Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Основи вирішення педагогічних конфліктів
Мета: сформувати навички вирішення педагогічних конфліктів: готовність до реалізації активних конфліктних стратегій; обговорити проблему насильства у вирішенні конфліктів; тренувати вміння конструктивного спору і критики.

Основні поняття: стратегії вирішення педагогічних конфліктів.

 

&Теми доповідей

1. Активні конфліктні стратегії: суперництво і співробітництво.

2. Методика проведення конструктивного спору, полеміки.

3. Педагогічна позиція викладача у педагогічному конфлікті.

 

G Методичні вказівки

Під час підготовки доповідей на семінарське заняття Вам необхідно розглянути активні конфліктні стратегії такі як суперництво і співробітництво. У житті виникає багато ситуацій, дуже подібних до конфліктної, але чомусь до конфлікту вони не призводять (спортивне змагання, конкурс краси, конкурс абітурієнтів, різноманітні ігри). Річ у тому, що дії у цих квазіконфліктних ситуаціях легітимізовані. Тобто ретельно розроблені справедливі норми, правила гри, які приймаються усіма, хто бере участь у ситуації. При розкритті цього питання наведіть пояснюючі приклади (бійка на вулиці – конфлікт,бокс – нормальний вид спілкування).

Розглядаючи друге питання варто звернути увагу на особливості підготовки до конструктивного спору, полеміки (організаційний бік, змістовий бік), етани уточнення інтересів, позицій, етап обговорення (аргументації), етап узгодження позицій.

Готуючи відповідь на третє питання, варто розглянути етичні принципи якими викладач має керуватися під час конфлікту, його роль, позиція у конфліктній ситуації , моделі поведінки.

 

?Рекомендовані завдання для практичного виконання:

 

1. Опишіть послідовність ваших дій при вирішенні педагогічних конфліктів у вигляді схеми.

2. Зі списку методів впливу на ситуацію оберіть ті, які впливають на організаційні конфлікти:

· засоби переконання;

· нав’язування норм;

· моральне стимулювання;

· використання влади;

· роз’яснення вимог до роботи;

· система заохочень;

3. Потренуйтесь у творчій критиці: висловіть критичну оцінку неякісно виконаного навчального завдання у наступних варіантах: критика – сподівання; критика – аналогія; критика – жаль; критика – іронія; критика – докір; критика – натяк; критика – виклик; критика – побоювання.

4. Порадьте, як діяти у таких ситуаціях:

1) опонент роздуває проблему, виводить її поза межі дискусії;

2) опонент акцентує увагу на дрібницях, не торкаючись основної тези;

3) опонент навмисно підводить вас до помилкових висновків, підтасовує факти, щоб викрити вашу безграмотність і дилетантство;

4) опонент викриває вашу некомпетентність, використовує ваші помилки і недоробки, ігнорує факти, невірно інтерпретує ваші слова;5) вас грубо смикають під час розмови, переривають ваші міркування.

5. Розробіть фрагмент заняття з використанням таких прийомів ініціювання пізнавального конфлікту:

· заперечення викладачем запропонованого групою або одним студентом рішення;

· твердження, захист, відстоювання альтернативного рішення;

· імітація викладачем нерозуміння суті запитання, проблеми, рішення.

6. Опишіть власну педагогічну позицію і індивідуально-педагогічний стиль поведінки у процесі вирішення педагогічних конфліктів.

7. Створіть банк даних про методи вирішення педагогічних конфліктів.

8. Перерахуйте і опишіть основні критерії конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Відповідь обґрунтуйте.

9. Складіть «конфлікт-картку» запропонованих вам педагогічних конфліктів.

1 сторона Вид педагогічного конфлікту Рівень виникнення конфлікту Суб’єкти конфлікту Причини конфліктної ситуації Загальна характеристика інциденту Спрямованість конфлікту 2 сторона Стратегія вирішення Тактика вирішення Форми вирішення Методи (прийоми вирішення) Критерії вирішення Результат вирішення

 

10. Наведіть приклади з власного досвіду вирішення конфліктних ситуацій (з позитивним і негативним результатом ).

11. Опишіть можливість переходу конструктивного конфлікту у деструктивний і навпаки деструктивний у конструктивний.

12. Запропонуйте варіанти вирішення конфлікту.

1) Молодий викладач запропонувала вітатися з нею встаючи з місця. Це викликало сміх в аудиторії, у відповідь викладач повторила вимогу. Дрібниця переросла у привід для виникнення антипатії студентів до нового викладача. Студенти систематично не готують завдання і часто зовсім не відвідують пари. 

Література:

1. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. – М., 2005.

2. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. – 355 с.

3. Волков Б. С., Волокова Н. В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с. – (“Gaudeamus”).

4. Ємельяненко Л. М. Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія; навч. посібник / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с.

5. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал