Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Засоби розв’язання конфліктів. Стрес та попередження конфліктів
Мета: засвоїти основні технології вирішення конфліктів. Вивчити практичні прийоми подолання стресів. Сформувати навички психологічного захисту і профілактичного впливу на опонента.

Основні поняття: конфліктна ситуація, завершення конфлікту, вирішення конфлікту, стрес, дістрес, австрес, раціоналізація

 

&Теми доповідей

1. Стилі поведінки у конфліктній ситуації. (5 стилів розв’язання конфлікту, метод Томаса - Кілменна)

2. Основні технології вирішення конфлікту та їх особливості.

(Х. Корнеліус, Ш. Фейр, Ч. Ліксон, картографія, візуалізація конфлікту)

3. Засоби керування емоціями. Психологічні фактори нормалізації стресу.

4. Можливості зниження агресії в конфлікті.

 

G Методичні вказівки

Вивчення теми „Засоби розв’язання конфліктів” передбачає засвоєння основних технологій вирішення конфліктів. Як і будь – яке інше соціальне явище, конфлікт, розпочавшись врешті – решт має завершитися, але для цього потрібно створити певні умови. Більшість умов успішного вирішення конфліктів носить психологічний характер, тому, що відображає особливості поведінки і взаємодії опонентів.

Виділяють такі умови завершення конфлікту:

- припинення конфліктної взаємоідї у формі боротьби – перша та найбільш очевидна умова початку вирішення проблеми.

- слід припинити бачити в опоненті ворога, супротивника, якого слід перемогти. Важливо зрозуміти, що спірна проблема створена двома сторонами, тому й вирішуватися вона повинна об’єднаними зусиллями обох сторін;

- слід зменшити розпал негативних емоцій;

- необхідність врахування статусного стану конфліктуючих. Сторона, яка займає управлінський статус молодшого в ієрархії влади, повинна скоріше усвідомити межу можливого у боротьбі, не вдаватися до тих дій, які може дозволити собі старший;

- вибір стратегії вирішення конфлікту – суперництво, компроміс, ухилення, пристосування, співробітництво та ін.

Говорячи про вирішення конфліктів можна використовувати стратегії поведінки у конфлікті, розроблені Кенеттом У. Томасом і Ральфом Х. Кілменном. Існує п’ять основних стилів розв’язання конфлікту, в основу яких покладено систему, що має назву метод Томаса – Кілменна (метод розроблений Кенеттом У. Томасом і Ральфом Х. Кілменном в 1972 році). Система дає змогу створити для кожної людини власний стиль вирішення конфлікту. Сітка Томаса – Кілменна допоможе визначити власний чи стиль будь-якої людини.

Метод творчої візуалізації може бути використаний для аналізу причин конфліку. Це фактичне використання уяви, мандрівка у власні конфлікти з метою з’ясування їх джерел. Наприклад, якщо людина побоюється чогось, необхідно з’ясувати причини його страху.Назва методу – картографія – з’явилось у західній літературі у зв’язку із тим, що інформація, упорядковуюючись у голові людини, формує його тезаурус, який подібно географічній карті, може бути зафіксований на папері. Метод картографії конфлікту було запропоновано австралійськими психологами Х. Корнеліусом та Ш.Фейр у книзі „Виграти може кожний”. Автори дають корисні методичні поради щодо створення карти конфлікту(міжособистісного, внутрішньоособистісного, міжгрупового), її аналізу і використання з метою розв’язання конфлікту. Цей метод може допомогти прийняти вірне рішення, а головне попередити виникнення деструктивного конфлікту. Картографія дозволяє побачити багато речей, на які зазвичай не звертають увагу, скриті потреби, побоювання, які викривляють наше сприйняття іншої людини. Цінність цього методу складає упорядкованість інформації з конкретної проблеми.

Психологічний стрес – реакція людини у важкій для неї ситуації. Стрес буває емоційним і інформаційним. При розгляді третього питання важливо розрізняти поняття стрес, дістрес і австрес. Конфлікт як правило супроводжується переживаннями емоцій, які негативно впливають на наш психологічний стан. Незважаючи на це, більшість людей, що конфліктують наголошують на тому, що мають право на негативні емоції. Заклик привести до ладу свої емоції сприймається ними як заклик до поразки, тому важливо вміти взяти свої емоції під контроль Стосовно питання про засоби керування емоціями слід розглянути методи керування емоціями запропоновані Н.В. Васильєвим та психологічні фактори нормалізації стресу запропоновані А.Я. Анцуповим.Для того, щоб знизити агресію у конфлікті варто звернутися до способів запропонованих М.С. Мірімановою такі як атака у відповідь, логічно обґрунтована дискусія, прохання та умовляння, зняття гостроти питання, перевід питання на інший предмет, зниження значущості питання, зниження значущості питання.

 

?Рекомендовані завдання для практичного виконання:

 

1. Опишіть який – небудь конфлікт, що трапився у вашому житті.

Проаналізуйте, які стилі поведінки використовують учасники конфлікту. Чи можливо вирішити цей конфлікт і при яких умовах? Які методи його конструктивного вирішення ви можете запропонувати?

2. Складіть власні рекомендації для розв’язання конфліктних ситуацій. (письмово)

3. Надайте визначення поняттям “завершення конфлікту”, “вирішення конфлікту”. На вашу думку, чи можна ототожнювати ці поняття ? Які засоби вирішення конфліктів вам доводилося використовувати?

4. Пригадайте яку-небудь стресову ситуацію. Проаналізуйте її причини, а також способи виходу з неї всіх учасників. Сформулюйте свої рекомендації стосовно оптимального виходу з даної ситуації.

5. Сформулюйте перелік рекомендацій своїм викладачам, особливо тим, які викликають у вас стрес.

6. Оцініть власну стресостійкість, використовуючи наведену нижче методику, і зробіть практичні висновки (письмово).

Методика визначення стресостійкості і соціальної адаптації Холмса і Раге

Постарайтеся згадати всі події, що трапились з вами протягом останнього року, і підрахуйте загальне число «зароблених» вами очок.

Життєві події Бали
1. Смерть чоловіка (дружини, батьків)
2. Розлучення
3. Роз’їзд чоловіка і жінки (без оформлення розлучення), розлучення з партнером
4. Тюремне ув’язнення
5. Смерть близького члена родини
6. Травма або хвороба
7. Одруження, весілля
8. Звільнення з роботи
9. Примирення чоловіка і жінки
10. Вихід на пенсію
11. Зміна в стані здоров’я членів родини
12. Вагітність партнерки
13. Сексуальні проблеми
14. Поява нового члена родини, народження дитини
15. Реорганізація на роботі
16. Зміна фінансового становища
17. Смерть близького друга
18. Зміна професійної орієнтації, зміна місця роботи, навчання
19. Посилення конфліктності стосунків з чоловіком
20. Позичка або позика на велику покупку (наприклад, будинку)
21. Закінчення терміну виплати позички або позики, борги що постійно зростають
22. Зміна посади, підвищення службової відповідальності
23. Син або дочка залишають будинок
24. Проблеми з родичами чоловіка (дружини)
25. Видатне особисте досягнення, успіх
26. Чоловік кидає роботу (або приступає до роботи)
27. Початок або закінчення навчання в навчальному закладі
28. Зміна умов життя
29. Відмова від якихось індивідуальних звичок, зміна стереотипів поводження
30. Проблеми з начальством, конфлікти
31. Зміна умов або годин роботи
32. Зміна місця проживання
33. Зміна місця навчання
34. Зміна звичок, пов’язаних із проведенням дозвілля або відпустки  
35. Зміна звичок, пов’язаних з віросповіданням  
36. Зміна соціальної активності  
37. Позичка або позика для покупки менш великих речей (машина, телевізор)    
38. Зміна індивідуальних звичок, пов’язаних зі сном, порушення сну  
39. Зміна кількості проживаючих разом членів родини, зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами родини  
40.Зміна звичок, пов’язаних з харчуванням (кількість споживаної їжі, дієта, відсутність апетиту тощо)  
41. Відпустка  
42. Різдво, зустріч Нового року, День народження  
43. Незначне порушення правопорядку (штраф за порушення правил вуличного руху)  

 

Інтерпретація результатів

Доктори Холмс і Paгe (США) вивчали залежність захворювань від різних стресогенних життєвих подій у більш ніж п’яти тисяч пацієнтів. Вони прийшли до висновку, що психічним і фізичним хворобам звичайно передують певні серйозні зміни в житті людини. На підставі свого дослідження вони склали шкалу, у якій кожній важливій життєвій події відповідає визначене число балів у залежності від ступеня його стресогенності.

На підставі проведених досліджень було встановлено, що 150 балів означають 50 % імовірності виникнення якогось захворювання, а при 300 балах вона збільшується до 90 %.

Уважно прочитайте весь перелік, щоб мати загальне уявлення про те, які ситуації, події і життєві обставини, що викликають стрес, у ньому представлені. Потім повторно прочитайте кожен пункт, звертаючи увагу на кількість балів, яким оцінюється кожна ситуація. Далі спробуйте вивести з тих подій і ситуацій, що за останні два роки відбувалися у вашому житті, середнє арифметичне (порахуйте середню кількість балів за 1 рік). Якщо яка-небудь ситуація виникала у вас частіше одного разу, то отриманий результат варто помножити на дану кількість разів.

Підсумкова сума визначає одночасно і ступінь вашого опору стресові. Велика кількість балів – це сигнал тривоги, що попереджає вас про небезпеку. Підрахована сума має ще одне важливе значення – вона виражає (у цифрах) ваш ступінь стресового навантаження.

Для наочності приведемо порівняльну таблицю стресових характеристик.

Загальна сума балів   Ступінь опірності стресові
150 – 199 Висока
200 – 299 Гранична
300 і більш Низька (вразливість)

4. Запропонований нижче тест допоможе вам оцінити ступінь стресогенності різних сторін вашої трудової діяльності.

Тест «Стресори»

Як часто приведені нижче фактори заважають вам працювати?

Укажіть на відповідну цифру.

Висловлення   «Ніколи»   «Рідко»   «Іноді»   «Часто»   «Завжди»  
1. Люди, які працюють зі мною, не знають, що вони можуть від мене очікувати                    
2. Ви переконані, що робите не те, що потрібно          
3. Ви почуваєте, що ви не в змозі задовольнити суперечливі вимоги вищестоящих керівників          
4. Ви відчуваєте перевантаження          
5. Вам бракує часу, щоб зробити роботу як треба          
6. Ви відчуваєте, що робота позначається на особистому житті          
7. Ви часто не знаєте, що вам дадуть робити          
8. Ви відчуваєте, що для виконання роботи вам не вистачає влади          
9. Ви почуваєте, що не можете засвоїти всю необхідну інформацію          
10. Ви не знаєте, як вас оцінює ваш начальник          
11. Ви не в змозі спрогнозувати реакції вищестоящих начальників          
12. Ваші погляди докорінно розходяться з поглядами вашого начальника          

 

Тест має чотири секції:

1) Конфліктність 1 2 3

2) Перевантаження 4 5 6

3) Сфери діяльності 7 8 9

4) Напруженість з керівництвом 10 11 12

Підрахуйте кількість набраних балів по секціях. Тут ви можете набрати від 3 до 15 балів. Кількість балів від 12 і вище вказує, що в цій сфері у вас безладдя. Загальний бал по всьому тесту припускає 12 - 60 очок. Показник 36 і вище свідчить про те, що ваша робота буяє стресогенними факторами.

5. За допомогою наступного тесту оцініть свої перспективи знаходження або уникнення стресів і скоригуйте свою поведінку.

Тест «Куди ти йдеш: до стресу або від нього?»


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал