Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правопис складних і складених географічних назв


 

Правила Приклади
Окремо пишуться: 1. Географічні назви, що складаються з прикмет­ника та іменника. Біла Церква, Зелений Мис, Західна Європа
2. Географічні назви й номенклатурні терміни при них. Карпатські гори, Фінська затока, Чорне море
3. Географічні назви, що складаються з іменника та числівника. Пльча Друга, Перше Садове
4. Географічні назви, що становлять сполучення імені та прізвища або імені й по батькові. село Івана Франка
Разом пишуться: 1. Географічні назви-іменники, утворені з прикмет­ника й іменника, з'єднаних сполучним звуком. Білопілля, Красноводськ, Новосибірськ
2. Назви, утворені з числівника та іменника, з'єднаних сполучним звуком. П'ятигорськ, Семигори, Трипілля
3. Назви, утворені від дієслова у формі наказового способу. Гуляйполе, Копайгород
4. Назви, утворені з двох іменників, з'єднаних спо­лучним звуком. Верболози, Індокитай, але: Австро-Угорщина, Чехо- Словаччина
5. Назви з другою частиною-град, -город, -піль, -поль, -абад, -акан, -бург, -ленд, -пілс, -таун, -шир, -штадт. Волгоград, Севастополь, Петербург, Кембер-ленд, Кейптаун, Йоркшир
6. Прикметникові форми від географічних назв. білоцерківський (від Біла Церква), західноєвро­пейський (від Західна Європа), чорноморський (від Чорне море)
Через дефіс пишуться: 1. Географічні назви, утворені з двох іменників (без сполучного звука) і похідні від них прикметники. Орєхово-Зуєво, Рава-Руська, Пуща-Водиця, Чехо-Словаччина - чехо-словацький
2. Географічні назви, утворені з двох імен, або імені та прізвища і похідні від них прикметники. Андрієво-Іванівка - андрієво-іванівський, Івано-Франківськ - івано-франківський, Петро-Павлівськ - петро-павлівський
3. Географічні назви, утворені з іншомовних пов­нозначних слів та похідні від них прикметники. Буенос-Айрес, Іссик-Куль, Ріо-Негро
4. Географічні назви з першими складовими час­тинами соль-, спас-, усть-, вест-, іст-, нью-, санкт-, сан-, сант-, сен-, сент- і кінцевими -ривер, -сіті, -сквер, -стрит, -фіордта похідні від них прикметники. Усть-Каменогорськ, Вест-Індія, Сан-Сальвадор, Сент-Луїс, Атлантик-Сіті, Сахо-сквер, нью-йоркський, фолл-риверський
5. Географічні назви, що поєднуються прийменни­ками, сполучниками, частками, артиклями. Ростов-на-Дону, Ла-Манш, Лас-Вегас

 


 

 

Розділ IV

Поділ іменників на відміни

/ відміна II відміна III відміна IV відміна
Іменники жіночого, чо­ловічого та спільного роду із закінченням-а, -яв називному відмін­ку однини: верба, круча, пісня, Микола, суддя, сирота. 1. Іменники чоловічого роду з нульовим закінченням: гектар, голос, дощ, квадрат. 1. Іменники жіночого роду з нульовим закін­ченням: любов, ніжність, ніч, піч, повість. Іменники середнього роду із закінченням -а, -я, у яких при відміню­ванні з'являються су­фікси -ат-, -ят-, -єн-: теля (теляти), каченя (каченяти), хлоп'я (хлоп'яти), ім'я (імені).
    2. Іменники чоловічого роду з закінченням -о в називному відмінку: батьк о, Петр о. 2. Іменник мати.    
    3. Іменники середнього роду на -о, -е, -я: вікн о, кол о, пол е, житт я, знанн я.        
    4. Іменники із суфіксами згру­білості -ище, -исько, утворю­вані від іменників усіх родів: вітр ище (від вітер), хлопч исько (від хлоп'я).        

Поділ іменників на групи

Тверда М'яка Мішана
Іменники І і II відміни, основа яких закінчується на твердий приголос­ний: доро г а, ха т а, дві р, тем п, успі х Іменники І і II відміни, основа яких закінчується на м'який приголосний: во л я, пра и я, кра й, пєре ц ь. Іменники І і II відміни, основа яких закінчується на шиплячий: гру ш а, ти ш а, до ш, яви щ е, сторо ж, пле ч е.

Поділ на групи іменників з основою на -р

Тверда М'яка Мішана
1. Переважна більшість імен­ників на -р: жир, звір, мир, сир, столяр, явір. 1. Частина іменників із суфіксами -ар, -ир, які в однині мають наго­лос на корені: бондар, лікар, писар. Іменники на -яр (назви лю­дей за родом їхньої діяль­ності), у яких при відміню­ванні наголос переходить із суфікса на закінчення: каменяр (каменяра), пісняр (пісняра), скляр (скляра), тесляр (тесляра), школяр (школяра).
2. Усі іменники іншомовного походження на -ер, -ір, -ор, -ур (-юр)і з постійно на­голошеними -ар (-яр), -ир: майстер, шофер, сувенір, дирек­тор, абажур, гектар, ювіляр, касир, бригадир. 2. Іменники, у яких при відміню­ванні наголос переходить із суфік­са на закінчення: буквар - букваря, інвентар - ін­вентарю, кобзар - кобзаря, пухир - пухиря, секретар - секретаря.
3. Іменники звір, комар, снігур.

Відмінювання іменників І відміни

Відмінки Тверда група М'яка група Мішана група
Однина
Н. жінк-а пісн-ясім'-я груш-а
Р. жінк-и пісн-і сім'-ї груш-і
Д. жінк-і пісн-ісім'-ї груш-і
З. жінк-у пісн-ю сім-ю груш -у
О. жінк-ою пісн-ею сім'-єю груш-ею
М. ...жінк-і ...пісн-і...сім'-ї ...груш-і
Кл. жінк-о пісн-е сім'-е груш-е
Множина
Н. жінк-и пісн-і сім'-ї груш-і
Р. жінок піс-ень сім-ей груш
Д. жінк-ам пісн-ям сім'-ям груш-ам
З. жінок пісн-і сім'-ї груш-і
О. жінк-ами пісн-ями сім'-ями груш-ами
М. ...жінк-ах ...пісн-ях...сім'-ях ...груш-ах
Кл. жінк-и пісн-і сім'-ї груш-і

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.