Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правопис російських прізвищ
Літера в росій- Позиція Літера в українській Приклади
ській мові   мові  
е 1) після літер на позначення е В е селовський, Д е ржавін, Оз в ров
  приголосних;    
  2) у суфіксі -ев після ц, ж, ч, ш, е Гнатищ е в, Лазар е в, Солнц е в, Тют-
  щ, р у ненаголошеніи позиції.   ч е в
е 1} на початку слів; є Є вдокимов, Є влах, Є горов
  2) у середині слів після голос­ного, апострофа та м'якого є Аляб' є в, Афанась є в, Горя є в
  знака;    
  3) після приголосних (крім ши­плячих, р і у) у суфіксах -ев, є Аракч еє в, Серг єє в, Тиміря зє в, Фад єє в
  -єє в;    
  4) у корені, якщо російському евідповідає в українській мові і. є Б є лов (білий,), Б є лкін (білка,), Лебед є в (бо лебідь - лебедя), Л є сков (ліс)
ё 1) на початку слова, в середині після голосного та 6, п, в, м, ф; йо Йо лкІн, Вороб йо в, Буга йо в
  2) у середині слова після м'яких приголосних; ьо Дегтяр ьо в, Корол ьо в, Т ьо ркін, Хме-л ьо в
  3) в прізвищах, утворених від е Арт е мов, С е м е нов, Ф е доров
  спільних імен в російській і    
  українській мовах;    
  4) під наголосом після ч, щ о Горбач о в, Лихач о в, Хрущ о в, Борщ о в
э завжди е Е льконін, Е стонов
ы завжди й Р и ков, Чєрн и шов
й 1) напочатку слова тапісля і І ванов, Бород і н, М і чурін
  приголосних (крім шиплячих і ц);    
  2) після голосних, апостро­фа, м'якого знака; і Абра і мов, Захар' ї н, Іль' і н
  3) після дж, ж, ч, ш, щ, ц перед й Ж и лін, Цец и лін, Ч и ч и ков, Ш и лов, Щ и п-
  приголосним,   кін, але: перед голосним пишеться і: Ж і оно, Тиц [ ан
  4) в прізвищах, утворених від спільних в російській і україн- й М и ронов, К и р и лов, Н и к и форов, Од и н-цов, але: Н і колаєв, Ф і л і лов, Н і к і т і н
  ській мовах Імен І назв;    
  5) у префіксі при; й Пр и швін, Пр и валов
  6) у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-. й Гол и ков, Крут и ков, Нов и ков, Кул и нич, Голіц и н, Рад и щев
-ск- -цк- завжди -ськ- -цьк- Дон ськ ой, Лугов ськ ой, Яблон ськ ий, Трубе цьк ой

Апостроф і м'який знак в прізвищах

Правила Приклади
1. Апостроф пишеться після б, п, в, м, ф, к, р пе­ред я, ю, є, ї. Пом' я ловський, Ареф в, Лук' я нов
2. М'який знак пишеться після м'яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н: а) перед я, ю, є, ї; б) перед приголосним; в) у кінці слова. Трет ь яков, Іл ь юшин, Анан ь єв Вас ь ков, Іван ь ков, Кон ь ков Лос ь, Собол ь
3. М'який знак пишеться у суфіксі -ець. Добрин ець, Петрушев ець, Степан ець

Правопис складних і складених особових імен та прізвищ

Правила Приклади
Окремо пишуться: 1. Прізвиська, що складаються з імені та прикметни­ка, узгодженого з ним чи з наступним іменником. Зірке Око, Олена Прекрасна, Річард Левове Серце
2. Псевдоніми, що складаються з імені та прізвища. Леся Українка, Марко Вовчок, Панас Мирний
3. Повні давньоримські особові назви, у яких перше сло­во означає ім'я, друге - родове Ім'я, третє - прізвище. Гай Юлій Цезар, Марк Порцій Катон
4. Частки, артиклі та інші службові слова(ван, да, де, ді, дю, дер, ель, ед, ла, ле, фон). Увага! 1. Скорочена частка д та ірландська частка о пишуться через апостроф.2. Частки Ван-, Мак-, Сан-, Сен- пишуться через дефіс. да Вінчі, дела Куева, Нур е д Дій, ле Шапельє Д' Артаньян, О ' Генрі Ван -Дейк, Мак -Клюр, Сан -Мартін, Сен -Луїс
5. Слово дон (пан) перед особовим ім'ям як форма дон Педро, дон Хосе
ввічливого звертання. У назвах відомих літературних героїв це слово пи­шеться з великої літери. Дон Жуан, Дон Кіхот
6. Складові частини корейських, в'єтнамських, бір­манських, індонезійських особових назв. Кім Ір Сен, Хо Ші Мін, У Ну Муне
Разом пишуться: 1. Українські прізвища, що складаються з дієслова в наказовій формі та іменника. Горицвіт, Непийвода, Убийвовк
2. Українські прізвища, що виникли на основі слово­сполучень. Добридень, Панібудьласка
3. Українські прізвища, утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука. Довгопол, Кривоніс, Скороход
4. Слов'янські імена, утворені з двох основ. Володимир, Ярослав
5. Складні китайські імена, які завжди виступають після прізвища. Го Можо, Ден Сяопін, Сунь Ятсен
6. Тюркські, вірменські особові назви з компонента­ми бей, заде, мелік, огли, але арабське ібн пишеться окремо, а тюркське паша - через дефіс. Ізмаїлбей, Кероели, Турсунзаде Ібн Русте, Ібн Сіна Осман-паша, Ізмаїл-паша
Через дефіс пишуться: 1. Складні особові імена. Жан-Жак, Зиновій-Богдан, Мартін-Лютер
2. Складні прізвища. Квітка-Основ'яненко, Римський-Корсаков
3. Імена з кваліфікаційними прикладками. Іван-царенко, Кирик-мужичок

Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.