Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні показники транснаціоналізації світової економіки.


За методологією UNCTAD економічна діяльність ТНК в цілому та її закордонної складової окремо описується такими основними показниками:

FA - зарубіжні активи ТНК;
TA - активи ТНК;
FS - обсяг зарубіжної продажу ТНК;
TS - обсяг продажу ТНК;
FE - чисельність зарубіжних співробітників в ТНК;
TE - чисельність співробітників в ТНК;
FAF - кількість закордонних філій ТНК;
TAF - загальне число філій ТНК у світі.

На основі цих величин розраховується показники, що характеризують зарубіжну експансію ТНК:

1. Індекс транснаціоналізації компанії (TNI - transnationality index), розроблений UNCTAD для оцінки масштабів і ступеня зарубіжної активності ТНК. Розраховується як середньоарифметична частки зарубіжних активів ТНК у її загальних активах, частки зарубіжних продажів в її загальних продажах, та частки персоналу, зайнятого на закордонних філіалах ТНК – в загальній чисельності її персоналу.

 

TNI = (FA/TA+FS/TS+FE/TE) / 3 ×100 % (3.1)

 

Індекс транснаціоналізації – показник, що характеризує, наскільки значимою є закордонна діяльність ТНК на основі виокремлення у загальній структурі часток зарубіжних активів, продажів та найманого персоналу.

Чим вище індекс, тим більше значення для компанії має активність її зарубіжних філій.

Приклад 3.1 Порівняємо гіпотетичні корпорації А та В за рівнем індексу транснаціоналізації на основі наведених даних:

 

Показники діяльності ТНК Корпорація А Корпорація В
Зарубіжні активи ТНК, млн.дол. 82,5
Обсяг зарубіжних продажів, млн.дол.
Чисельність зарубіжних співробітників, тис.чол.
Кількість зарубіжних філіалів, тис. 7,45
Активи ТНК, млн.дол.
Обсяг продажів, млн.дол.
Чисельність співробітників, тис.чол.
Загальне число філіалів у світі, тис. 12,5

 

TNIА= ×100% = 60,67%

 

ТNIВ= ( ×100% = 59%

Отже, корпорація А має вищий індекс транснаціоналізації, що свідчить про більшу концентрацію її зарубіжних інтересів.

2. Індекс інтернаціоналізації (II - internationality index) розраховується

шляхом ділення числа зарубіжних філій на число всіх відділень.

 

II = (FAF/TAF) · 100 % (3.2)

 

Індекс інтернаціоналізації – показник, що характеризує організаційну структуру ТНК, а саме частку зарубіжних філій у їх загальній кількості.

Також використовується індекс географічного розподілу, що є модифікацією індексу інтернаціоналізації, який, окрім частки зарубіжних філіалів в загальній їх структурі, враховує кількість приймаючих країн (H): 

GSI= (3.3)

 

Методика складання рейтингу найбільших нефінансових ТНК світу, якої дотримується UNCTAD, заснована на ранжуванні корпорацій за обсягом зарубіжних активів.

Галузева приналежність ТНК суттєво впливає на обсяг їх активів. Відповідно, існуюча методика складання рейтингів UNCTAD, заснована на дихотомії між національними і зарубіжними активами, призводить до того, що їх лідерами стають ТНК капіталомістких галузей, в закордонній власності яких знаходяться великі матеріальні активи - права на природні ресурси, машинобудівні виробництва, інфраструктурні об'єкти і т.д. Зі ста найбільших ТНК світу найбільше представництво мають корпорації хіміко-фармацевтичної (Procter&Gamble), автомобільної(Ford, Toyota, Volkswagen, DC, BMW, Honda, Fiat, Renault, Volvo), нафтогазової галузей (bp, Royal Dutch/Shell Group) та корпорації сфери торгівлі та послуг(McDonalds). Найбільші темпи зростання демонструють ТНК телекомунікаційної галузі.

Оцінка рівня розвитку та впливу ТНК розвинених країн провадиться UNCTAD на основі даних про 100 найбільших ТНК світу, що є методично цілком виправданим: на їх частку, що становлять менше одного відсотка загального числа ТНК в світі, припадала орієнтовно шоста частина світових продажів, закордонних філій, їх активів і працівників.

Проведений порівняльний аналіз даних UNCTAD дозволяє констатувати, що американські ТНК відіграють провідну роль у світі. Так, на першому
місці в рейтингу топ-100 знаходиться американська корпорація General
Electric, закордонні активи якої складають 229 млрд доларів.В першій десятці розглянутого списку ТНК представлені чотири корпорації, які мають свої штаб-квартири в Сполучених Штатах. Поряд з General Electric, це Ford Motor Company, General Motors, ExxonMobil Corporation. Також у першій десятці зазначеного списку є представники Великобританії, Франції та Японії. Це британські гіганти Vodafone Group Plc, bp (British Petroleum Company plc) і британо-голландська група RoyalDutch / Shell Group, французькі компанії Total Fina Elf і France Telecom, японський авто гігант Toyota Motor Corporation.

В цілому ж з 100 найбільших ТНК світу 27 базуються в США. На частку цих 27 компаній припадає 29,9% сукупних закордонних активів, 23,2% зарубіжних продажів і 25,8% зайнятих від загального числа аналогічних
показників ста найбільших ТНК. Таким чином, Сполучені Штати є світовим лідером як за числом ТНК у списку 100 найбільших, так і за
основними показниками їх діяльності.

У списку 100 найбільших ТНК світу 52 мають країни базування, що входять до Євросоюзу. Зауважимо, що Швейцарія представлена в цьому списку п’ятьма ТНК.

З країн колишнього СРСР найбільшою ТНК є компанія «Лукойл».

Середній індекс транснаціональних для ста провідних ТНК світу в даний час складає 57%. Для американських корпорацій середній індекс
транснаціональності дорівнює 43,8%, отже для американських ТНК зарубіжний бізнес не відіграє чільної ролі, оскільки американський внутрішній ринок – найбільш місткій у світі. Наприклад, автомобільні корпорації США продають більш за 70% продукції на внутрішньому ринку. За розглянутим показником американським ТНК поступаються лише японські, середній індекс яких 43,7%. Це є ще одним свідченням того, що в країнах з розвиненими внутрішніми ринками ТНК багато в чому орієнтовані саме на ці ринки, де найчастіше зосереджено більше половини їх активів, продажів і зайнятих. Для країн ЄС середній індекс транснаціональності становить 60,1%. Необхідно також відзначити високий індекс транснаціональних швейцарських ТНК - 82%.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал