Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Причини глобальної експансії ТНК: аналіз позитивних та негативних наслідків.


У цілому динаміку розвитку ТНК після Другої світової війни можна пояснити таким чином. Їх широкомасштабна поява припадає на 50-60-ті роки ХХ ст., коли з американських бізнес-структур з’явились перші ТНК. Потім ця тенденція проявилась серед японських та німецьких компаній. Англійські, голландські і французькі корпорації проявляли себе в той період як більш традиційні міжнародні гравці. Промислово-фінансові угруповання деяких, менш розвинених, держав також були залучені до процесу глобалізації та водночас закріпили свої міжнародні позиції. У 80-ті роки ХХ ст. до них приєднались компанії Південної Кореї і деяких країн, що розвиваються.

У 90-ті роки ХХ ст. експансія ТНК посилилася. Причини цього можна сформулювати таким чином.

По-перше, ТНК зуміли відкрити для себе деякі нові регіони: з розпадом Радянського Союзу і зміною політичних курсів та зовнішньої політики колишніх соціалістичних країн система світового ринку розповсюдилася на значні території.

По-друге, швидкими темпами зростала глобалізація фінансового сектора, що сприяло інтеграції фінансових ринків окремих країн. Виникли величезні транснаціональні фінансові конгломерати. Глобальні фінансові потоки стали визначальним чинником міжнародних економічних відносин.

По-третє, процеси приватизації і комерціалізації відкрили нові ринки і галузі, які раніше були недоступні або ж доступні з істотними обмеженнями.

По-четверте, ряд причин обумовив посилення конкуренції на глобальному рівні. Особливо значущими чинниками стали такі: розповсюдження технологій; конвергенція технологічних можливостей у багатьох галузях виробництва, що полегшувало імітацію та появу різних видів товарів з кращими якостями; злиття корпорацій у світовому масштабі. Формування нових рамок корпоративної співпраці і стратегічних союзів підсилило інтенсивність та розширило територіальне розповсюдження конкуренції. На ринку з’явилися нові конкуренти, зокрема з азіатських країн.

По-п’яте, збільшилася значущість регіональних інтеграційних процесів і зон співпраці, що, в свою чергу, зумовило багатовекторний вплив на прямі капіталовкладення. Одним із найбільш показових прикладів є поглиблення європейської інтеграції та створення в даному регіоні єдиного ринку.

По-шосте, у всьому світі набули поширення сучасні технічні досягнення і технології їх застосування, які зумовили структурні зрушення і надали широких можливостей для розвитку підприємництва (особливого значення в цьому контексті набула інформаційна революція).

По-сьоме, окремі ринки і національні економіки стали більш взаємозалежні, але при цьому збільшився технологічний розрив та розрив у рівні доходів. Спостерігається всебічна нерівність між окремими регіонами та країнами.Звідси можна зробити висновок, що інтеграційні процеси у світовому господарстві в майбутньому, якщо не трапиться широкомасштабних економічних чи політичних катаклізмів, будуть продовжуватись. Однак вони супроводжуватимуться зростаючою конкуренцією в глобальному масштабі та асиметричністю з погляду нерівності між “переможцями” та “переможеними”. Також слід зазначити, що ці процеси, як і раніше, багато в чому залежатимуть від стратегії діяльності та економічної політики провідних ТНК світу.

До головних позитивних наслідків діяльності ТНК, що напрацьовані ними спільно разом з державою, громадськими інститутами та міжнародними організаціями можна віднести такі: забезпечення в провідних індустріально розвинутих країнах гарантованого прийнятного мінімального рівня якості життя практично для всього населення таких країн; розробка демократичних норм управління на державному та міжнародному рівнях, які стали орієнтиром для всіх держав світу; протягом ХХ ст. ТНК безпосередньо і опосередковано брали участь у створенні технологій авто- та авіабудування, ракетній, космічній та ядерній технологіях, що докорінно змінили не тільки баланс та розстановку сил у всьому світі, але й економічну структуру світового господарства. Значна роль ТНК також у якісно новому розвитку інформаційних технологій, на базі яких почав формуватися е-бізнес. За безпосередньої участі ТНК з’явився термін “метакапіталізм” та розпочався процес глобалізації; в 90-ті ХХ ст. роки США та провідні країни Європи забезпечили суттєвий прорив у порівнянні з іншими регіонами планети в такому сегменті світового господарського розвитку,як знання та технології, що дозволило їм перейти в якісно нову фазу розвитку – постіндустріальне суспільство.До негативних наслідків посилення ролі ТНК у світі слід віднести такі: неспроможність досягати своїх цілей, не залучаючи військовий потенціал. Економічне підґрунтя присутнє як в обох світових війнах, так і у всіх локальних конфліктах. Слід відзначити, що така практика вже перенесена у ХХІ сторіччя. Свідченням цього є невдача з сорокарічною багатокомпонентною програмою допомоги розвитку, яка спрямована на створення “золотого мільярда ” споживачів, користувачів та замовників, наслідком якої стали неконтрольоване зростання бідності, зубожіння та не прогнозована соціальна напруга навіть у розвинених країнах світу; практична відсутність у ХХ ст. системи глобального управління світовим співтовариством та світовою економікою як його підсистемою.

Сьогодні ТНК розширюють міжнародну діяльність шляхом придбання або створення нових компаній, організації спільних підприємств або ж вступаючи в іншого роду об’єднання. При цьому для здійснення подібних операцій необов’язково вдаватися до експорту капіталів та реінвестування власного прибутку. Завжди існує можливість поглинути іноземну компанію, одержавши кредит за місцем здійснення операції. Застосовуються і інші методи укрупнення активів і набуття контролю (наприклад, отримання місцевого основного капіталу в рахунок погашення боргу).

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал