Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Багатовимірні індекси глобалізації – індекси, що розглядають більше, ніж один вимір глобалізації.


Індекси глобалізації – це агреговані (укрупнені, кумулятивні, сумарні) показники, які обчислюються на основі субіндексів обраних вимірів глобалізації.

Кожному субіндексу присвоюється ваговий коефіцієнт, який визначає вплив того чи іншого виміру глобалізації на кінцевий Г-індекс. Більша частка одного субіндексу у загальній структурі веде до зосередженості індексу на одному вимірі глобалізації, приблизно однакові вагові коефіцієнти – до гомогенності (однорідності) індексу. Перші індекси розуміються як вузькозосереджені, останні – як комплексні. Деякі багатовимірні індекси через присвоєння одній зі змінних високого вагового коефіцієнта порівняно з коефіцієнтами для інших змінних є вузькозосередженими, в результаті чого їх можна віднести до одновимірних індексів.

Таким є один з найперших розроблених індексів глобалізації – індекс WMRC (World Markets Research Centre, Randolf 2001), який, хоча і враховує обсяг телефонного трафіку та користування Інтернетом у світі, на 90% сконцентрований на економічній глобалізації, а отже, фактично виявляється одновимірним індексом глобалізації.

Також групи індексів за другою ознакою можна розглядати з позиції географічного покриття (або кількості країн, для яких розраховується індекс). Яскравим прикладом є латинський Г-індекс – індекс, який розраховується лише для країн Латинської Америки.

Незважаючи на чисельність розроблених індексів глобалізації, на сьогодні лише деякі з них розраховуються на регулярній (щорічній) основі, тому існуючі Г-індекси поділяються на індекси регулярного та нерегулярного розрахунку. Варто зазначити, що до останньої групи відноситься переважна більшість індексів.

Аналіз методик кількісного вимірювання та якісної оцінки глобалізації.

КOF – індекс глобалізації.

Дата дослідження: 2002 рік — теперішній час.
Періодичність дослідження: Регулярно (щорічно).
Керівник дослідження: Керівник проекту — Аксель Дреер (Axel Dreher), професор економіки Університета Рупхерт-Карлса, Германия (Ruprecht-Karls-University Heidelberg, Germany).
Організація дослідження: KOF Swiss Economic Institute
Сайт дослідження: http://globalization.kof.ethz.ch/

KOF Index of Globalization - індекс рівня глобалізації країн світу, створений у 2002 році при Швейцарському економічному інституті (KOF Swiss Economic Institute) за участю Федерального Швейцарського технологічного інституту (Swiss Federal Institute of Technology) під керівництвом проф. Акселя Дреера.

Всі країни, досліджувані в рамках Індексу, оцінюються за 23 показниками, об'єднаними в три основні виміри глобальної інтеграції, що характеризуються наступним чином:- економічна глобалізація – опосередковується через потоки товарів, послуг та капіталу на далекі відстані, а також через передачу інформації, яка супроводжує ринковий обмін;

- соціальна глобалізація – виражається через поширення ідей, інформації та людей. Відображає міру інтегрованості пересічної людини, її родини, її життя та праці в міжнародні суспільні інститути;

- політична глобалізація – характеризує розповсюдження державних політик;

Чим вищий індекс глобалізації, тим більш глобалізована країна в зазначених напрямках.

Індекс економічної глобалізації в рамках розрахунку загального індексу глобалізації включає дві складові. Перша – це реальні економічні потоки, друга – обмеження на торгівлю та капітал.

Соціальна глобалізація для розрахунку індексу розглядається у трьох напрямах. Перша пов’язана з персональними контактами, друга включає інформаційні потоки, а третя – культурне зближення /близькість.

Для визначення рівня політичної глобалізації використовуються наступні показники: кількість посольств та комісій вищого державного рівня в країні, кількість міжнародних організацій, членом яких є окрема країна, та кількість мирних місій під егідою ООН, у яких країна приймала участь.

КОФ-індекс обчислюється як сума вказаних складових з ваговими коефіцієнтами, що змінюються щорічно. В останньому рейтингу 2014 року (за даними 2011 року) вони склали 36, 38 та 26% відповідно. Для всіх країн, охоплених даним дослідженням, складається рейтинг за індексом глобалізації, який вказує їх місце серед інших досліджуваних держав. 

Приклад 2.1 Оцінки рівня глобалізації Кіпру за різними напрямами складають: економічна глобалізація –85,11, соціальна –91,81, політична –79,28. Отже, загальне значення індексу складе:

KOF = 85,11×0,36 + 91,81×0,37 + 79,28 × 0,27 = 86,02

 

Приклад 2.2 Індекси глобалізації є показниками динамічними; проаналізуємо динаміку субіндексу економічної глобалізації для України за період 2005-2010рр. за допомогою статистичних методів.

Рік
Значення субіндексу 55,46 56,70 59,67 61,94 67,14 64,76

 

1. Розрахуємо абсолютні прирости ∆ за формулою ∆б = уі – у0 для базисної схеми та за формулою ∆л = уі – уі-1 для ланцюгової схеми:

б6-5= у2 – у1 = 56,70 – 55,46 = 1,24 л6-5= у2 – у1 = 56,70 – 55,46 = 1,24
б7-5= у3 – у1 = 59,67 – 55,46 = 4,21 л7-6= у3 – у2 = 59,67 – 56,70 = 2,97
б8-5= у4 – у1 = 61,94 – 55,46 = 6,48 л8-7= у4 – у3 = 61,94 – 59,67 = 2,27
б9-5= у5 – у1 = 67,14 – 55,46 = 11,68 л9-8= у5 – у4 = 67,14 – 61,94 = 5,2
б10-5= у6 – у1 = 64,76 – 55,46 = 9,30 л10-9= у6 – у5 = 64,76 – 67,14 = -2,38

 

Загальний приріст ∆л= ∆б10-5 = ∆л6-5 +∆л7-6 +∆л8-7 +∆л9-8 +∆л10-9 =9,3.

 

2. Темп зросту Тзр розрахуємо за формулою Тзрб = для базисної схеми та за формулою Тзрл = для ланцюгової схеми:

Тзр б (6-5) = = Тзр л (6-5) = =
Тзр б (7-5) = = Тзр л (7-6) = =
Тзр б (8-5) = = Тзр л (8-7) = =
Тзр б (9-5) = = Тзр л (9-8) = =
Тзр б (10-5) = = Тзр л (10-9) = =

 

Зауважимо, що Тзр л (6-5) * Тзр л (7-6) * Тзр л (8-7) * Тзр л (9-8) * Тзр л (10-9) = 1,004 * 1,052 * 1,038 *1,083 * 0,964 ≈ 1,168 ≈ Тзр б (10-5) , це говорить про правильність зроблених розрахунків.

3. Темпи приросту розраховуємо за формулами Тпри б = за базисною схемою та Тпри л =

Тпри б (6-5) = = Тпри л (6-5) = =
Тпри б (7-5) = = Тпри л (7-6) = =
Тпри б (8-5) = = Тпри л (8-7) = =
Тпри б (9-5) = = Тпри л (9-8) = =
Тпри б (10-5) = = Тпри л(10-9) = =

 

Зауважимо, що всі коефіцієнти приросту на 1 менше відповідних коефіцієнтів зросту.

Знайдені показники динаміки зведемо у підсумкову таблицю.

 

Рік
Значення субіндексу 55,46 56,70 59,67 61,94 67,14 64,76
Абсолютний приріст За базисною схемою 1,24 4,21 6,48 11,68 9,30
За ланцюговою схемою 1,24 2,97 2,27 5,2 -2,38
Темп росту % За базисною схемою 100,4 107,5 111,6 116,7
За ланцюговою схемою 100,4 105,2 103,8 108,3 96,4
Темп приросту % За базисною схемою 2,2 7,5 1,1 16,7
За ланцюговою схемою 2,2 5,2 3,8 8,3 -3,5

 

Розрахуємо середні показники динаміки.

Середній абсолютний приріст

Середній темп зростання 1,0394

Середній темп приросту

 

Перша десятка останнього рейтингу виглядає наступним чином: Ірландія, Бельгія, Нідерланди, Австрія, Сінгапур, Німеччина, Швеція, Португалія, Угорщина, Фінляндія. Україна – 44 місце, Російська Федерація – 56.

Звернемо увагу – КОФ має чисельне значення, в рейтингах Kearney публікуються лише місця країн в загальному рейтингу.

Джерелами інформації при побудові індексу служать спеціалізовані бази даних Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного телекомунікаційного союзу, інших міжнародних організацій та статистичних інститутів.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.024 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал