Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок коефіцієнтів рентабельності і ділової активності
З метою аналізу прибутковості діяльності підприємства доцільно проводити розрахунок таких показників:

- рентабельність реалізації (продажу) (РР) - відношення суми фінансового результату (прибутку) від операційної діяльності до суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

(5.9)

Показник показує величину операційного прибутку, що припадає на одну гривню чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

- коефіцієнт рентабельності власного капіталу (КРВК) - відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу підприємства:

(5.10)

Даний показник свідчить про ефективність інвестицій, вкладених у власний капітал, і характеризує частку в ньому чистого прибутку. Високий коефіцієнт характеризує окупність вкладених у підприємство коштів у процесі господарської діяльності.

- коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу (КРСК) - визначається як відношення суми фінансового результату від операційної діяльності (до оподаткування) до середньої вартості всіх активів підприємства:

(5.11)

КРСК характеризує ступінь рентабельності активів підприємства, що забезпечує прибуток від основної виробничої (або комерційної) діяльності підприємства, і показує, який прибуток приносить кожна інвестована в активи гривня.

- коефіцієнт оборотності оборотних коштів (КОБ.О.К.) - визначається як відношення чистого доходу від реалізації продукції до середньої вартості оборотних коштів підприємства:

(5.12)

Цей коефіцієнт характеризує ефективність використання оборотних коштів і показує суму виручки, що припадає на одну гривню коштів, які є в обігу.

- тривалість оборотів дебіторської заборгованості в днях (ТОБ.Д.З )– відношення добутку середньої величини дебіторської заборгованості та тривалості планового періоду до чистого доходу від реалізації продукції:

(5.13)

У результаті такого обчислення визначається середній термін (у днях) погашення дебіторами заборгованості за відвантажену їм продукцію (товари, роботи, послуги).

- тривалість обороту кредиторської заборгованості у днях (ТОБ.К.З) – відношення тривалості планового періоду до коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості:

(5.14)

де КОБ.К.З - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.

Як середній період погашення кредиторської заборгованості ТОБ.К.З визначає розрахункова кількість календарних днів для погашення кредиту, отриманого від постачальників за товари (роботи, послуги).

- фондовіддача (ФВ) - відношення чистого доходу від реалізації продукції до середньорічної вартості основних засобів:

(5.15)

ФВ характеризує ефективність використання основних фондів і показує суму виручки, що припадає на одну гривню коштів, інвестованих в основні кошти підприємства. Чим вище ФВ, тим більша ділова активність підприємства.Таблиця 5.6

Динаміка фінансових показників

Найменування коефіцієнтів Значення Характеристика зміни
на початок періоду на кінець періоду
       

 

 

Лабораторна робота №6


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал