Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” визначити принципи побудови системи оподаткування.
3.6 Відповідно до визначених у законі України „Про систему оподаткування” принципів побудови системи оподаткування розкрити їх сутність.

3.7 Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” розглянути проблему усунення подвійного оподаткування.

3.8 Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” перелічити обов’язки фінансових установ щодо здійснення податковими органами контролю за повнотою і своєчасністю сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

Тестові завдання [10]

1. Податкова система:

а)це сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджету й державних цільових фондів;

б) це сукупність принципів, форм і методів їх установлення, зміни чи відміни; дій, які забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства;

в) це сукупність правових норм, що регулюють відносини в галузі податків.

2 Джерелом податків є:

а) валовий внутрішній продукт;

б) національне багатство;

в) прибуток, собівартість, дохід;

г) національний дохід.

3. Податки виконують наступні функції:

а) фіскальну, соціальну та регулюючу;

б) контрольну, захисну та політичну;

в) розподільчу, відтворювальну та політичну;

г) економічну, політичну та соціальну.

4. Регулююча функція податків виявляється через:

а) систему пропорційного оподаткування;

б) формування фінансових ресурсів держави, які акумулюються у бюджетній системі держави;

в) надання податкових пільг та зміну податкових ставок;

г) кількісне відображення податкових надходжень;

д) один із найважливіших важелів державного регулювання економічних та соціальних процесів.

5.Платник податку – це:

а) юридична чи фізична особа, яка безпосередньо сплачує податок до бюджету;

б) юридична чи фізична особа, яка безпосередньо несе податковий тягар;

в) юридична чи фізична особа, яка має податковий борг;

г) юридична чи фізична особа, яка має право на податкове відшкодування.

6. Податковий кредит – це:

а) пільги, спрямовані на зменшення податкової ставки, суми податку або відстрочка здійснення платежу;

б) пільги, спрямовані на скорочення податкової бази за рахунок визначених витрат;

в) виключення з оподатковуваного доходу окремих об’єктів оподаткування;

г) податкові знижки для окремих суб’єктів оподаткування;

д) сума витрат, понесених платником податку у зв’язку з придбанням товарів, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального оподатковуваного доходу.

7. Непрямі податки встановлюються:

а) в цінах товарів і послуг, а їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів;

б) на прибутки юридичних та фізичних осіб, а їх розмір для окремого платника залежить від його доходів;в) у загальній сумі відповідно до потреб у доходах, а їх розмір для окремого платника залежить від його доходів;

8. Прямі податки відрізняються від непрямих тим, що вони:

а) включаються до ціни на стадії виробництва;

б) сплачує одна особа, а несе друга;

в) стягуються за тарифами;

г) включаються до ціни на стадії реалізації.

9. За економічною природою непрямі податки поділяються на:

а) акцизи й мита;

б) податок на прибуток і податок на власників транспортних засобів;

в) державне мито й ресурсні платежі;

г) вірної відповіді не існує

10. До загальнодержавних податків і зборів в Україні відносять:

а) податок з реклами та курортний збір;

б) комунальний податок та ринковий збір;

в) податок на промисел та судовий збір;

г) вірна відповідь відсутня.

11. Правовий механізм функціонування податкової системи України регламентується:

а) Податковим Кодексом України;

б) Законом України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991р. зі змінами та доповненнями;

в) Законом України «Про порядок сплати зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000р. №2181-ІІІ зі змінами та доповненнями;

г) вірної відповіді не існує

10. Акцизний збір відноситься:

а) до прямих особистих податків;

б) до прямих реальних податків;

в) до непрямих податків;

г) до непрямих індивідуальних податків

11. Підакцизними товарами сьогодні в Україні виступають:

а) алкогольні напої; спирт етиловий; тютюнові вироби; транспортні засоби; пиво солодове; бензин;б) алкогольні напої; тютюнові вироби; бензин;

в) бензин; тютюнові вироби; алкогольні напої; шоколад;

г) алкогольні напої; тютюнові вироби; золото; бензин.

12. Джерелом сплати акцизного збору є:

а) прибуток;

б) виручка від реалізації;

в) валові витрати;

г) собівартість.

13. Акцизний збір за економічним змістом об’єкта оподаткування це:

а) податок на споживання;

б) окладний податок;

в) загальнодержавний податок;

г) місцевий податок.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал