Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Системи і форми оплати праці
 

Як відомо існує три системи та форми оплати праці –тарифна , безтарифна, комбінована.

Тарифна система - є сукупністю нормативів, за допомогою яких виконується регулювання зарплати різних категорій персоналу. Складовими тарифної системи є тарифні ставки, кваліфікаційні розряди, посадові оклади, кваліфікаційні категорії.

Тарифна ставка – це виражений в грошій формі розмір оплати праці робочого за одиницю часу (вона може бути погодинна та денна). Використовується для оплати праці робітників – відрядників, при цьому обов’язково враховується кваліфікаційний розряд працівника за ЄТКД.

Ми робили з Грищук додаткова тарифна ставка враховувала професійну освіту,стаж роботи на підприємстві,складність виконуваний робіт,можливість появи нестандартних ситуацій,рівень відповідальності (за матеріали, за інструмент, обладнання,), напруженість праці,

тобто пропонували (за методом Модернова А.В та д е н Ільєнкової С.Д.) модель визначення тарифної ставки для робітника

ТС = ПО+С+СР+НС+РВ+Н

ПО - професійну освіту, С -стаж роботи на підприємстві, СР - складність вико-нуваний робіт,НС - можливість появи нестандартних ситуацій, РВ - рівень відповідальності (за матеріали, за інструмент, обладнання,), Н- напруженість праці,

Посадовий оклад- це виражений в грошовій формі роз

мір оплати праці службовців які виконують певні функціональні обов’язкі.

Розрізняютьвідрядну та погодинну систему оплати праці.

Відрядна поділяється на : пряму , відрядно-преміальну, акордну систему.

Погодинна поділяється – пряму погодинну, погодинно-преміальну – коли робітнику нараховують премію за високу якість робіт, посадово-преміальну – для керівників та спеціалістів- крім посадового окладу їм нараховується премія за якість робіт та високі показники виконання плану.

Відрядна система визначається :

ЗП = W Р,

W –обсяг робіт, Р –розцінка .

Крім того для акордної та відрядної системи оплати праці також використовують показник КТУ, який визначає внесок кожного працівника у виконання завдань бригади.

Погодинна системавикористовується для різних категорій робітників та службов-ців.

Загальна (або пряма) погодинна ЗП =основний заробіток за відпрацьований час +додаткова зарплата за умови праці (доплати та надбавки ) + премія

ЗП = ОЗП + ДЗП + Пр

ДЗП –додатковазарплата може бути виплачена за суміщення професій ( %), стимулювання напруженої праці( %), доплати за багатозмінний режим роботи в нічний час (%), неблагосприятливі умови праці(%), за розряд або клас(водія) роботи (%) , за виконання обов’язків майстра чи бригадира (%), за вчену ступінь чи звання для ВУЗів(%), за інтенсивність роботи , за високу кваліфікацію тощо.ПреміяПР –виплачується при умовах досягнення певних показників – зростання обсягів продукції, наявності прибутку,зниження витрат на виробництво,випуску продукції високої якості, високої культури праці та виробництва.

Тобто погодинно-преміальна система для робітників може бути представлена

ЗП =ЗП1 (Д1+ Д2+Д3+Д4.+ . .)

Де : ЗП1-погодинний заробіток працівника

Д1,Д2,Д3 - доплати за суміщення професій , за складність робіт, (перераховано в додаткові зарплаті - ДЗП)

Посадово-преміальна система для службовців або керівників

ЗП =ЗПпо (Д1+ Д2+Д3+Д4 . .+ )

Де: ЗПпо –посадовий оклад , Д1, Д2, Д3 - доплати за (перераховано в ДЗП)

Ми з Грищук враховували за мотодикою Ільєнкової та Модернова:

ТС = ПО + С+СР+НС/РВ +ВКТ

По-профосвіта, С-стаж роботи, СР-важлтвість чи складність робіт,НС-нестандартні ситуації,РВ-рівень відповідальності,ВКТ-відповідальність за збереження професійної таємниці

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал