Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Оцінка фінансової стійкості




По типу фінансової стійкості і її зміні можна робити висновок про надійність підприємства з точки зору платоспроможності.

Аналіз фінансової стійкості починається з показників, які відображають суть стійкості фінансового стану. Враховуючи, що довгострокові і короткострокові кредити, а також залучені кошти спрямовуються переважно на придбання основних засобів і капітальні вкладення, для виконання умови платоспроможності підприємства необхідно обмежити запаси і затрати величиною власних оборотних коштів.

У відповідності до показників забезпеченості запасів і затрат власними і залученими джерелами, виділяють наступні типи фінансової стійкості:

а) абсолютна стійкість фінансового стану (зустрічається дуже рідко) - власні оборотні кошти забезпечують запаси і затрати

б) нормально стійкий фінансовий стан - запаси і затрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів і довгостроковими залученими джерелами;

в) нестійкий фінансовий стан - запаси і затрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових залучених джерел і короткострокових кредитів і позик;

г) кризовий фінансовий стан - запаси і затрати не забезпечуються основними джерелами їх формування (підприємство знаходиться на грані банкрутства).

Таблиця 5.3

Оцінка фінансової стійкості підприємства

№ п/п Показники На початок періоду, тис. грн. На кінець періоду, тис. грн. Примітка
1. Джерела власних коштів      
2. Основні засоби та інші позаоборотні активи      
3. Наявність власних оборотних коштів      
4. Довгострокові кредити      
5. Наявність власних довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат      
6. Короткотермінові кредити      
7. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат      
8. Величина запасів і затрат      
9. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів      
10. Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових залучених джерел формування запасів і витрат      
11. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат      
12. Тип фінансової стійкості      

 

3. Аналіз ліквідності балансу підприємства



Даний аналіз дозволяє оцінити кредитоспроможність підприємства, тобто здатність розраховуватись з своїми зобов'язаннями. Ліквідність визначається покриттям зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі умови:

а) найбільш ліквідні активи повинні бути рівними найбільш терміновим зобов'язанням;

б) активи, які швидко реалізуються, повинні бути більші або рівні короткостроковим пасивам;

в) активи які повільно реалізуються, повинні бути більші або рівні довгостроковим пасивам;

г) активи, які важко реалізуються, повинні бути менші або рівні постійним пасивам.

У випадку, коли одна або декілька умов не виконуються, ліквідність балансу в більшій або меншій мірі відрізняється від абсолютної. При цьому нестача коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком в іншій групі за вартісною величиною. В реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу розраховують загальний показник ліквідності:

, (5.1)

де НЛА - найбільш ліквідні активи, грн.; ШРА - активи, які швидко реалізуються, грн.; ПРА - активи, які повільно реалізуються, грн.; НТЗ - найбільш термінові зобов'язання, грн.; КП – короткотермінові пасиви, грн.; ДП - довготермінові пасиви, грн.

 

Таблиця 5.4

Результати аналізу ліквідності балансу

  Актив Значення, тис. грн   Пасив Значення, тис. грн.
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
Найбільші ліквідні активи     Найбільш термінові зобов'язання    
Активи, які швидко реалізуються     Короткотермінові пасиви    
Активи, які повільно реалізуються     Довгострокові пасиви    
Активи, які важко реалізуються     Постійні пасиви    
Коефіцієнт ліквідності балансу    



.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал