Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Згідно з статуту Всесвітнього банку його членами можуть стати тільки члени МВФ.
12. Сферами діяльності Банку є:

а)предоставление позик грантів і технічної допомоги насамперед в інфраструктурних галузях економіки;

б)оказание консультаційно-аналітичних і трейнинг-услуг|;

г)стимулирование притоки інвестицій в країну з інших міжнародних фінансових джерел.

13. Основні завдання ВБ:

а). Координація руху капіталу у світовому масштабі.

б). Усунення політичних і економічних відмінностей між розвиненими країнами, що розвиваються.

в). Стабілізація світової економіки.

г). Праця ведучим інтелектуального центру.

Напрями поточній діяльності ВБ.

а) розробка стратегії по скороченню рівня бідності.

б) робота в області трудових ресурсів.

в) організаційний розвиток.

г). захист навколишнього середовища.

д). розгляд проблем заборгованості.

г). розвиток приватного сектора.

 

Рекомендованна література

1.Бойцун Наталія Євгенівна, Стукало Наталія Вадимівна.Міжнародні фінанси: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Д АРТ-ПРЕС, 2004. — 326с.

2. В'юн В. Г., Наумов А. Ф., Наумова В. Г..Міжнародні фінанси: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. — Миколаїв : МДУ, 2008. — 216с.

3. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Ковалевський В. В., Левицький М. А., Воронова О. В..Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Козак (ред.). — Вид. 3-тє, перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 639с.

4. Лисенков Юрій Михайлович, Іващенко Оксана Андріївна, Музиченко Ольга Валеріївна.Міжнародні фінанси: навч. посіб. для дистанц. форми навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 211c.

5. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчання / Харківський національний економічний ун-т / Тетяна Олександрівна Резнікова (уклад.). — Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. — 20с.

6. Практикум з навчальної дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів напрямів підготовки "Міжнародна економіка", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" всіх форм навчання / Харківський національний економічний ун-т / Тетяна Олександрівна Резнікова (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2008. — 51с.

7. Софіщенко Ірина Ярославівна. Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 200с.

8. Мозговий О.М., Оболенська Т. Є., Мусієць Т. В., Руденко Ю.М., Павлюк О. О..Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т ім. Вадима Гетьмана / О. М. Мозговий (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 502с. :

 

 


РОЗДІЛ 2


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал