нарису, сти­лю, сюжету.
1 1. Назви ігор і танців. вальсу, краков'яку, хокею, тенісу, але: гопака
12. Назви складних безсуфіксних слів. живопису, трубопроводу
13. Префіксальні іменники (крім назв Істот). вибою, опуху, прибою, прибутку, сувою, успіху
14. Географічні назви. Алтаю, Бугу, Донбасу, Дону, Криту, Китаю, Нілу, Сибіру.
Увага! У ряді іменників зміна закінчення впливає на значення слова. алмаза (коштовний камінь,) - алмазу, (мінерали,), акта (документа,) - акту (дія,), апарата (прилад) -апарату, (установа,), каменя (одиничне,) - каменю (збірне,), інструмента (одиничне,) - інструменту, (збірне)

Примітки до деяких відмінкових закінчень іменників II відміни

 

Відмінки Правила Приклади
Давальний однини Має паралельні форми закінчень. Якщо в реченні поряд кілька іменників чо­ловічого роду, то спочатку вживається -ові, -еві (єві), а тоді -у (-ю), Петру, ~ Петрові секретарю - секрета­реві; Петренкові Івану Григоровичу, Лео­нідові Миколайовичу Іваненку, добродієві директору
Орудний однини 1. Прізвища чоловічого роду твердої групи на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) ма­ють закінчення -им: а) неслов'янські прізвища мають закінчен­ня -ом.б) географічні назви середнього роду - за­кінчення -им.в) географічні назви, які не відмінюються як прикметники - -ом. Бабкінум, Виноградовим, Лесиним Дарвіном, Чапліном Михалкове - Михалковим, Горошине - Горошинам Бородіном, Голосієвом, Святошином. Харковом
Кличний однини 1. Закінчення -у мають іменники твердої групи, іншомовні імена з основою на г, к, хі деякі іменники мішаної групи з основою на ч, ш. батьку сину, Жаку, Фрідріху, слухачу, товаришу.
2. Закінчення е мають безсуфіксні іменни­ки твердої групи, іменники м'якої групи Із суфіксом -ець, деякі Іменники на ж, ч, ш, р. голубе, друже, чумаче; кравче, молодче; маляре, стороже, але: бійцю, знавцю

Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.