Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми рефератів та контрольних робіт
1. Фінанси як об'єктивна економічна категорія.

2. Функції фінансів.

3. Фінансові категорії, їх сутність і загальна характеристика.

4. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси, їх склад і характеристика.

5. Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки України.

6. Фінансова система України.

7. Фінансовий механізм, його складові елементи та загальна характеристика.

8. Управління фінансами. Фінансовий контроль.

9. Удосконалення фінансового механізму в Україні у період формування ринкової економіки.

10. Податкова політика і податкова система України на сучасному етапі.

11. Наукові застави побудови податкової системи держави з ринковою економікою.

12. Фінансові відносини та проблеми їх розвитку в умовах перехідної економіки.

13. Роль фінансів у становленні та розвитку ринкової економіки.

14. Моделі фінансових відносин у суспільстві.

15. Роль і значення фінансів у здійсненні соціально-економічної реформи суспільства.

16. Сфери фінансових відносин та проблеми їх співвідношення в умовах ринкового середовища.

17. Роль фінансів у забезпеченні збалансованого ринку економіки.

18. Бюджетна політика держави на сучасному етапі.

19. Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку суспільства.

20. Реформування бюджетної системи в умовах розвитку ринкової економіки.

21. Проблеми збалансованості бюджету України.

22. Організація бюджетного процесу в Україні.

23. Значення і роль державного кредиту в фінансуванні бюджетного дефіциту.

24. Державний позиковий фонд як форма рефінансування державних запозичень.

25. Роль державних цінних паперів у фінансуванні державного боргу.

26. Причини виникнення та шляхи фінансування державного зовнішнього боргу.

27. Державний кредит. Проблеми державного боргу в Україні.

28. Фінансовий ринок.

29. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

30. Характеристика фінансових відносин суб'єктів господарювання різних форм власності.

31. Майнове та особисте страхування як ланка фінансової системи.

32. Місцеві фінанси України.

Завдання для самостійної роботи студентів

1.Підбір інформації про дискусійні запитання щодо суті й функцій фінансів у економічній літературі.

2. Підбір інформації про суспільне призначення фінансового контролю як реалізації контрольної функції фінансів.

3. Підбір інформації про джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів держави.

4. Підбір інформації про проблеми збалансованості бюджету України.

5. Підбір інформації про причини виникнення та шляхи фінансування державного зовнішнього боргу.6. Підбір інформації про становлення та розвиток податкової системи України.

7. Підбір інформації про склад і напрями фінансування соціально - економічних потреб регіонального значення.

8. Підбір інформації про форми і види валютного котирування.

9. Підбір інформації про правове оформлення державних позик.

Екзаменаційні питання

по дисципліні «Фінанси»

1. Фінанси як економічна категорія. Суть фінансів

2. Фінанси як економічна категорія Функції фінансів

3. Поняття фінансової системи

4. Ланки (рівні) фінансової системи

5.Фінансова система України

6. Роль фінансів у відтворенні

7. Фінансовий ринок. Складові елементи і грошові потоки фінансового ринку.

8. Ринок цінних паперів.

9.Кредитний ринок.

10. Фінансова політика держави

11. Фінансова політика підприємства

12. Фінансова політика держави і фінансовий механізм.

13.Фінансовий механізм зовнішньоекономічних стосунків.

14.Платіжний баланс України і його структура.

15. Управління фінансами Загальні поняття про управління фінансами

16. Управління фінансами. Органи управління фінансами

17. Автоматизовані системи управління фінансами

18. Фінансове планування і прогнозування Зміст, значення і методи фінансового планування

19. Фінансове планування і прогнозування Фінансове прогнозування і сфера його вживання

20. Фінансовий контроль. Значення, форми і методи фінансового контролю

21. Фінансовий контроль. Види фінансового контролю

22. Організації фінансового контролю в Україні

23. Фінанси комерційних організацій. Грошові стосунки, складові зміст фінансів комерційних організацій24. Фінанси комерційних організацій. Фінанси підприємств

25.Фінансові ресурси їх склад і призначення.

26. Інвестиційна діяльність підприємства

27. Фінанси некомерційних організацій. Суть некомерційних організацій

28. Фінанси некомерційних організацій. Фінансові стосунки некомерційної організації

29.Фінанси кредитних установ, страхових компаній і індивідуальних підприємців. Грошові стосунки, складові зміст фінансів кредитних установ

22.Фінанси кредитних установ, страхових компаній і індивідуальних підприємців. Специфіка фінансів страхових компаній

23.Фінанси кредитних установ, страхових компаній і індивідуальних підприємців. Фінанси суб'єктів господарювання без утворення юридичної особи

24. Державний бюджет як економічна категорія. Суть державного бюджету

25.Бюджет України і бюджетний процес.

26 Профіцит і дефіцит державного бюджету.

27.Місцеві фінанси. Їх сутність.

28.Доходи і витрати місцевих бюджетів.

29.Основи формування місцевих фінансів. Проблеми формування місцевих фінансів і шляху їх розв'язання|.

30. Державний бюджет як економічна категорія. Доходи і витрати державного бюджету

31. Економічна сутність, значення і основи організації страхування.

32. Суть, значення і основи організації загальнодержавного соціального страхування в Україні.

33. Суть |, значення і основи організації страхування. Страховий ринок і учасники страхових стосунків.

34.Позабюджетні цільові фонди:

35. Державний кредит. Суть і значення державного кредиту

36. Державний кредит. Позики і емісія державних цінних паперів

37. Державний борг. Методи погашення державного боргу.

38.Державний борг Управління державним боргом

39. Позабюджетні фонди і їх ознаки

41. Позабюджетні фонди. Характеристика позабюджетних фондів.

42. Вплив фінансів на розвиток виробництва

43. Дія фінансів на зростання життєвого рівня населення

44.Управління фінансами і фінансова політика

45.Соціальне забезпечення

46.Комерційні банки і їх операції.

47.Ознаки кризи фінансової системи України і міри по подоланню фінансових труднощів.

48.Використання фінансів для вирішення соціальних проблем.

49.Роль фінансів в розвитку міжнародної торгівлі. Вивіз капіталу за рубіж.

50. Міжнародні фінансові відносини

51. Міжнародні кредитно-фінансові інститути

52. Організація податкової служби і податкової роботи в Україні.

53. Форми оподаткування в Україні (структура податкової системи, непрямі податки, прямі податки, загальнодержавні податки, місцеві податки)

54.Економічна суть податків і їх функції.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал