Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок необхідного приросту оборотних коштів
Мета роботи - визначити необхідну потребу коштів для вкладення у виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію з метою фінансового планування.

Завдання для виконання.

1. Використовуючи вихідні дані (табл. 4.1) по кожному елементу оборотних коштів в табл. 4.2. внести показники, які необхідні для розрахунку нормативу оборотних коштів у звітному році.

2. Визначити норматив оборотних коштів по кожному елементу і загальну потребу в них у плановому році.

3. Визначити зміну нормативу оборотних коштів у плановому році порівняно із звітним.


4. Розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів у звітному і плановому році та подати у вигляді табл. 4.3.

5. Зробити висновки на підставі отриманих розрахунків.

Таблиця 4.1

Вихідні дані (плановий рік)

№п/п Показники Значення
Одноденні витрати сировини і матеріалів, тис. грн. 99+№ *10
Норма запасу сировини і матеріалів, днів 28 +№*0,2
Одноденний випуск продукції за собівартістю, тис. грн. 50+#
Норма незавершеного виробництва, днів 3 +№*0,2
Норма оборотних коштів по готовій продукції, днів 2 +№*0,2
Норматив оборотних коштів на тару, тис. грн. 8+#*0,1
Норматив оборотних коштів на витрати майбутніх періодів, тис. грн. 10-#*0,2

 

Таблиця 4.2

Визначення потреби в оборотних коштах

  Показники Значення
у звітному році в плановому році
І Одноденні витрати сировини, матеріалів, тис. грн.    
Норма запасу, днів  
Потреба в оборотних коштах на сировину і матеріали, тис. грн.  
II Одноденний випуск продукції за собівартістю, тис. грн.    
Норма незавершеного виробництва, днів  
Потреба в оборотних коштах по незавершеному виробництву, тис. грн.  
ІІІ Норма оборотних коштів по готовій продукції, днів  
Потреба в оборотних коштах у готовій продукції, тис. грн.  
IV Потреба в оборотних коштах на тару, тис. грн.  
V Потреба в оборотних коштах на витрати майбутніх періодів, тис. грн.  
  Загальна потреба в оборотних коштах, тис. грн.    

 

Таблиця 4.3

Динаміка показників ефективності використання оборотних коштів на підприємстві

№п/п Показники У звітному році У плановому році Зміна
1. Тривалість одного обороту, дні      
2. Коефіцієнт оборотності      
3. Коефіцієнт закріплення      
4. Рентабельність      
5. Абсолютне вивільнення, тис. грн.  
6. Відносне вивільнення, тис. грн.  

 
Теоретичні положення

В загальному вигляді норматив оборотних коштів для будь-якого елемента визначається за формулою:

, (4.1)

де Р – одноденний розхід товарно-матеріальних цінностей; одноденні витрати по незавершеному виробництву або одноденний випуск готової продукції, грн.; D – норма запасу оборотних коштів, дні.

Норма запасу в днях з кожного виду сировини і матеріалів містить такі елементи:

· час перебування оплаченого матеріалу в дорозі - транспортний запас (ДТР);

· час, необхідний на вивантаження, приймання, складування, проведення контролю якості матеріалів (ДВИВ);

· час, необхідний на підготовку до запуску у виробництво - підготовчий запас (ДПІД);

· поточний (складський) запас (ДПОТ);

· страховий запас (ДСТРАХ).

Загальна норма запасу визначається за формулою:

Д = ДТР + ДВИВ + ДПІД + ДПОЧ + ДСТРАХ . (4.2)

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві розраховується, виходячи з обсягу виробництва, тривалості виробничого циклу виготовлення продукції і її собівартості:

, (4.3)

де NI – обсяг випуску і-го виду товарної продукції у плановому періоді за повною собівартістю, грн.; ТЦІ – тривалість виробничого циклу і-го виду продукції, днів; КНІ – коефіцієнт наростання затрат на виробництво і-го виду продукції; ТПЛ – тривалість планового періоду, днів.Для визначення нормативу оборотних коштів в цілому по підприємству норму готової продукції в днях множать на вартість одноденного випуску готової продукції:

, (4.4)

де - норматив оборотних коштів для запасів готової продукції, грн.; - одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю, грн.; - норма запасу оборотних коштів для готової продукції, днів.

Для оцінки ефективності використання оборотних коштів використовують систему показників, яка включає:

· тривалість обороту оборотних коштів:

, (4.5)

де ОС – середній залишок оборотних коштів на кінець планового періоду, грн.; N – обсяг реалізованої продукції за собівартістю, грн.; ТПЛ – тривалість планового періоду, дні.

· коефіцієнт оборотності:

; (4.6)

· коефіцієнт закріплення (завантаження):

; (4.7)

· рентабельність оборотних коштів

(4.8)

Абсолютне вивільнення має місце тоді, коли обсяг виробництва виконується з меншою кількістю оборотних коштів, порівняно з плановою потребою в них. Абсолютне вивільнення визначається за формулою:

, (4.9)

де N – річний плановий обсяг реалізації продукції, грн.; , - тривалість обороту оборотних коштів в звітному і базовому періодах, відповідно, грн.

Відносне вивільнення має місце тоді, коли за наявності оборотних коштів в межах планової потреби забезпечене перевиконання плану виробництва. Відносне вивільнення визначається за формулою:

, (4.10)

де N1, N0 – обсяг реалізації продукції в звітному і базовому періодах, відповідно, грн.; - коефіцієнт оборотності оборотних коштів в базовому періоді.

 

Лабораторна робота №5


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал