Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Типологія конфліктів. Внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти
Мета:Розглянути типології конфліктів та розкрити поняття внутрішньоособистісний конфлікт, міжособистісний конфлікт, конфліктна особистість.

Основні поняття:типологія, внутрішньоособистісний конфлікт, міжособистісний конфлікт, конфліктна особистість.

 

&Теми доповідей

1. Типологія конфліктів.

2. Внутрішньоособистісний конфлікт: його особливості, види, моделі

поведінки.

3. Причини виникнення міжособистісних конфліктів

4. Класифікація міжособистісних конфліктів.

5. Особливості міжособистісних конфліктів у дошкільному та підлітковому

віці.

 

G Методичні вказівки

Типологізація — ще один ефективний метод соціально-психологічного анализу. Виходячи з філософських категорій загального, особливого і одиничного, він забезпечує групування, клас­ифікацію як видів конфліктних особистостей, так і форм конф­ликтної взаємодії. Типологізація сприяє не тільки опису різних типів конфликтів, але і більш глибокому пояс­ненню їх сталих, суттєвих ознак, що проявляються у різноманітності форм соціального протистояння. Метод типологізації є поєднанням емпіричного, конкретно-соці­ологічного і теоретичного рівнів дослідження, які забезпечують пошук загального у особливому та одиничному.

Підготовка до виступу на семінарі передбачає грунтовне завоєння матеріалу, який буде виголошуватись, ретельне вивчення змісту доповіді, наявність плану виступу, підготовку наочності (графіки, таблиці, роздатковий матеріал), яка допоможе Вам краще передати зміст теми і сприятиме утриманню уваги аудиторії.

При вивченні теми „Типологія конфліктів. Внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти” Вам необхідно розглянути загальну типологію конфліктів та типологію С.М. Ємельянова, розкрити поняття внутрішньоособистісний конфлікт, міжособистісний конфлікт, конфліктна особистість. Відповідь бажано доповнити актуальними прикладами з життя, або цікавою інформацією з додаткової літератури.

Розглядаючи питання класифікації міжособистісних конфліктів слід пам’ятати що класифікація – це науковий метод який полягає у роз’єднанні об’єктів, що вивчаються і подальшому їх упорядковані за певними ознаками. При підготовці доповіді зверніть увагу на класифікації міжособистісних конфліктів за А.І. Шипіловим та С.М. Ємельяновим.

При вивченні особливостей міжособистісних конфліктів у дошкільному та підлітковому віці, слід звернути увагу на особливості розвитку особистості цих вікових груп.

?Рекомендовані завдання для практичного виконання:

1. Дайте відповідь на запитання.

а) Особистісні передумови виникнення конфліктів. Назвіть основні типи поведінки людей у конфліктних ситуаціях, до якого з названих типів Ви можете віднести себе?б) Дайте визначення поняття “конфліктна особистість”.

в) Які існують форми подолання внутриособистісного конфлікту?

г) Чому внутриособистісний конфлікт може мати негативні наслідки для оточуючих?

д) У чому полягає позитивний та негативний ефект внутриособистісних конфліктів?

е) Назвіть засоби урегулювання міжособистісних конфліктів.

2. Намалюйте зведену таблицю класифікацій конфліктів.

Зробіть узагальнену класифікацію конфліктів та оформіть у вигляді таблиці.

Література:

1. Донченко Е.А. Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. Киев 1987.

2. Личность. Внутренний мир и самореализация. – СПб.,1996. – с.113 – 114.

3. Фрустрация, конфликт, защита.// Вопросы психологии, 1991.№ 6, с. 771 –71, 76 – 80.

4. Белкин А.С., Жаворонков В.Д., Зимина И.С. Конфликтология: наука о гармонии. – Екатеринбург, 1995. – с.15.

5. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие – 2 –е изд. – К.: МАУП, 2002 – 256 с.

6. Скібіцька, Л.І. Конфліктологія : навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К. : Центр учбової літератури, 2007 - [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.culonline.com.ua/index.php?newsid=398


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал