Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття фінансової політики
     
 
 
   

 


Фінансова політика реалізується
за допомогою:

 

                   
   
 
   
 
   
 
 
 
   

 


залежить від:

 

 

Принципи формування фінансової політики:

         
 
 
   
підвищення суспільного добробуту. Фінансова політика повинна сприяти зростанню ефективності виробництва і підвищенню продуктивності праці;
 
   
мобілізація і використання фінансових ресурсівдля забезпечення розширеного відтворення, соціально-культурних заходів, оборони, управління та інших потреб суспільства;
 
   
удосконалення фінансового механізму, який зумовлює формування оптимального обсягу фінансових ресурсів та їх найраціональнішого розміщення й використання та заборону технологій, що загрожують здоров'ю людині. При цьому виробничі підрозділи повинні нести витрати з відшкодування відновлення довкілля.
 
   
Головні напрями фінансової політики сучасного періоду України:

 


· сприяння завершенню роздержавлення та приватизації;

· завершення земельної реформи;

· демонополізація економіки;

· забезпечення соціального захисту населення;

· удосконалення зовнішньоекономічної діяльності з метою зміцнення позиції України на світовому ринку;

· вступ України до світової організації торгівлі;

· захист і оздоровлення екологічного середовища;

· проведення адміністративної та пенсійної реформ.

Завдання для самоконтролю

1. Розкрийте економічний зміст фінансової політики та її роль у формуванні розподільних відносин у державі.

2. Обґрунтуйте кількісну і якісну характеристики фінансової політики.

3. Охарактеризуйте принципи формування фінансової політики в Україні.

4. Дайте характеристику стратегії і тактики фінансової політики України в сучасних умовах господарювання.

5. Сформулюйте основні напрями розвитку фінансової політики в Україні.

Тести для перевірки знань студентів [9]

1. Фінансова політика характеризується як:

1) державна політика у сфері розподільних і перерозподільних відносин;

2) частина економічної політики держави, яка спрямована на досягнення максимального соціально-економічного рівня розвитку суспільства;

3) сукупність заходів щодо забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації державних програм;4) сукупність фінансових заходів, які здійснює держава через фінансову систему.

2. За характером заходів і часом їх здійснення фінансову політику поділяють на:

1) фінансову тактику і фінансову стратегію;

2) фінансову стратегію і бюджетне регулювання;

3) оперативну фінансову політику і фінансову тактику;

4) фінансову стратегію і податкову політику.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.042 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал