Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 6. Податки. Податкова система
Ключові терміни: податок, фіскальна функція податків, регулююча функція податків, прямі податки, непрямі податки, загальнодержавні податки, місцеві податки, податкова система, податкова політика, податкова ставка, одиниця оподаткування, об'єкт оподаткування, суб'єкт оподаткування, джерело сплати податку.

 

         
 
Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки: примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання, законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників, зміна форми власності.
 
   
 
   

 

 


суб’єкт ® хто сплачує; об’єкт ® що оподатковується; одиниця ® як це що обчислюється; джерело ® з чого сплачується; ставка ® скільки сплачується; квота ® яка частка доходу утримується

 

       
 
 
   

 

 

               
   
 
   
 
 
 
   

 

 

       
 
 
   

 

 


Структура податкових надходжень у США за видами податків у %*

Вид налога Доля в %
1. Загальний податок з продажів 2. Прибудковий податок з населення 3. Акциз на пальне 4. Акциз на тютюн 5. Акциз на спиртні напої 6. Податок на власників автотранспорту 7. Податок на прибуток корпорацій 8. Податок на нерухомість 9. Податок на спадок та дарування 10. Інші податки та збори 6,3 1,6 3,5 7,9 2,0 1,0 13,7

*Джерело: О.В. Мещерякова. Налоговые системы стран мира (справочник). М.: Фонд "Правовая культура", 1995. С. 43.

Схема податку на прибуток підприємств[10,11]

 

 


Схема земельного податку [ ]

-

 

Схема податку збіра за першу реєстрацію транспортного засобу; [10,11]

 

Схема ПДВ [10,11]

 
 

 


.

(С — собівартість, П — прибуток, АЗ — акцизний збір):

 

 

 


ПК звітного періоду складається з сум податків, сплачених (нарахованих) підприємством — платником податку в звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (звернення і основних фондів або нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
(НЗ— сума податкових зобов'язань підприємства; ПК — сума податкового кредиту підприємства, сума, на яку підприємство-платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду) 

 

.

 

( — сума податків, сплачених платником в звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг);

— сума податків, сплачених платником в звітному періоді у зв'язку з придбаннямосновних фондів;

— сума податків, сплачених платником в звітному періоді у зв'язку з придбанням нематеріальних активів.)

Схема акцизного податку [10,11]

 

Включення акцизного збору у відпускні ціни товарів (ВЦ)

 

 


ВЦ = (С + П) : (100 — А) 100.

 

(С — собівартість, П — прибуток, АЗ — акцизний податок, ВЦ відпускні ціни товарів)

 

 

 
 


Схема мита [10,11]

 

 

 

 

 


Схема плати за заготівлю деревини [10,11]

 


Схема плати за використання водних ресурсів [10,11]

           
   
 
   
Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.  
 
 
Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування  
Пенсійний фонд формується за такою схемою[10,11]:

Формування коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюється за такою схемою[10,11]:

Фонд соціального страхування на випадок безробіття є важливим атрибутом ринкової економіки. Його формування і використання характеризується такими джерелами доходів і напрямами видатків[10,11]:

Фонд соціального страхування від нещасних випадків створюється з метою проведення профілактичних доходів з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди. Функціонування фонду здійснюється за такою схемою[10,11]:

 

 

 

 
 

 


Завдання для самоконтролю

1. Що таке податки?

2. Які існують форми платежів юридичних і фізичних осіб державі?

3. Які функції виконують податки?

4. Які виділяються елементи системи оподаткування?

5. За якими ознаками здійснюється класифікація податків?

6. Які є види прямих податків?

7. Які виділяються види непрямих податків?

8. У чому полягає сутність поділу податків на загальнодержавні й місцеві?

9. Що таке податкова система?

10. На яких принципах заснована побудова податкової системи?

11. Який склад і структура податкової системи України?

12. Яка схема прибуткового оподаткування підприємств в Україні?

13. Як встановлюється земельний податок в Україні?

14. Які види майнового оподаткування застосовуються в Україні?

15. Яка схема встановлення і сплати податку на додану вартість в Україні?

16. Яка сфера і механізм специфічного акцизного оподаткування в Україні?

17. Який механізм установлення і стягнення мита в Україні?

18. Які види платежів за ресурси встановлені в Україні?

19. Які цільові фонди створюються в Україні та на які групи вони поділяються?

20. Які джерела формування та напрями використання Пенсійного фонду?

21. Які джерела формування та напрями використання Фонду соціального страхування від нещасних випадків?

22. Які джерела формування та напрями використання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

23. Які джерела формування та напрями використання Фонду соціального страхування на випадок безробіття?


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал