Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості сучасного етапу розвитку фінансової глобалізації.


Сучасний етап розвитку глобалізаційних процесів у сфері фінансів характеризується цілою низкою особливостей, серед яких слід відзначити ключові.

1.Фінансова глобалізація має циклічний характер розвитку і на даний момент ймовірним є уповільнення глобалізаційних процесів. Більшість науковців та практиків вважає глобалізацію постійним процесом, а саме невідворотним та «довічним».

2.Розвиток фінансової глобалізації проходить у рамках сучасних течій філософії, що характеризуються трансформацією від модерну до постмодерну.

Характерними рисами постмодерну є відхід від ідеалів демократії та гуманізму, поділ суспільства на найбільш гідних та інших, визнання природного ринкового відбору та жорсткої конкуренції тощо. Глобальний фінансовий ринок є одним з найяскравіших проявів постмодерністського світогляду. Це підтверджується тим, що внаслідок жорсткого ринкового відбору та конкуренції на глобальному фінансовому ринку з’явилися провідні гравці,від яких залежить даний ринок. Крім того, глобальний капітал має тенденцію до переливу між розвинутими ринками, а слаборозвинені відчувають постійну нестачу в ньому, внаслідок цього фінансові центри, промислово розвинуті країни стають ще багатшими, а бідні – ще біднішими. Бурхливий розвиток філософії постмодерну може призвести до катастрофічних наслідків для всього суспільства та світової фінансової системи зокрема. У таких умовах у державній політиці на перший план мають виходити національні інтереси формування стабільної та ефективної фінансової системи країни. Державна фінансова політика має бути національно зумовленою, інтернаціонально орієнтованою та соціально скоординованою, оскільки «політичні рішення, що приймаються у центрі глобальної системи, виходять з внутрішніх економічних пріоритетів відповідних країн». На жаль, Україна поки що не може претендувати на роль країни, що приймає глобальні рішення, виходячи з національних інтересів, тому українська фінансова система має бути захищеною від небажаних наслідків зовнішнього впливу.

3.Роль держави в умовах фінансової глобалізації залишається вагомою незважаючи на той факт, що чим глобалізованіша країна, тим менший обсяг функцій держави реалізується на національному рівні.

4.Темпи зростання фінансового капіталу у світі випереджають темпи зростання фізичного виробництва, обміну та споживання виробленої продукції. Спостерігається тенденція все більш відокремленого нарощення фінансового капіталу від реальної економіки. Глобальні фінансові відносини зміщуються у площину віртуального. За оцінками експертів у 2007 році світовий обсяг фінансових активів перевищив світовий ВВП у 10 разів.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал